Home > Analys: OMXS30 pressas upp av överskottskapital

Analys: OMXS30 pressas upp av överskottskapital

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend och har tidigare fått köpsignaler som indikerar en uppgång till ca 1460-1470. Det är ett internationellt överskott av riskkapital som är huvudorsaken till indexets styrketecken. Kortsiktigt ligger dock indexet i ett konsolideringsintervall mellan ca 1318 och ca 1376-1382. Troligast är att ett kommande utbrott sker uppåt. Särskilt med tanke på utdelningar som återinvesteras i aktier och en potentiell uppköpsvåg på börsen.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen avancerade relativt kraftigt uppåt förra veckan. Storbolagsindexet OMXS30, som bekant inte korrigeras för förfallna utdelningar, gick trots utdelningar i bland annat Skanska och Volvo upp med 1,7 procent till 1369,57. Hittills i år har därmed OMXS30, trots utdelningseffekten, gått upp med 2,7 procent.

Vi bedömer också att möjligheterna är mycket goda för OMXS30 att senare i år kunna nå betydligt högre höjder än så. OMXS30 har nämligen tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470, de långsiktiga trenderna är stabilt uppåtriktade och det finns ett fortsatt stort och ökande överskott av riskvilligt kapital på världens finansmarknader.

Med dagens låga räntenivåer är placeringsalternativen relativt få som kan ge någon rimlig avkastning. Därför söker sig mycket av detta överskottskapital till aktiemarknaderna som då givetvis pressas uppåt. Trots att aktievärderingarna i många fall redan är ansträngda. Dyrt kan bli dyrare.

Vi kommer dock hela tiden ha överraskande saker som händer som tillfälligt stör börsen i sin långa uppåtgående trend. Krisen i Ukraina var en typisk sådan störning. För närvarande verkar dock den mest akuta krisen i Ukraina vara över. Det är börspositivt. Man får dock vara beredd på att nya sådana här störningar kan uppstå. Som till exempel nu med den stora nedgången i USA i fredags. Men så länge som den långsiktiga trenden fortsätter att vara uppåtriktad ser vi sådana nedåtriktade rörelser främst som intressanta köptillfällen.

För närvarande är dessutom både den korta trenden, som definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, och den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, uppåtriktade. Att den långa trenden är uppåtriktad ser man också på att topparna och bottnarna hela tiden kommer på allt högre och högre nivåer.

En osäkerhetsfaktor på lite längre sikt är emellertid vad som händer med börserna den dagen då Federal Reserve, centralbanken i USA, avslutat sitt stimulansprogram QE3 som i flera år nu dopat finansmarknaderna med billiga pengar. Fed och USA har nämligen fått mycket kritik för sitt generösa sedeltryckande via QE3-programmet. Man kan ju förstå Kina och Ryssland som sitter med berg av amerikanska statsobligationer att de inte vill att Fed helt ska underminera värdet av USD. Så nu trappar Fed ner på QE3 för att stilla kritiken.

Men Fedchefen Janet Yellen gjorde i veckan emellertid ett uttalande om att Fed ska fortsätta bedriva en extraordinär penningpolitik. Det är klart börspositivt.

För även om Fed trappar ner på sitt stimulansprogram QE3 har centralbanken en vid flora av andra åtgärder de kan ta till. Främst genom så kallade ”repor”, eller repurchase agreements. En ”repa” gör Fed när de köper värdepapper av bankerna men sedan har ett bindande avtal om att Fed får sälja tillbaka samma värdepapper till samma banker vid ett senare tillfälle. Under tiden får alltså bankerna en ökad likviditet. Sådana här så kallade öppna marknadsoperationer är ofta av kortsiktig natur men de kan upprepas löpande om Fed så vill. Därför kan Fed i praktiken skapa samma expansiva effekt med denna typ av åtgärder som med sitt mer officiella QE3-program där Fed köper obligationer av bankerna för nytryckta digitala USD.

Hade du svårt att hänga med i den här beskrivningen så glädjer det säkert Fed. Det är liksom inte riktigt meningen att det ska vara så särskilt tydligt vad Fed egentligen håller på med.

Det riktigt viktiga för dig som är aktiv på börsen är emellertid, framförallt i det kortare perspektivet, att Fed fortsätter att vara på din sida. Detta genom att Fed fortsätter med sin enormt expansiva penningpolitik. Det är nämligen den politiken som sett till att vi i västvärlden haft en så positiv börsutveckling de senaste åren.

Sedan är det en annan sak att baksmällan på denna enorma kreditbubbla som Fed och även Japanska Bank of Japan blåser upp riskerar att någon gång i framtiden bli mycket, mycket besvärlig att hantera. Men det får bli ett senare bekymmer. Under tiden (några månader, eller kanske några år?) kommer Fed hjälpa till att den långsiktiga uppåtgående trenden på börsen hålls vid liv. Det är klart börspositivt.

En följd av denna extremt expansiva penningpolitik är också att företagen nu har mycket gott om kapital. Företagen vill dock inte inte i någon större utsträckning investera ny tillverkningskapacitet som också skulle leda till nya arbetstillfällen. De ser nämligen inte tillräckligt stor efterfrågeökning från konsumenterna för det.

Istället så delar företagen ut mycket av sina pengar till aktieägarna eller gör återköp av sina egna aktier. Det är klart börspositivt.

Nu ser det enligt våra källor också ut som det finns mycket goda marginaler för att göra företagsförvärv. Detta är en förhållandevis ny situation för många företag. För bara 18 månader sedan kände sig många bolag sig finansiellt pressade, men nu har en stor förändring skett. Det krävs dock lite tid för bolagsstyrelserna att anpassa sig till denna nya situation. Men lita på att banker och corporate finance-firmor nu bearbetar företagsledningar och styrelser med en ökande mängd förslag på olika typer av förvärv, fusioner och avknoppningar.

När väl uppköpen börjar komma igång så kan det också börja gå ganska fort. Då kan styrelserna nämligen börja känna sig stressade att komma efter och kanske missa goda förvärvsmöjligheter. Hellre också köpa än att själva bli uppköpta. Egot och lönekraven går också upp desto större bolag man sköter…

Så då kan det helt plötsligt komma en ström av uppköp på börsen. Detta i sin tur stimulerar givetvis fortsatta uppgångar på OMXS30. Man börjar spekulera i att olika bolag ska bli uppköpta med kursuppgångar som följd. Blir det uppköp så tjänar aktieägarna ofta ganska stora pengar på detta. Pengar som de sedan kan använda till att köpa nya aktier i andra bolag. Och så vidare.

Kortsiktigt är vårt målområde för OMXS30 en uppgång till ca 1390-1400. På lite längre sikt siktar på uppgångar till främst ca 1460-1470. Kortsiktigt ligger dock indexet också i ett konsolideringsområde mellan ca 1318 och ca 1376-1382. OMXS30 var förra veckan som hastigast uppe på 1382 men orkade inte etablera sig över 1376. Då den långa trenden är uppåtriktad är emellertid sannolikheten störst för att utbrottet ska ske uppåt.

Stochastic-indikatorn visar dock på att OMXS30 kortsiktigt är något överköpt, vilket kan innebära att indexet först måste ta igen sig något innan det har kraft att etablera sig över motståndsområdet vid ca 1376-1382.

På nedsidan finns ett antal stödnivåer som OMXS30 kan vända vid. De tydligaste ligger vid ca 1359, ca 1335-1340 och ca 1318. Skulle dock OMXS30 mot förmodan etablera sig under konsolideringsintervallets stödnivå vid ca 1318 får indexet kortsiktiga säljsignaler. Nedgången behöver emellertid inte nödvändigtvis bli så stor i alla fall. Särskilt om nedgången skulle ske under en relativt blygsam handelsvolym.

Däremot skulle det bli en betydligt allvarligare säljsignal om OMXS30 skulle etablera sig under det viktiga stödet vid ca 1276. Mönstret med stigande bottnar och toppar skulle nämligen i så fall brytas och dessutom skulle index också helt plötsligt ligga under 200 dagarsmedeltalskurvan. Båda dessa saker skulle vara högst oroväckande. Extra allvarligt skulle det vara om allt detta skulle ske under en relativt hög börsaktivitet. I så fall blir vårt långsiktiga mål för OMXS30 på 1460-1470 ytterst osäkert. Denna typ av säljsignaler skulle då istället göra vi skulle börja sikta in oss på nedgångar ned till minst stödområdet vid ca 1205.

Vi fortsätter därför att rekommendera den kortsiktigt inriktade aktören att köpa OMXS30 främst vid någon av de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Det är då mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser. Detta för att hålla risknivån nere på en kontrollerbar nivå. Om inte tidigare så är det väldigt viktigt att ha en stop loss utifall att OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1276. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Särskilt intressanta köptillfällen är om indexet kommit ner nära en stödnivå, Stochastic-indikatorn visar att marknaden blivit tydligt översåld och helst också om indexet givit ifrån sig en reversal- eller någon annan typ av köpsignal.

För mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på större och eventuellt något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då kommit upp till 1450-1500 nivåerna. Den av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik dopade aktiemarknaden kan nämligen fortsätta att gå upp ett bra tag till. Men riskerna är stora. Aktievärderingarna redan är relativt höga särskilt med tanke på att många långsiktiga och fundamentalt viktiga ekonomiska förhållanden världen över ser väldigt osäkra ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto