Home > Analys: OMXS30 laddar för utbrott

Analys: OMXS30 laddar för utbrott

OMXS30 ligger kvar i en konsolideringsfas mellan viktiga stödnivåer vid ca 1380-1387 och motstånd vid ca 1425-1432. Spänningen stiger. För indexet laddar därmed också för ett viktigt utbrott. Ska sommarens kortsiktiga uppåttrend orka fortsätta även under hösten? Sommarrallyt har nämligen varit överraskande stark och bland annat resulterat i att OMXS30 nu ligger över sin viktiga 200 dagars medeltalskurva. Köpsignaler erhålls om motstånden vid 1432 passeras. Eller ska istället det negativa säsongsmönstret segra och resultera i säljsignaler under stöden? De långa nedåtriktade trenderna, det negativa handelsvolymmönstret och de obrutna motståndsnivåerna vid ca 1425-1432 talar för det scenariot.

Stockholmsbörsen har den senaste veckan haft en oregelbunden till svagt stigande tendens. Vårt svenska storbolagsindex avancerade 1,3 procent till 1411,65. Årets utveckling ligger därmed på -2,4 procent och på +1,5 procent om man tar hänsyn till utdelningarna.

Veckan präglades av en avvaktande hållning inför Federal Reserve-ordförande Janet Yellens anförande i Jackson Hole angående penningpolitik och kommande räntehöjningar.

Frånsett större affärer i Fingerprint, Industrivärden och SCA så var börsomsättningen därmed mycket låg under veckan. Trots att skolorna börjat och semesterperioden i Sverige därmed får anses vara slut.

När Yellen sedan pratat under fredag eftermiddagen steg börserna något då analysen av talet var att det inte skulle komma en räntehöjning redan i september.

Efter den svenska börsens stängning sa dock Fed-ledamoten Stanley Fischer att Yellens kommentarer inte alls talar emot en räntehöjning redan i september. Vilket gjorde att USA-börsen sedan vände nedåt. Så osäkerheten lär bestå hur Fed tänker göra med räntan under hösten.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 ligger därmed kvar i sin konsolideringsfas mellan stödområdet kring ca 1380-1400 och motståndsområdet vid ca 1425-1432.

En mycket intressant köpsignal skulle erhållas om indexet under en relativt hög handelsaktivitet, helst på en bra bit över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, etablerade sig över motståndet vid ca 1432.

I så fall siktar vi på uppgångar till minst ca 1540-1550 på lite sikt.

Analys OMXS30

Skulle dock ett genombrott av motståndet vid ca 1432 ske under en relativt låg börsaktivitet siktar vi bara stegvisa uppgångar till närmaste lite viktiga motståndsnivå. Sådana motståndsnivåer hittar man först vid ca 1460, därefter vid den börspsykologiskt viktiga nivån vid ca 1500 och sedan vid ca 1547.

Skulle OMXS30 istället vika ner under ca 1380 erhålls en kortsiktig säljsignal. Sker detta under en relativt låg börshandel, typ en börsomsättning på under 15 miljarder per dag, siktar vi endast på en nedgång till nästa stödnivå vid ca 1347.

Skulle däremot omsättningen vara relativt hög vid en sådan säljsignal ökar risken betydligt för att inte heller detta stöd ska hålla. I så fall riskerar även stöden vid ca 1300, ca 1270 och ca 1247 att komma att testas.

På långsikt erhålls dock riktigt starka säljsignaler först om OMXS30 skulle etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 1240-1247.

Åt vilket håll är då sannolikheten störst att OMXS30 kommer att bryta ut? Uppåt eller nedåt? Svårt att säga. Just nu finns det många motstridiga trender, tendenser och cykler.

Så vi väljer helt enkelt att avvakta och se åt vilket håll indexet väljer att gå. Vilket för övrigt oftast är det bästa sättet. För då låter man lättare bli att läsa in sina egna önskemål i analysen. Och låter istället marknaden säga åt en vad man ska göra.

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är till exempel nedåtriktad. Det långsiktiga mönstret med successivt allt lägre och lägre bottnar och toppar är också kvar. Däremot så har indexet hittills hållit sig kvar över 200 dagars medeltalskurvan som i dagsläget befinner sig vid ca 1379. Detta är positivt.

Handelsvolymmönstret, som i och för sig har visat på vissa små uppmuntrande tecken de senaste veckorna, har dock tyvärr ännu inte varit tillräckligt positivt för att ge långsiktig trovärdighet till den senaste tidens köpsignaler.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid positiv. Men vi har ännu inte orkat bryta över det viktiga motståndsområdet vid ca 1432.

Börsens säsongsmönster är också negativt i slutet av augusti och i september. OMXS30 följer dock inte detta mönster exakt varje år. Och särskilt i år verkar det som att börsen är i något ofas med de vanliga säsongscyklerna.

Stochastic-indikatorn är i ett relativt neutralt läge. Det ger alltså inte heller ifrån sig några tydliga ledtrådar.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agerar man med kortsiktiga strategier ser man dock i timdiagrammet nedan att OMXS30 får en liten säljsignal om indexet bryter under trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 1400. Då skulle man kunna agera för nedgång och sikta på ca 1383-1387 i första hand. Använd då gärna tajta stoppar som successivt flyttas nedåt. Till exempel kan man använda sig av en stopp om OMXS30 stänger över dagen innans högsta nivå.

Analys OMXS30

Vid första bästa styrketecken vid ca 1383-1387 kan man istället agera för uppgång. Men använd även då gärna tajta stoppar.

För bryts stödet vid ca 1383-1387 kan man på nytt agera för nedgång. Sikta då på stödnivån vid ca 1347.

Köpsignal i detta kortsiktiga timdiagrams perspektiv erhålls om OMXS30 går över motståndet vid ca 1419. Men då ligger nästa motstånd redan vid ca 1425. Och strax över det har vi den viktiga motståndsnivån vid ca 1432. Så marginalerna är små på uppsidan efter dessa kortsiktiga köpsignaler.

För placerare med mer långsiktiga tidshorisonter har det börjat se mer optimistiskt ut de senaste veckorna i och med att OMXS30 orkat etablera sig över sin 200 dagars medeltalskurvan. Det är klart positivt. Men en hel del andra långsiktiga indikatorer fortsätter att se ytterst tveksamma ut.

Så viss försiktighet rekommenderas fortfarande. Om man köper index och aktier på lite längre sikt så placera därför gärna också en stopp om OMXS30 återigen skulle etablera sig under 200 dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto