Home > Analys: OMXS30 överköpt och strax under motståndsområde

Analys: OMXS30 överköpt och strax under motståndsområde

OMXS30 har under de senaste två veckorna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Men för att OMXS30 ska få långsiktigt starka köpsignaler behöver indexet etablera sig över motståndet vid ca 1720. Uppgången har dock hittills visat upp en del svaghetstecken som indikerar att den riskerar att inte bli så långvarig. OMXS30 är nu dessutom överköpt och befinner sig strax under ett viktigt motståndsområde kring ca 1654 till ca 1680. Intressanta stödnivåer att bevaka finns vid ca 1644 och ca 1558.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

 

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp under en relativt lugn handel. Storbolagsindexet OMXS30 klättrade upp med 2,0 procent till 1648,46. I år har därmed indexet gått upp med 12,6 procent. Räknar vi med utdelningarna i de indexet ingående aktierna så blir uppgången istället 16,3 procent.

OMXS30 fick under veckan också nya kortsiktiga köpsignaler när indexet stängde över motståndsnivån vid ca 1644. Indexet hade tidigare fått andra kortsiktiga köpsignaler, framförallt då det den 7 maj bottnade ur vid 1558,2 som lägst under dagen för att sedan stänga på 1587. OMXS30 fick då en köpsignal från en spik- eller hammerformation.

Tyvärr ser inte uppgången särskilt betryggande ut i ett mer medellångsiktigt perspektiv. I alla fall inte ännu. OMXS30 har nämligen gått upp under en relativt låg handelsaktivitet. Dessutom tog det indexet elva handelsdagar att gå upp samma sträcka som det bara tog tre dagar att gå ned. Så kraften i nedgången var betydligt större än den som uppgången hittills har haft.

Stochastic-indikatorn visar nu också att OMXS30 börjar bli överköpt. Detta är ingen säljsignal i sig självt. Men det ökar risken för nedåtriktade rekyler. Särskilt om detta kombineras med andra svaghetstecken i diagrammen.

Som lök på laxen befinner sig OMXS30 strax under ett kortsiktigt relativt starkt motståndsområde mellan ca 1654 och ca 1680.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande tydligt uppåtriktad. Denna långa trends styrka kommer framför allt ifrån centralbankernas extremt expansiva penningpolitik som skapar både ett konstlat lågt ränteläge och ett stort överskott av riskvilligt kapital. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid ännu nedåtriktad trots den senaste tidens uppgång.

Så vad vi nu skulle behöva för att känna oss tryggare med denna uppgångsfas är att indexet tar fart med lite större uppgångsstaplar och en betydligt större handelsaktivitet under uppgångsdagarna. Gärna minst 24 miljarder i börsomsättning per dag. Och sedan vore det givetvis bra styrketecken om OMXS30 under en hög aktivitet skulle få köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1720 under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på uppgångar till först och främst ca 1750-1800.

Innan detta skett kan det emellertid nu finnas anledning att vara lite försiktig med kortsiktiga positioner för uppgång.

Långsiktigt har OMXS30 dock tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 2190. Men detta behöver nödvändigtvis inte ske i år. Och dessförinnan kan indexet också göra en hel del rörelser både uppåt och nedåt utan att det äventyrar denna mer långsiktiga indexprognos.

Särskilt nu när vi befinner oss i den statistiskt sämre delen av börsåret, maj till oktober, får vi räkna med att börsen kan göra en hel del kast åt alla möjliga håll utan att det netto händer så mycket till slutet av oktober.

Så en arbetshypotes vi har är att OMXS30 de närmaste 5 månaderna kommer att röra sig inom intervallet ca 1500 och ca 1800. Detta skulle också kunna vara lite av basen till en tradingplan för den lite mer långsiktige och tålmodige placeraren. Köp vid ca 1480-1540. Sälj vid ca 1750-1800.

Däremot i det riktigt korta perspektivet talar statistiken för att det under innevarande vecka kan bli en positiv börsutveckling. Men sedan de följande veckorna 23-24, i mitten av juni, brukar det emellertid komma in en betydande säsongsmässig svaghet i marknaden.

Det klassiska är sedan att börsen når en lågpunkt kring midsommar, får en i stort sett uppåtgående rörelse under juli, för att sedan nå en topp i augusti. Det vill säga, ”köp till sillen i midsommar och sälj till kräftpremiären i augusti”. Numera får man dock fiska kräftor året runt.

Men, enligt min erfarenhet, de år då ett sådant gammalt börsordspråk uppmärksammas ordentligt i media brukar de typiskt inte slå in. För då anpassar sig givetvis många aktiva handlare till detta. De år då denna typ av börsordspråk negligeras i media, eller till och med om det skrivs att de inte fungerar, då brukar de dock stämma lite extra bra.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så är man försiktig av sig så är rekommendationen att man i intervallet 1654-1680 tar hem vinsten på kortsiktiga uppgångspositioner. Eller i alla fall använda sig av extra tajta stoppar. Till exempel kan man använda sig av stödnivån vid ca 1644 som en stopp nivå. Alternativt kan man ha en stopp om OMXS30 skulle gå under dagen innans lägsta indexnivå.

Skulle OMXS30 nu ifrån detta överköpta läge få en reversalsignal för nedgång eller någon annan typ av säljsignal finns det också anledning att ta dessa på allvar. Risken är nämligen då stor att indexet ska ned och testa stödnivåerna vid ca 1558.

Skulle sedan denna stödnivå vid ca 1558 inte hålla har OMXS30 ett långsiktigt starkt stödområde i intervallet ca 1480-1540. Kring dessa nivåer blir det i så fall mycket intressant att bevaka reversalsignaler för uppgång, till exempel spik- eller hammerformationer liknande den indexet fick den 7 maj, eller någon annan typ av köpsignal.

Använder man sig av mer långsiktiga strategier rekommenderar vi att man avvaktar köplägen vid eventuella nedgångar. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle bryta upp och gå upp till området vid ca 1750-1800 bedömer vi det som ett utmärkt säljtillfälle för den försiktige placeraren.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto