Home > Analys: OMXS30 på väg mot en topp?

Analys: OMXS30 på väg mot en topp?

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend. Vårt kortsiktiga målområde ligger vid ca 1420-1450. Säsongsmässigt är dock slutet av juni ofta en svag period. Var därför vaksam på eventuella toppningssignaler om indexet kommer över 1420.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under maj månad upp med ca 2,8 procent till 1402,2. Årets uppgång ligger därmed på 5,2 procent. Indexet är dock inte korrigerat för aktieutdelningar, så lägger man till dessa skulle indexet istället ha gått upp med ca 9 procent.

Under maj månad, närmare bestämt den 15 maj, så bröt OMXS30 äntligen ur konsolideringsintervallet mellan stödnivån kring ca 1318 och motståndsområdet vid ca 1376-1382 som det legat i större delen av året. Vi har i tidigare månadskrönikor skrivit att vi förväntat oss nya köpsignaler genom ett utbrott uppåt. Och nu fick vi alltså som vi ville. Vid utbrottet och köpsignalen var dessutom handelsvolymen lite extra stor vilket förstärker signalvärdet på köpsignalen. Köpsignalen indikerar en kortsiktig uppgångspotential till minst ca 1420-1450.

Vi hade förväntat oss ett utbrott uppåt bland annat då den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, har varit uppåtriktad sedan i början av år 2013 och då OMXS30 redan i slutet av december fått köpsignaler som indikerat en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470.

Sedan har vi också en väldigt speciell situation på världens finansmarknader sedan några år tillbaka. Den finansiella härdsmälta som hotade vid krisen år 2008 gjorde att många centralbanker tog bort alla säkerhetsspärrar och började stimulera finansmarknaderna med smått desperata metoder. Särskilt amerikanska Fed, men även japanska BoJ och ibland även vårt europeiska ECB, har tryckt nya pengar i rekordartad omfattning vilket dopat finansmarknaderna med en flod av riskvilligt kapital.

Räntorna har samtidigt varit nedpressade nästan ner till noll vilket gjort att placeringsalternativen som givit en något så när rimlig avkastning har varit få. Stora mängder av kapital har därför strömmat till börserna. Detta har enligt vår och många andras analys varit den enskilt absolut viktigaste faktorn för aktiemarknadernas uppgång världen över de senaste åren. Så länge denna situation består med ett stort överskott av riskvilligt kapital finns det också en underliggande press uppåt på börserna, särskilt i OECD-länderna.

Kortsiktigt har den senaste månaden dessutom den svenska aktiemarknaden blivit extra likvidiserad genom att vårens aktieutdelningar nu landat hos aktieägarnas konton. Dessutom har nu även många företag börjat bli överlikvida. Pengarna används dock inte så mycket till investeringar i ökad produktionskapacitet. Företagen ser nämligen inte så stor ökning av efterfrågan på sina produkter. Istället används pengarna till stora aktieutdelningar, aktieåterköp och nu på senare tid även till företagsuppköp.

Allt detta är positivt, i alla fall kortsiktigt, för aktiemarknadens utveckling. Långsiktigt kanske det vore bättre om företagen investerade i sina egna företag. Men nu är det som det är med det. Och då är det bara att som investerare att anpassa sina strategier efter detta.

Nu får vi se hur amerikanska Federal Reservs successiva nedtrappning av sina obligationsköp kommer att slå lite senare i år. Än så länge ser det emellertid lugnt ut. Ränteläget, även för obligationer med lång löptid, ser fortfarande lågt och stabilt ut.

Det gäller dock att vara observant på om långräntorna lite senare i år skulle börja dra sig uppåt. Särskilt de amerikanska 10-åriga och den 30-åriga obligationsräntorna kan vara lite extra viktiga i detta sammanhang. Går de kraftigt upp ökar risken betydligt för ett större bakslag på aktiemarknaden. Centralbankerna har dessutom mindre möjligheter att styra långräntorna än de har med de korta räntorna.

En faktor som skulle kunna få långräntorna att gå uppåt är råvarupriserna. Dessa har den senaste tiden gått upp relativt kraftigt men utan att det påverkat ränteläget. Detta är kortsiktigt väldigt bra för börsen. Råvaruprisuppgången kan nämligen tolkas som att konjunkturen börjar ta fart och då ökar möjligheten för börsföretagen att öka sina vinster. Men skulle råvarupriserna fortsätta skena iväg uppåt så kommer de vid någon punkt i framtiden också börja påverka inflationsförväntningarna och därmed också långräntorna. Då börjar råvaruprisuppgången helt plötsligt inte bli så bra för börsen.

Särskilt nu som många placerare är synnerligen medvetna om att det främst är centralbankernas doping av det finansiella systemet som drivit upp aktievärderingarna till dessa höga nivåer. Inte företagens vinstutsikter. Då blir det lockande att sälja av de dyra aktierna och istället köpa obligationer som då börjat få rimligare avkastning på grund av ränteuppgången.

Men än så länge ser det alltså kortsiktigt väldigt bra ut för börsen. Det finns ett överskott av riskvilligt kapital, räntorna är låga, Ukrainakrisen påverkar inte börsklimatet, börstrenderna är uppåt och OMXS30 har fått köpsignaler som indikerar en kortsiktig uppgångspotential till minst ca 1420-1450.

Börsen kommer dock säsongsmässigt snart in i en svagare period. Mitten och slutet av juni brukar kunna vara en period med vinsthemtagningar inför sommaren. Börsen brukar sedan bottna ur kring midsommar för att ha en något starkare period till och med mitten av augusti. Vi får se om detta negativa säsongsmönster kan rå på de nuvarande starka börstrenderna.

Det kan därför vara extra intressanta att nu bevaka de kortsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1372 och ca 1382. Långsiktigt är dock stödnivåerna vid ca 1318 och ca 1329 betydligt viktigare.

Börsen är dessutom kortsiktigt överköpt. Stochastic-indikatorn är på höga nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 mycket väl kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Summa summarum är dock att om man som kortsiktig aktör vill vara försiktig så börjar man säkra hem vinster nu i början av juni, särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp i minst 1420. Bara för att man kommit upp i den tekniska analysens målområde så innebär det emellertid inte att man fått några säljsignaler. Nej, uppgången kan då mycket väl fortsätta ett tag till. Men det kan vara en anledning att bli lite extra försiktig med sina positionsstorlekar, lägga stop losserna lite extra tajt och vara extra vaksam på om man får några toppnings- eller andra säljsignaler.

Lite mer långsiktiga placerare rekommenderas också att börja skärpa sin bevakning. Var gärna beredd att sälja index och aktieinnehav på större uppgångar. Särskilt om OMXS30 kommit upp i 1450-1500. Var också uppmärksam på om långräntorna börjar gå upp kraftigt. Detta kan nämligen vara ett tecken på att de senaste årens börsuppgång närmat sig sitt slut.

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Analys OMXS30

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto