Home > Analys: OMXS30 långsiktigt starkt, kortsiktigt i vägskäl

Analys: OMXS30 långsiktigt starkt, kortsiktigt i vägskäl

OMXS30 ligger i uppåtriktade trender och har tidigare fått långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till minst ca 2190. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i ett vägskäl. Kortsiktig säljsignal erhålls om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1635. Och köpsignal om indexet istället stänger över 1668.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 0,2 procent till 1665,5. I år har därmed OMXS30 gått upp med 13,7 procent.

Börsen har tidigare under mars visat på kortsiktigt svaghet som framkallat en hel del vinsthemtagningsförsäljningar. Man kan se det som en liten baksmälla efter all börseufori i januari och februari.

Förra veckan började också svagt. Men börsen vände upp i mitten av veckan då Europabörserna med Tyskland i spetsen tog fart i samband med en fortsatt försvagning av euron.

Det verkar därför som aktiemarknaderna för stunden framför allt fokuserar på den deprecieringseffekt av valutan som orsakats av ECB:s och Riksbankens expansiva penningpolitik. Och inte så mycket på samma politiks effekt genom de starkt nedpressade räntorna. Därför verkar exportinriktade verkstadsbolagsaktier kortsiktigt vara starkare än de tidigare så starka fastighetsbolagsaktierna, som framförallt gynnas av ränteläget.

I samband med att ECB började sina obligationsåterköp förra måndagen har euron försvagats gentemot den svenska kronan. Detta resulterade i att företrädare för vår svenska Riksbank under veckan gjorde uttalanden där man påminde om att Riksbanken med mycket kortvarsel och mellan sina ordinariemöten kan besluta om valutainterventioner och nya kvantitativa lättnader i form av obligationsköp. Kronan försvagades sedan efter dessa kommentarer.

Kronans växelkurs kommer att vara i fokus för Riksbankens policydiskussioner, givet det stora obligationsköppaket som ECB lanserar. Mycket av den positiva inflationsdynamik som Riksbanken nu förväntar sig kommer från växelkursen. Så om kronan stärks får de stora problem med att få upp inflationen.

Riksbanken verkar också vilja agera relativt tidigt om det behövs med valutainventioner och andra åtgärder. Man betonar också att man kan göra betydligt större obligationsköp än det som nämnts i debatten. Den fysiska gränsen går vid 600 miljarder kronor, vilket är den totala utestående volymen av nominella statsobligationer.

Riksbanken kan alltså förväntas vid behov ta till mycket kraftfulla åtgärder för att kronan inte ska stärkas så mycket gentemot en svag euro.

Det verkar också rimligt att förvänta sig att euron ska fortsätta att vara svag så länge som ECB för en så pass expansiv penningpolitik som de gör nu. Och de har utfäst sig att göra detta till minst september år 2016.

Både euron och den svenska kronan ser ut därför ut att kunna vara svag under en överskådlig tid. Därmed får både den svenska och den övriga europeiska exportindustrin en enormt stärkt konkurrenskraft. Och rimligtvis skulle därför deprecieringsfaktorn kunna bli ett mycket långlivat tema på börsen.

Men inte bara centralbankernas extremt expansiva penningpolitik utan även en tidigare bra rapportperiod, att börsen traditionellt är stark i början av året och en allmän brist på bra placeringsalternativ är alla viktiga faktorer som för närvarande stärker börsklimatet.

De närmaste två veckorna brukar dock enligt statistiken vara lite svaga på börsen. Detta kan ha ett samband med att en allmän avvaktan inför delårsrapporterna som kommer i april. Men också att amerikanska börsbolag inte får återköpa sina egna aktier en månad innan de lägger fram sin delårsrapport. I och med det försvinner en köpkraft på drygt 2 miljarder USD per dag de närmaste veckorna. Vi får dock se hur stort genomslag detta får nu när den underliggande trenden är så pass stark.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också fortsatt uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tvekar emellertid lite grann, men är även den fortfarande uppåtriktad.

OMSX30 fick nämligen tidigare i mars de första kortsiktiga säljsignalerna på mycket länge. Nedgångspotentialen på dessa behöver dock inte vara särskilt stor. Kanske till och med indexet bottnade ur på 1634,8 som det var nere på som lägst i veckan. Ty då samma dag fick OMXS30 en potentiell vändnings- och köpsignal när indexet svängde upp och stängde över dagen dessförinnans högsta nivå. En key-reversal köpsignal.

Dessutom kom denna köpindikation från ett läge där indexet inte längre var överköpt. Stochastic-indikatorn var istället nere på näst intill översålda nivåer. Sådana lägen är ofta mycket intressanta som köplägen när marknaden i övrigt ligger i en långsiktigt starkt uppåtgående trend.

OMXS30 är därmed i ett mycket intressant kortsiktigt vägskäl. Denna kortsiktiga köpindikation bekräftas nämligen som köpsignal om OMXS30 skulle stänga över 1667,9, vilket var bottendagens högsta nivå. En eventuell köpsignal slås dock sönder om indexet istället stänger under 1634,8. Då erhålls istället en ny kortsiktig säljsignal.

Skulle OMXS30 etablera sig under 1635-nivån ligger nästa stödområde emellertid redan vid 1625 och sedan vid ca 1600-1606, ca 1555 och ca 1525.

I och med att den långa trenden är uppåtriktad, OMXS30 tidigare har fått långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till minst ca 2190 och handelsvolymmönstret är fortsatt väldigt positivt ser vi nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som långsiktigt intressanta köptillfällen.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög börsomsättning gäller det dock att vara betydligt mer försiktig. Skulle dessutom detta kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1525 så erhålls relativt starka säljsignaler.

För att få nya riktigt tydliga köpsignaler skulle däremot OMXS30 behöva etablera sig över motståndet vid ca 1701 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna under en börsomsättning på minst 20 miljarder. Men redan om indexet stänger över 1667,9, och sedan kanske även över motståndet vid ca 1679, erhålls alltså kortsiktigt intressanta köpsignaler.

Agerar man med kortsiktiga strategier rekommenderar vi liksom tidigare att man framförallt handlar för uppgång. Detta då det är klart lägre risk om man agerar i den långa trendens riktning. Även om det ibland kan kännas lockande att agera för nedgång. Sedan vill vi betona att även i detta marknadsläge är det mycket viktigt att vara disciplinerad med både sin stoppbevakning som sin övriga riskhantering.

Ha till exempel gärna en stopp om OMXS30 skulle stänga under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. I nuläget är det främst 1634,8. Flytta sedan också upp stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man framför allt ligger positionerad för fortsatt uppgång. Läget är dock verkligen inte riskfritt då uppgångarna är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Vill man därför vara lite försiktig kan man välja att sälja av delar av sina långsiktiga innehav på eventuella större kursuppgångar de närmaste månaderna. Särskilt när vi kommit in i perioden april/maj. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer. Framför allt om indexet då skulle etableras sig under det långsiktigt viktiga stödet vid ca 1480-1525.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto