Home > Analys: OMXS30 nära viktig motståndsnivå

Analys: OMXS30 nära viktig motståndsnivå

OMXS30 har den senaste veckan fått kortsiktiga köpsignaler från ett översålt läge och har därefter gjort en kraftig uppgång. Nu är i stället indexet på gränsen till att bli överköpt och befinner sig dessutom strax under ett starkt motståndsområde vid ca 1376-1380. Risken är stor för en fortsatt volatil börsutveckling.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan kraftigt uppåt. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp 3,7 procent till 1359,29. Indexets utveckling i år ligger därmed återigen på plus med en uppgång på 1,9 procent. Lägger man till årets utdelningar på de i indexet ingående aktierna hamnar uppgången istället på 5,7 procent.

Den senaste veckans uppgång var i princip lika snabb som den tidigare nedgången. En väldigt volatil rörelse alltså. Utvecklingen har följt en v-liknande rörelse. Många som blankat eller köpt olika instrument för börsnedgång har troligen sett ett snabbt behov att vända på sina positioner vilket har bidragit till den snabba uppgången.

Vad som också medverkat till detta är att företagens delårrapporterna ofta varit något bättre än förväntat. En annan orsak som framförts är att amerikanska börsbolag enligt uppgift inte får köpa tillbaka sina aktier 25 dagar innan de lägger fram en delårsrapport.

Dessa aktieåterköp uppgår till ca 2 miljarder USD per dag och är en viktigt delfaktor bakom de senaste årens positiva börsutveckling. När sedan väl delårsrapporten lagts fram kan aktieåterköpen börja igen. Så någon gång i slutet av september slutar aktieåterköpen och sedan tar de fart igen i mitten av oktober.

Men vad som framförallt fick börserna att ta fart var nya uppgifter om att den europeiska centralbanken ECB ska utöka sitt program av kvantitativa lättnader. Det vill säga sitt program för att stimulera ekonomi genom att köpa olika typer av skulder och obligationer och betala detta med nytryckta euros.

Det kom nämligen uppgifter om att ECB eventuellt även ska börja köpa företagsobligationer och inte bara köpa säkerställda obligationer, asset backed securities, på detta sätt. En liten teknikalitet kan tyckas med det kan få stor betydelse då det breddar ECBs finansiella stödprogram på ett kraftfullt sätt.

Man kan emellertid med all rätt ifrågasätta om sådana åtgärder verkligen får fart på den underliggande reala ekonomin. Vilket också tyskarna tidigare mycket bestämt gjort och då även hindrat ECB att genomföra sådana åtgärder. Kommer verkligen företagen investera mer i ökad produktionskapacitet och nya jobb bara för att de får tillgång till en superbillig finansiering? Problemet är nämligen att de inte ser att det finns en ökad efterfrågan på produkterna från sina kunder. Så varför då ta risken att expandera?

Den här strategin att ösa nya billiga pengar över ekonomin har framför allt används av amerikanska centralbanken Fed. Vid i princip varje finansiell kris sedan 1987… Man har då blåst upp en lånebubbla som blivit större och större varje gång. För när nästa kris hotat att spricka lånebubblan har man bara öst på med ännu mer billiga pengar än tidigare. Så när krisen 2008 kom så var receptet klart. Tryck bara mer nya pengar och vräk ut dom över ekonomin.

Problemet är dock att denna dundermedicin fungerar sämre och sämre för varje gång. Och lånebubblan blir bara större och större. Nu verkar Fed ha nått en gräns där de länder som finansierat USAs stora underskott börjat bli riktigt oroliga. Därför vill Fed att vårt europeiska ECB ska ta över bollen börja trycka nya pengar i stor skala. Och det gör man till exempel genom att köpa stora mängder företagsobligationer med nytryckta digitala euro.

Sedan kan man dock stillsamt undra: Om nu finanskrisen orsakades av på tok för stora lån och en enorm finansiell obalans i ekonomi. Löser man då problemet med att skapa ännu mer lån?

Svart på det är: Troligen inte. På lång sikt förvärrar man antagligen bara situationen. Men tillfälligt kanske det kan det lindra något. Ungefär som den välkända metaforen med att kissa i byxorna. Först blir det varmt, men sedan blir det desto kallare.

För börsen kan det kortsiktigt dock ha stor betydelse. För de billiga pengarna kommer troligen inte användas till att bygga nya fabriker utan i stället i stor utsträckning fastna hos bankerna och i det övriga finansiella systemet. Och där kommer då aktiemarknaderna få ett stort tillskott av riskvilligt kapital som letar placeringsmöjligheter.

Vilket kommer att driva upp börskurserna och även göra börsen väldigt motståndskraftig mot negativa nyheter. Det är i allafall så det fungerat de senaste åren när centralbankerna fört sin extremt expansiva penningpolitik.

Sedan är det dock inte säkert att ECB verkligen kommer att utöka sitt finansiella stödprogram med återköp av företagsobligationer. Kanske tyskarna lyckas hålla emot trots allt? I och med att förväntningarna om en utökning redan börjat diskonteras in i aktiekurserna så kan det bli en relativt kraftig negativ börsreaktion om det någon gång i framtiden står klart att ECB inte kommer genomföra dessa åtgärder.

Går vi över till den tekniska analysen kan vi konstatera att den senaste veckans börsutveckling innebar att OMXS30 fick nya köpsignaler. Detta då indexet gick över de motståndsområden vid ca 1310 och ca 1318-1321 som vi skrev om i förra veckans OMXS30-analys. Indexet hade tidigare fått en del köpindikationer och nu fick indexet alltså ytterliggare ett antal kortsiktiga köpsignaler i och med att dessa motstånd bröts.

Som bottenformationen nu utvecklats, en upp- och nedvänd huvudskuldraformation, så ser uppgångspotentialen ut att vara upp till ca 1376. Det finns också ett relativt starkt motståndsområde vid ca 1376-1380. Så det är dit vi först och främst siktar på att OMXS30 ska nå upp till.

Stochastic-indikatorn visar också att OMXS30 nu börjar bli överköpt vilket ökar svårigheten att för indexet att kortsiktigt dra över ett så pass kraftigt motståndsområde som 1376-1380. Först måste troligen indexet göra en liten nedåtriktad rekyl och samla kraft inför ett eventuellt genombrott. Skulle så ske är nästa starka motståndsområden vid ca 1400, ca 1410 och ca 1424.

På nedsidan har OMXS30 ett kortsiktigt stöd i form av en brant uppåtgående trendlinje som i skrivande stund ligger på ca 1355. Sedan har indexet stödnivåer vid ca 1350, ca 1336 men framförallt vid det starka stödet vid ca 1310-1318. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om dessa stödnivåer bryts.

Skulle dock någon av dessa stödnivåer brytas under en relativt stor handelsvolym, större än den under de senaste uppgångsdagarna, får vi lite allvarligare säljsignaler. Då finns det en klar risk att detta är starten på en större nedåtriktad rörelse. Och då också med en fortsatt mycket hög volatilitet på börssvängningarna.

Detta skulle kunna ske om det till exempel skulle stå klart att ECB definitivt inte kommer att utöka sitt återköpsprogram till att även omfatta företagsobligationer. I så fall finns det en betydande risk att OMXS30 ska ned och testa stödnivån vid ca 1247. Och kanske även stödnivåerna vid ca 1230 och ca 1200.

Handelsvolymsambanden är emellertid för närvarande något oklara. Det finns dock fortfarande en tendens börsomsättningarna under uppgångsdagarna är lägre än den under nedgångsdagarna. Vilket på längre sikt är ett klart svaghetstecken.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, tvekar också och har den senaste tiden slagit lite fram och tillbaka. För tillfället är den marginellt uppåtriktad men kan lätt börja vända nedåt igen. Vi väljer att kategorisera den som neutral tills vidare. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är forfarande nedåtriktad. Den har alltså trots veckans starka utveckling inte hunnit vända om för uppgång.

Så vi har fått kortsiktiga köpsignaler men nu också kommit upp nästan till ca 1376-1380 dit köpsignalerna indikerat vi ska och börsen håller på att bli överköpt. Ska vi orka vidare? Inte så säkert. Säsongsmönstret talar dock för det. Många stora nedgångar genom åren har bottnat ut i oktober. Och perioden november till april/maj visar statistiskt på en klar överavkastning jämfört med perioden april/maj till oktober.

Så viss försiktighet rekommenderas. Agerar man enligt de kortsiktiga köpsignalerna som erhållits så rekommenderar vi att man gör det med mindre positioner än vanligt och med ett extra starkt fokus på sina stoppar.

Skulle OMXS30 få säljsignaler genom att etablera sig under någon av de ovan nämnda stdönivåerna kan det vara mycket intressant att agera på dessa. Särskilt om handelsvolymen vid en eventuell säljsignal skulle vara stor. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande. Men även här så rekommenderas ett stort fokus på stopplosserna. Sätt gärna en tajt stopp. Till exempel strax över den högsta nivån OMXS30 varit på de senaste tre dagarna.

För mer långsiktiga positioner har nu läget försämrats då börsen kommit in i en mer volatil fas och då den långa trenden ser betydligt mer osäker ut. Dessutom är de finansiella obalanserna i världen är stora och konjunkturläget är ytterst osäkert. Är man försiktig så avvecklar man sådana positioner för att sedan avvakta utvecklingen. Möjligheterna att med tiden kunna köpa tillbaka index och aktieinnehav på lägre nivåer ser för närvarande relativt goda ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto