Home > Analys: OMXS30 i osäker uppgångfas

Analys: OMXS30 i osäker uppgångfas

OMXS30 är trots den senaste veckans uppgång kvar i ett konsolideringsområde mellan ca 1318 och ca 1410. Osäkerheten ökar dessutom då uppgången hittills skett under en relativt låg handelsvolym och att indexet nu tvekar strax under det kortsiktigt mycket viktigt motståndsområdet vid ca 1368-1375. Den riktigt långa trenden är emellertid fortfarande uppåtriktad.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under senaste veckan haft en stark utveckling till skillnad från veckan innan. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,6 procent till 1352,99. Hittills i år har därmed indexet gått upp med blygsamma 1,5 procent. Lägger man till utdelningarna i de underliggande aktierna förbättras dock årets utveckling till 5,3 procent.

Under veckan fortsatte de geopolitiska turerna i Ukraina, Mellanöstern och i Irak att påverka det internationella börsläget. I början av veckan främst på ett positivt sätt då dessa tragiska konflikter sett ur ett strikt börsperspektiv inte förvärrades på det sätt som befarats veckan innan. I fredags eftermiddag kom dock uppgifter om en dramatisk upptrappning av konflikten i Ukraina. Vilket gjorde att framförallt de europeiska börserna föll tillbaka kraftigt ifrån veckans högsta nivåer.

I den tekniska analysen fick vi då kortsiktiga toppindikationer på i princip samtliga europeiska börser. Så även i vårt svenska OMSX30. Denna kortsiktiga potentiella säljsignal bekräftas om indexet stänger under fredagens lägsta nivå på 1352,99.

Nedgångspotentialen på en sådan säljsignal behöver i och för inte vara så särskilt stor. Det finns nämligen kortsiktiga stödnivåer redan vid ca 1340-1350. Det långsiktigt riktigt viktiga stödnivå ligger emellertid vid ca 1318. Skulle indexet etablera sig under den, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en betydligt starkare säljsignal. Risken är då stor att indexet minst ska gå ner och testa stödområdet vid ca 1276. Dessutom skulle i så fall den lite mer långsiktiga uppgångspotentialen på ca 1460-1470, som OMXS30 tidigare signalerat om, komma att allvarligt ifrågasättas.

Men så länge som indexet håller sig över stödet vid ca 1318 så ser vi nedgångar framförallt som potentiella köptillfällen. Detta dels på grund av de tidigare erhållna långsiktiga köpsignalerna, men främst på grund av att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad.

På lite mer medellångsikt har OMXS30 däremot fastnat i ett konsolideringsområde mellan den viktiga stödnivån vid ca 1318 och det starka motståndsområdet vid ca 1410. Kortsiktigt har emellertid OMXS30 ett kortsiktigt mycket viktigt motståndsområde redan vid ca 1368-1375. Här sker ett mycket intressant test av börsens styrka. Orkar indexet upp över denna nivå förväntar vi oss ett test av motståndet vid ca 1410. Skulle indexet sedan etablera sig över 1410, särskilt om detta skulle ske under en hög börsomsättning, får indexet nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi återigen på uppgångar till minst ca 1460-1470 på lite längre sikt.

Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys fick indexet en köpindikation fredagen den 8 augusti när indexet var nere och vände vid det viktiga stödområdet vid ca 1318. Köpsignalen bekräftades sedan när indexet påföljande handelsdag stängde över fredagens högsta nivå på 1333,8. Tyvärr har uppgången efter det inte riktigt betett sig på ett riktigt övertygande sätt. Handelsvolymen på uppgångsdagarna har nämligen hittills varit tämligen blygsamma ca 11 miljarder som högst. Vilket bara är i nivå, eller till och med något lägre, än börsomsättningen under den senaste tidens nedgångsdagar. Det är inte så bra.

För att uppgången ska se mer uthållig ut skulle OMXS30 nu behöva uppgångsdagar med betydligt högre handelsvolym än så. Gärna ett genombrott av motståndsområdet vid ca 1368-1375, eller varför inte det vid ca 1410, med börsomsättningar på i alla fall över 14 miljarder. Annars är det risk att denna uppgång bara är en uppåtrekyl i en större nedåtriktad rörelse. Därför är det viktigt att inte bara bevaka stödet vid ca 1318 utan även de närmaste dagarnas börsomsättningar.

Stochastic-indikatorn som förra veckan stödde indexets köpindikationer genom att visa på ett översålt läge är denna vecka på ett mer neutralt läge. Det vill säga börsen är nu varken överköpt eller översåld.

Vår grundstrategi är liksom tidigare att framförallt hänga med på den långa uppåtriktade trenden. Köp för uppgång och då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna för få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Sedan måste detta dock kombineras med en disciplinerad riskhantering och stoppar. Så att risknivån kan hållas på en kontrollerad nivå.

För kortsiktiga aktörer som vill vara lite extra försiktiga rekommenderar vi en stopp om OMXS30 skulle stänga under 1352,99. Vill man vara defensiv kan man också överväga vinsthemtagningar vid motståndsområdet vid ca 1368-1375. Annars rekommenderar vi köp på eventuella nedgångar till stödområdena vid ca 1340 eller vid ca 1318-1320. Sätt i så fall tajta stoppar. Ha definitivt en stopp om OMXS30 skulle stänga under 1318.

Skulle däremot indexet börja gå upp med relativt stora handelsvolymer under uppgångsdagarna, gärna 14+ miljarder, rekommenderar vi emellertid att man är betydligt mer aggressiv med sina köp. För i så fall är möjligheterna goda att vi förr eller senare också kommer att bryta över motståndet vid ca 1410.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi också en stopp om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Dessutom rekommenderar vi att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på alla större och lite överdrivna uppgångar. Särskilt då om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till ca 1450-1500. De långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är nämligen ansträngda. Detta då de senaste årens börsuppgångar främst är drivna av det låga ränteläget och den övriga finansiella dopingen som världens centralbanker ägnat sig åt. Kursuppgångarna är tyvärr inte orsakade av kraftigt stigande företagsvinster.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto