Home > Analys: OMXS30 på medellångsikt

Analys: OMXS30 på medellångsikt

OMXS30 har tidigare fått säljsignaler, se till exempel analysen på OMXS30 den 11 oktober. I det något översålda läget som följt på nedgångarna sedan toppen på 1119,2 den 14 september har indexet stått slagit en hel del fram och tillbaka. Nu senaste mellan en kortsiktig stödnivå vid ca 1056 och en nedåtgående trendlinje.

Trendlinjen, som i dagsläget ligger vid ca 1080, utgör nu ett tak som bör ha goda möjligheter att hålla emot eventuella nya uppåtrekyler. Skulle indexet däremot bryta över trendlinjen finns det nya kortsiktiga motståndsnivåer vid ca 1094-1100.

I den här analysen ska jag emellertid vidga vyerna något och se på ett mer långsiktigt perspektiv. Jag använder mig då av ett veckodiagram istället för det vanliga dagsdiagrammet.

Den lite mer långsiktig bilden över OMXS30 ser emellertid inte så mycket bättre ut än den kortsiktiga.

Redan vid 1119-1128 har OMXS30 ett kraftiga motståndsområde. Den uppåtgående trenden sedan i somras visar också på flera svaghetstecken.

Bland annat har volymmönstret under uppgången sedan botten i juni varit negativt. För att en uppåtgående trend ska vara långsiktigt riktigt pålitlig bör handelsvolymerna under de veckor som indexet går upp (de gröna volymstaplarna) vara klart högre än under de veckor då indexet går ner (de röda volymstaplarna).

Detta har inte varit fallet under denna uppgångsfas. Ibland har det istället snarast varit större handelsvolym på de nedåtriktade veckorna. Detta påminner mer om hur det kan se ut under ett förrädiskt bearmarket rally.

OMXS30 har också fått svaghetssignaler från vecko-Stochastics. Indikatorn har fått en säljindikation och dessutom visat på en mycket tydlig negativ divergens relativt indexutvecklingen.

Sådana här negativa divergenser är extra allvarliga när de uppträder i ett veckodiagram jämfört med om dom dyker upp i ett dagsdiagram. De varnar tydligt för att den uppåtgående trenden tappat i styrka. Även MacD-indikatorn visar på en tydlig negativ divergens.

Efter att de kortsiktiga uppåtrekylerna är klara ser det därför ut som om att det är en stor risk att OMXS30 kommer att gå under både stöden vid ca 1056 och de vid ca 1029. I så fall väntar test av stödnivåerna kring ca 1000 och kanske också de vid ca 941.

Det ser i och med detta ut som om det är en god idé att sälja av på eventuella uppgångarna. Uppsidan ser nämligen osäker och klart begränsad ut.

Samtidigt finns det en stor risk att OMXS30 bryter under stödnivåerna och att nedgången tar mer fart. Nedgångspotentialen ser ut att vara betydande samtidigt som marknaden då också riskerar att bli avsevärt mer volatil.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
Analys OMXS30
OMXS30 (Veckodiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto