Home > Analys: OMXS30 – Nedgång till kritiska stödnivåer

Analys: OMXS30 – Nedgång till kritiska stödnivåer

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. De köpsignaler som erhållits indikerar en uppgångspotentialen till minst ca 1500. En hel del svaghets tecken finns dock och kortsiktigt har indexet också gjort en nedåtriktad rekyl. Det är därför viktigt att stödet vid ca 1376 håller.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned med 1,8 procent och stängde på 1396,20. Årets uppgång för indexet ligger därmed på 4,7 procent och på 8,6 procent om man tar hänsyn till utdelning i de underliggande aktierna.

Vad som under veckan bland annat stört börsklimatet är delårsrapporten från indextungviktaren Hennes & Mauritz som mottogs mindre bra, hot om rysk konfiskering av utlänningars tillgångar i Ryssland, sämre än förväntade inköpschefsindex i Europa och indikationer från Kina om uteblivna ekonomiska stimulanser.

Sedan var också OMXS30 i ett lite känsligt läge för en nedåtriktad rekyl. Stochastic-indikatorn var förra veckan uppe på höga nivåer och indikerade därmed att börsen då var överköpt. Det är ingen säljsignal sig själv, men som vi skrev i förra veckans OMSX30-analys ”Man kan däremot öka beredskapen på att indexet då lättare kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.” I skrivande stund är däremot Stochastic-indikatorn i ett mer neutralt läge.

Förra veckan, vecka 39, är enligt statiska undersökningar också en av de värsta på året både i Sverige och i USA. Man kanske ska se det som ett styrketecken att börsen ändå klarat av det så bra som det ändå gjort?

Enligt samma statistik är emellertid de kommande två veckorna vanligtvis relativt starka börsveckor. Det låter ju hoppfullt, men det är inte alltid som utvecklingen följer det historiska genomsnittet så exakt.

Men, det finns också en annan sak som just nu gjort gjort börsklimatet lite extra känsligt för negativa nyheter. Det är den kinesiska ehandelsjätten Alibabas aktieutförsäljning i anslutning till världens hittills största börsnotering på amerikanska NYSE-börsen.

Alibaba sålde aktier för 25 miljarder USD och dränerade då troligen kortsiktigt den internationella aktiemarknaden på en hel del av det överskottskapital som annars kommer in och köper aktier på liknande börsnedgångar. Centralbankernas expansiva penningpolitik via intensivt sedeltryckande och det konstlat låga ränteläget skapar fortfarande stora överskott av riskvilligt kapital. Men amerikanska Fed har under året successivt dragit ner på sina obligationsköp vilket troligtvis gjort marknaden mer känslig för sådana här massiva aktieutförsäljningar.

Nu börjar vi även närma oss en ny rapportsäsong. Närmast till hands ligger eventuella vinstvarningar, positiva och negativa, som brukar dyka upp kring månadsskiftet. När nu amerikanska Fed börjat trappa ner på sitt indirekta sedeltryckeri och det kommer mer och mer nyintroduktioner som suger åt sig kapital så vore det nog bra om företagen snart börjar visa upp både stigande vinster och positiva framtidsutsikter.

I och för sig så håller centralbankerna fortfarande kvar ränteläget på konstlat låga nivåer och den japanska centralbanken BoJ verkar fortsätta att ivrigt trycka nya pengar och likaså vårt europeiska ECB. Så visst fortsätter centralbankerna stimulera uppkomsten av riskvilligt kapital. Men tidpunkten då även företagsvinsterna måste börja öka för att fortsätta hålla den långsiktiga börstrenden stigande närmar sig nog med stormsteg.

En annan ur likviditetssynpunkt positiv börsfaktor är att företagen ofta har samlat på sig enorma mängder likvida medel. Företagen vill nämligen inte investera sina vinster i ny produktionskapacitet då de inte ser en tillräckligt ökad efterfrågan från sina kunder för att våga göra detta.

På lång sikt vore det naturligtvis mycket bättre om företagen på ett lönsamt sätt kunde investera pengarna i sin egen verksamhet. Men istället köper de upp andra företag, delar ut pengar till sina aktieägare eller köper upp sina egna aktier. Allt detta stimulerar dock i ett korsiktigt perpektiv börsen till nya börsuppgångar.

Enligt uppgift köper amerikanska bolag upp sina egna aktier för 2 miljarder USD per dag. Så de 25 miljarder USD som Alibaba drog in motsvarar alltså likviditetsmässigt ca två veckors aktieåterköp i USA. Så även om Alibabas aktieutförsäljning kortsiktigt stört likviditetsbalansen i USA så kanske det är något som aktiemarknaden på medellång sikt kan hantera ganska väl.

Går vi sedan över till vårt svenska OMXS30 kan vi konstatera att det fick en kraftig köpsignal den 18 september när indexet gick över motståndet vid 1410. Köpsignalen innebar också ett utbrott ur ett konsolideringsområde mellan ca 1318 och 1410 där indexet legat i drygt ett halvår. Köpsignalen indikerar en långsiktig uppgångspotentialen för OMXS30 till ca 1500.

Det finns emellertid tyvärr tre svaghetsfaktorer som stör detta positiva scenario för OMXS30. Dels så skulle den tekniska analysbilden ha sett betydligt starkare ut om veckans rekyl stannat ovanför stödområdet vid ca 1410. Men som vi redan var inne på i förra veckans OMXS30-analys så är det för den stora bilden egentligen ganska ok att rekylen även går ned till stödområdet kring ca 1390-1400. Bara inte indexet stannar där för länge eller går ned så värst mycket djupare.

Dels var det lite väl stor handel under den senaste veckans nedgångsdagar. Detta är ett tydligt svaghetstecken. Helst ska nämligen börsomsättningen vara klart lägre under nedgångsdagar än under uppgångsdagarna. Vad som nu skulle behövas är uppgångsdagar med relativt hög handelsaktivitet.

Sedan är det för den långsiktiga utvecklingen en klar varningssignal att uppgången är väldigt selektiv och inte bred. En del enskilda aktier ser väldigt bra ut i diagrammen. Det gäller till exempel Electrolux, Ericsson och de stora bankerna. Även HM ser ganska bra ut trots veckans nedgång.

Däremot är det väldigt många andra aktier som inte alls har gått bra och som snarast ser klart svaga ut i diagrammen. Särskilt verkstadsbolag som Sandvik, SKF och Volvo, har fått säljsignal på säljsignal. För att den generella bilden ska se långsiktigt stabil ut behöver dessa aktier vända uppåt. Och då gärna också under stor handelsaktivitet.

Detta att uppgången inte är bred, med många aktier som går upp, kan vara ett tecken på att den drygt 5-åriga börsuppgången som började år 2009 nu håller på att närma sig ett slut. Även om uppgången då i och för sig utan vidare skulle kunna hålla på ett antal månader till. En annan toppindikation är att volatiliteten, svängigheten, på aktiemarknaden nu börjat öka. Det är ett vanligt fenomen när en lång uppåtgående trend börja toppa ur.

Trots allt så är det fortfarande fullt troligt att OMXS30, trots en saknad bredd i uppgångsfaserna med mera, förr eller senare kommer gå upp till vår målkurs vid ca 1500. Men indexet kanske pressas upp dit främst tack vare ett fåtal enskilda indextunga aktier. Medan det stora flertalet aktier utvecklas mer mediokert.

Detta fenomen är givetvis väldigt viktigt att vara obervant på om man handlar enskilda aktier. Aktievalet ser ut att få en större och större betydelse den närmaste tiden. Och som det nu verkar är det alltså aktier som Electrolux, Ericsson och bankerna som kommer att kunna dra upp indexet.

Trenderna enligt våra definitioner är trots förra veckans nedgång fortsatt uppåtriktade. Både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är nämligen uppåtriktade. Det är bra.

Nedgången för OMXS30 har också, än så länge i alla fall, fastnat i stödområdet vid ca 1390-1400. Det är också bra. Indexet har nu en liten stödnivå vid ca 1387 som var intradag lägsta under förra veckan. Men framförallt har indexet nu en viktig stödnivå vid ca 1376 som också är lägsta nivån under september. Särskilt med tanke på de tre svaghetsfaktorerna som vi tidigare beskrivit är det väldigt viktigt att detta stöd håller.

Skulle OMXS30 mot förmodan stänga under stödet vid 1376, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en stark säljsignal. I så fall blir uppgångsscenariot till 1500 mycket osäkert. Risken blir istället stor att OMXS30 ska ner och testa stödnivån vid ca 1318.

På ovansidan har OMXS30 nu motståndsnivåer vid ca 1399-1402, ca 1410-1414 och ca 1424. Indexet får kortsiktiga köpsignaler för varje brott av ovanstående motståndsnivåer. I så fall kan man först och främst sikta på en uppgång till nästa motståndsnivå. Men skulle indexet orka etablera sig över en motståndsnivå under en relativt hög handelsvolym, gärna 15+ miljarder, så kan man sikta högre. I så fall har troligen marschen upp till ca 1500 börjat.

Vår grundstrategi är liksom tidigare att framförallt försöka hänga med på den långa trenden uppåt. För att hålla risknivån på en kontrollerbar nivå är det emellertid mycket viktigt att detta också kombineras med stoppar och en disciplinerad riskhantering.

För den kortsiktige aktören rekommenderar vi att köpa indexet framförallt på nedåtriktade rekyler. Särskilt om indexet blivit översålt, varit  nere i närheten av en intressant stödnivå och givetvis också helst givit ifrån sig någon typ av köpsignal. Detta för få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Sätt sedan en stopp om indexet stänger under stödnivån. Ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under 1376. Flytta sedan också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi att man man är beredd att sälja av sina aktie- och indexpositioner på alla större uppgångar. Särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till i närheten av ca 1500. För de långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är då rimligen väldigt ansträngda. Redan nu är nämligen värderingarna höga och de finansiella obalanserna stora. Ha gärna också en stopp för långsiktiga positioner om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1376.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto