Home > Analys: OMXS30 – Nya köplägen kommer?

Analys: OMXS30 – Nya köplägen kommer?

OMXS30 ligger långsiktigt i en stigande trend. Kortsiktigt har dock indexet gått ner från tidigare överköpta nivåer. Vi letar köptillfällen, särskilt om OMXS30 skulle få nya nedgångar och bli tydligt översålt. Stödområden finns vid ca 1420, ca 1396 och ca 1380-1386. Motstånd finns vid ca 1461 och ca 1481.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen stängde förra veckan med en nedgång efter en något volatil utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 1,3 procent till 1444,46. Indexets nedgång i år ligger därmed på 1,4 procent.

Under veckan har det varit visst fortsatt fokus på amerikanska centralbanken Feds protokoll från det senaste räntemöte som bekräftade att de kommer att vara tålmodiga med nästa räntehöjning. Vidare har ECB indikerat att deras planer om ett QE-program inte påverkas av politiken i Grekland.

Därför är vår prognos för de kommande månaderna att den nuvarande pressen nedåt på långräntorna fortsätter. En press nedåt på långräntorna förutsätter emellertid också en starkare amerikansk dollar och fortsatt pressade oljepriser.

Det finns dock mycket starka politiska krafter för att forsätta hålla oljan nere på väldigt låga nivåer och även att hålla dollarn uppe. Så det är nog också ett väldigt troligt scenario för den närmaste tiden.

Allt detta skapar också goda möjligheter för ett fortsatt positivt börsklimat. Även om det kommer att finnas utrymme för nedåtgående rekyler bedömmer vi därför att det finns mycket goda förutsättningar för att aktiemarknaden i huvudsak kommer att rör sig uppåt de närmaste månaderna.

Vinsthemtagningsrekyler kan dock lätt ske vid till exempel nya eller nygamla geopolitiska kriser. Eller kanske om någon större hedgefond/bank krisar på grund av stora exponeringar mot olje- eller energimarknaderna?

Dessutom så är det hela tiden en slitning mellan höga aktievärderingar och ett överskott av riskvilligt kapital. Överlikvida kapitalplacerare försöker nämligen hitta placeringsalternativ som ger en rimlig avkastning i en extrem lågräntemiljö.

Det blir då lätt ett liknande resonemang: ”Ojdå, nu blev det oroligt på aktiemarknaden. Och värderingarna är höga. Vi säljer!” Sedan efter ett tag: ”Ojdå, vi sitter med en väldigt hög kassaandel. Och vi får just inte någon ränta på den. Hmm. Vad ska vi göra? Vi måste nog köpa mer aktier, även om de fortfarande är väldigt dyra. För de verkar inte bli så mycket billigare.”

Så att trots att börsen är relativt dyr, det då och då kommer negativa nyheter och konjunkturutsikterna är osäkra så kommer det in köpare på börsen som sakta men säkert driver marknaden uppåt.

Det är emellertid viktigt att observera att allt detta är beroende av centralbankernas oerhört expansiva penningpolitik som pressar ner ränteläget och som skapar ett överflöd av riskvilligt kapital.

Den långa trenden för OMXS30som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är också fortsatt uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är däremot mer oregelbunden.

Kortsiktigt har OMXS30 varit på väg ned från överköpta nivåer. Innebär det att det nu är köpläge på börsen? Stochastic-indikatorn visar dock inte ännu på att indexet har hunnit bli riktigt ordentligt översålt.

Helst vill vi att Stochastic-indikatorn ska gå ner under 20-nivån, sedan vända uppåt igen över 20 och allt detta helst i kombination med någon typ av köpsignal i själva indexdiagrammet. Då ökar nämligen möjligheten för en mer pålitlig vändning uppåt.

Som läget är nu har OMXS30 i och för sig varit nere och vänt vid ett intressant stödområde vid ca 1420. Men i och med att indexet ännu inte blivit riktigt översålt finns det en klar risk (eller kanske snarare en möjlighet) att OMXS30 ska göra en ny kortsiktig resa nedåt innan det vänder uppåt till nya årshögsta nivåer.

Skulle stödområdet vid ca 1420 inte hålla finns det sedan intressanta stödnivåer vid ca 1396 och ca 1380-1386. Vi tycker dock att det är mycket viktigt att stödnivån vid ca 1380-1386 håller. Om det inte gör det får nämligen OMXS30 ganska allvarliga säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, med börsomsättningar på klart över 15 miljarder per dag.

Så länge detta inte har skett så ser vi däremot varje nedgång som ett potentiellt intressant köptillfälle. För OMXS30 har tidigare fått köpsignaler som indikerar en lite mer långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500-1550.

På ovansidan har OMXS30 nu ett motståndsområde vid ca 1461 och vid ca 1481. Indexet får nya köpsignaler om dessa passeras. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börshandel, 15+ miljarder, och om indexet dessutom orkar stänga och etablera sig över motståndet.

För den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi att framför allt försöka att agera för uppgång. Risken är oftast klart mindre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Det är emellertid fortfarande då mycket viktigt att vara noggrann både med sin generella riskhantering och sin stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 stänger under den närmast liggande stödnivån. Och om inte förr, så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1380. Flytta sedan också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga index- och aktieinnehav rekommenderar att man av försiktighets skäl är beredd att sälja av dessa på alla eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. I synnerhet om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna.

För långsiktigt är riskerna höga med stora finansiella obalanser världen över och då börsuppgångarna är så beroende av centralbankernas penningpolitiska doping.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto