Home > Analys: OMXS30 – Säljsignaler då julrallyt blev julrea tack vare Kina

Analys: OMXS30 – Säljsignaler då julrallyt blev julrea tack vare Kina

OMXS30 fick förra veckan nya kraftiga säljsignaler när ett antal stöd mellan 1432 och 1369 bröts under hög handelsaktivitet i samband med Kinaoron. OMXS30 ligger i nedåtgående trender och intressanta stödområden finns först vid ca 1310-1327 och sedan vid ca 1250. Kortsiktiga köpsignaler skulle dock erhållas om motstånden vid ca 1380-1389, ca 1410 och ca 1432 passerades. Men riktigt starka köpsignaler skapas först om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet stänger över motståndet vid ca 1460.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen föll kraftigt förra veckan. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned till 1348,76 vilket innebar en nedgång på hela 6,8 procent. En synnerligen dålig start på börsåret.

Det var främst börsturbulensen i Kina som utlöste veckans globala börsnedgång. Men även det ökade spänningsläget mellan Saudiarabien och Iran påverkade börshumöret negativt.

I och med att allt detta orsakade ytterligare tillväxt- och vinstutvecklingsoro för börsbolagen så tvekar de långsiktiga och kapitalstarka placerarna att köpa aktier. Trots att aktierna blivit betydligt billigare efter kursnedgångarna.

Så när många kortsiktigt inriktade aktieplacerare plötsligt blivit nervösa och samtidigt vill sälja sina aktier så finns det helt enkelt inte tillräckligt med långsiktigt inriktade placerare som vill passa på att köpa. Julrallyt har därför förbytts till något av en julrea på börsen.

Hur länge ska då detta pågå? Ja, det är givetvis svårt att säga. Men antagligen behövs det något som rejält svänger om den rådande tillväxtoron till ett mer optimistisk konjunkturscenario. Eller att aktierna går ner så mycket att tillräckligt många långsiktiga investerare helt enkelt tycker att aktiemarknaden börjar bli på tok för undervärderad.

I den tekniska analysen fick OMXS30 förra veckan ett antal rejäla säljsignaler. Dels när stödnivåerna vid ca 1432, 1410 och 1389 bröts. Sedan fick OMXS30 dessutom en ännu starkare säljsignal när indexet stängde under den viktiga stödnivån vid ca 1369. Vilket dessutom tyvärr skedde under en relativt hög handelsaktivitet. Börsomsättningen var över 25 miljarder kronor den dagen. Inte bra, för det stärker nämligen signalvärdet betydligt på den erhållna säljsignalen.

Hur länge och hur långt ner säger då den tekniska analysen att nedgången på OMXS30 ska pågå? Ja, nedgången riskerar att fortsätta tills indexet visar upp en tydlig reversal- eller annan typ av köpsignal. En intressant reversalsignal skulle till exempel vara om OMXS30 går ner kraftigt under en handelsdag men stänger nära sitt dagshögsta. Och sedan bekräftar vändningssignalen genom att dagen efter stänga på en ännu högre nivå under en relativt hög handelsaktivitet.

En annan ledtråd på hur långt ned OMXS30 riskerar att falla är att se var närmaste lite viktigare stödnivåer ligger. Vi har ett stödområde redan vid ca 1310-1320. Under år 2014 så vände indexet ett antal gånger vid ca 1310-1320 så det är en intressant stödnivå att bevaka. OMXS30 var förra veckan nere som lägst på 1327 och har då i princip redan testat av det stödområdet.

Kraften i de erhållna säljsignalerna gör dock risken stor att även stödnivåerna vid ca 1310-1327 förr eller senare också kommer att brytas. I så fall siktar vi på en nedgång till nästa tydliga stödområde vid ca 1250.

Så vi siktar alltså i första hand på nedgångar som på nytt ska testa av stödområdet vid ca 1310-1327. Och i andra hand på nedgångar till stödområdet vid ca 1250. Men vi är också observanta på utifall att OMXS30 dessförinnan skulle få några tydliga reversal- eller andra köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

OMXS30 har nu också en längre tids utveckling med lägre bottnar och lägre toppar. För att ge en ökad säkerhet om att indexet lite mer permanent vänt uppåt måste detta negativa mönster brytas. För detta ska ske behövs det i nuläget dessvärre en uppgång minst över det starka motståndet vid ca 1460. Och för tydlighets skull ska OMXS30 helst också etablera sig över motståndet vid ca 1547 för att detta långsiktiga nedgångsmönster ska anses vara riktigt brutet.

På den positiva sidan finns det köpindikationer i Stochastic-indikatorn. Indikatorn har varit nere på översålda nivåer och har nu vänt uppåt. Dessutom så lyckade den senaste nedgången i OMXS30 inte pressa ner indikatorn lika långt ner som den var som lägst i december. Allt detta är positivt. Men det behöver kompletteras med köpsignaler i själva OMXS30-diagrammet.

OMXS30 får kortsiktiga köpsignaler om indexet lyckas stänga över motståndsområdet vid ca 1380-1389. Skulle detta ske under en relativt låg handelsaktivet så kan troligen motstånden både vid ca 1410 och ca 1432 orsaka problem i uppgången.

För det är först om eventuella köpsignaler skulle erhållas under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på minst 25 miljarder per dag, som de blir långsiktigt riktigt intressanta.

Särskilt om motståndet vid ca 1460 skulle brytas under hög handelsvolym erhålls en kraftig köpsignal.

Om köpsignaler skulle ske under låg handelsaktivet så är de dessvärre inte särskilt pålitliga. I så fall riskerar de bara resultera i mindre och kortsiktigare kursrörelser uppåt.

Liksom förra veckan är både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tyvärr nedåtriktade.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Använder man sig av kortsiktiga strategier kan man se området mellan stöden kring ca 1310-1327 och motstånden vid ca 1380-1389 som ett tradingområde. Alltså köp vid stöden och sälj/gå kort vid motstånden.

Sätt sedan tajta stoppar för marknaden är väldigt volatil. Och i och med de erhållna säljsignalerna och styrkan i den långa nedgångstrenden bör man noga vara extra försiktig med uppgångspositionerna. Ta därför gärna mindre positioner än vanligt för dessa och sätt också extra tajta stoppar.

Utbrott ur tradingområdet 1310 till 1389, särskilt om de sker med extra stor handelsaktivitet, är intressant att hänga med på. Om säljsignal, sikta på ca 1250. Om köpsignal sikta på ca 1410, ca 1432 och sedan ca 1460. Mycket viktigt, flytta med stopparna i positionens riktning.

För långsiktiga placeringar rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Avvakta helst mycket tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Skulle emellertid OMXS30 komma ned till stödområdet vid ca 1250 kan dock den riskbenägne börja göra mindre köp. Sätt då stoppar strax under den senaste lägsta nivån. Öka sedan på köpen om uppgångarna börjar ske under en relativt hög handelsaktivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto