Home > Analys: OMXS30 översålt efter bankoro. Köpläge?

Analys: OMXS30 översålt efter bankoro. Köpläge?

OMXS30 ligger i långsiktigt i en uppåtgående trend. Framförallt på grund av bankoron i Portugal är indexet nu översålt och har dessutom testat av ett kortsiktigt viktigt trendkanalstöd vid ca 1355. Det finns nu goda möjligheter för en uppgång till minst ca 1410. Så kan detta trots den kommande rapportperioden vara ett köpläge? Troligen. Men bara om man är disciplinerad med sin riskhantering och sina stop losser.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en något stökig utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ner till 1355,5 som lägst och slutade veckan med en nedgång på 2,7 procent.

Det var framförallt finansiella problem hos den portugisiska banken Banco Espirito Santo och dess moderbolag som skapade oro på finansmarknaden. Många har nog den europeiska bankkrisen i färskt minne och av förklarliga skäl var det då nära till hands att trycka på säljknappen.

Det verkar dock som om bankens problem är relativt hanterbara. Och ECB har, jämfört med läget för några år sedan, mycket mer klara mandat att gå in och förhindra att finansiella problem hos europeiska banker sprider sig. Räntemarknaden har också, hittills iallafall, reagerat förhållandevis behärskat.

Förra veckans nedgång utlöste emellertid en hel del kortsiktiga säljsignaler. Bland annat då stöden vid ca 1400, ca 1382 och ca 1369-1372 bröts. Men så länge som OMXS30 håller sig över den långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid ca 1318 ser vi nedgångar framförallt som potentiellt intressanta köptillfällen. Särskilt om börsen hunnit bli översåld, varit nere på en stödnivå och sedan får en vändnings- eller någon annan typ av köpsignal.

Då OMXS30 förra veckan gick ner till 1355,5 så testade indexet av bottennivån i en uppåtriktad trendkanal vi befunnit oss i sedan hösten 2013. Denna stödnivå vid ca 1355 blir nu en kortsiktigt mycket viktig stödnivå. Stänger OMXS30 under 1355 får indexet nämligen en ny tydlig säljsignal. I och för sig finns det sedan stödnivåer redan vid ca 1342 och ca 1330. Men risken är då stor att även stödet vid ca 1318 ska testas.

Stochastic-indikatorn visar däremot att OMXS30 är klart översålt efter förra veckans nedgångar. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande också envist uppåtriktad. Det finns dessutom sedan hösten 2013 ett tydligt mönster av successivt allt högre och högre bottnar och toppar på indexet vilket också är ett uttryck för den underliggande styrkan hos börsen.

Allt detta gör att det nu finns mycket goda möjligheter att OMXS30 bottnade ur vid 1355. I och med måndagens uppgång till 1382,55 så fick OMXS30 också en kortsiktig köpsignal när det bröt över motståndsområdet vid ca 1369-1372.

Så än så länge håller det långsiktigt positiva scenariot väl. Nu ska vi se om indexet även kan orka etablera sig över det kortsiktiga motståndet som finns här kring ca 1382. I så fall siktar vi först och främst på en uppgång till motståndet vid ca 1410.

Skulle OMXS30 sedan också etablera sig över 1410 erhålls en ny köpsignal som indikerar att indexet ska upp till minst 1420-1450 området. Särskilt starkt skulle signalvärdet på en sådan köpsignal vara om genombrottet skulle ske under en, relativt den senaste tidens nedgångsdagar, hög handelsvolym.

Nu står vi dock inför en intensiv rapportperiod som kan ge stora utslag på enskilda aktier. På det stora hela finns det emellertid goda möjligheter att börsen har en förlåtande attityd till rapportsäsongens utfall. Det finns nämligen fortfarande ett stort internationellt överskott av riskvilligt kapital som söker en rimliga avkastningsmöjligheter. Och med det nuvarande rekordlåga ränteläget är det svårt att hitta vettiga placeringsalternativ till börsen.

Så vår grundstrategi är alltså fortsatt att ”häng med på den långa trenden uppåt”. Köp för uppgång och då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Detta måste dock kombineras med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

För kortsiktiga aktörer så är det nog lämpligt med en stop loss om OMXS30 skulle stänga under 1355. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi en stop loss om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1318.

Vi rekommenderar också liksom tidigare att man är beredd att avveckla långsiktiga positioner på stora och något överdrivna kursuppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till vårt långsiktiga målområde kring ca 1450-1500. Detta särskilt då uppgångarna framförallt är orsakade av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik och inte av stora vinstuppgångar i näringslivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto