Home > Analys: OMXS30 – Säljsignaler men i översålt läge

Analys: OMXS30 – Säljsignaler men i översålt läge

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Kortsiktigt har dock indexet fått ett antal säljsignaler. Dessutom är handelsvolymmönstret negativt. OMXS30 är emellertid översålt och kan därför trots detta lätt göra uppåtriktade rekyler. Motstånd finns då vid ca 1376, ca 1387 och ca 1400.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under september haft en oregelbunden utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,0 procent och stängde på 1403. Årets uppgång var då 5,3 procent. Lägger man sedan till utdelningar i de underliggande aktierna utökas uppgången till 9,1 procent. Indexet var emellertid uppe på 1424,2 som högst den 19 september vilket också var ett nytt årshögsta. I skrivande stund, några dagar in i oktober, har dock OMXS30 gått ner till 1368,7.

Vad som i början av månaden drog upp och gjorde börsen på så gott humör var framför allt att det internationella geopolitiska läget förbättrades, förhoppningarna ökade om nya finansiella stimulanser både från Kina och ECB, det kom starka försäljningssiffror från indextungviktaren Hennes & Mauritz och att den rekordstora börsnoteringen av den kinesiska ehandelsjätten Alibaba på amerikanska NYSE-börsen verkade bli en stor framgång.

Det som gav förutsättningarna och som är den främsta orsaken till den starka underliggande internationella långsiktigt uppåtgående börstrenden är dock den extremt expansiva penningpolitiken som centralbankerna i främst USA, EU och Japan bedrivit sedan finanskrisen år 2008. Detta har skapat ett mycket lågt ränteläge och ett stort överskott av riskvilligt kapital som tyvärr inte investeras i ny produktionskapacitet och i nya jobb. Istället har denna ström av pengar flödat över till de internationella ränte- och aktiemarknaderna. Där har det då skapats en drivhuseffekt med konstlat låga räntor och höga aktievärderingar.

Vad som emellertid har hänt den senaste tiden är att amerikanska Fed successivt dragit ner på sitt obligationsåterköpsprogram (QE3) och dessutom har ett antal börsintroduktioner kortsiktigt dragit bort en hel del kapital från aktiemarknaderna. Särskilt Alibaba som drog in ca 24 miljarder USD har troligen dränerat marknaden på en hel del av det kortsiktiga överskottskapitalet. Detta har då väsentligt ökat känsligheten för negativa nyheters påverkan på börserna.

När det sedan i de senare delarna av september och de första dagarna i oktober bland annat kom uppgifter om att oroligheterna i Irak och Syrien förvärrats, förväntningarna om nya stora finansiella stimulanser i Kina och från ECB sjunkit, och Hennes & Mauritz delårsrapport blivit en besvikelse så påverkades därför börsklimatet klart negativt. Hade inte marknaden dränerats på kapital från nyintroduktionerna hade troligen dessa nyheter inte alls kunnat påverka aktiemarknaderna på samma sätt.

Denna effekt är troligen dock främst temporär. För ränteläget är fortfarande rekordlågt, japanska centralbanken ser ut fortsätta sina kraftiga penningpolitiska stimulanser, ECB kommer trots allt öka sina återköpsprogram och det verkar fortfarande finnas stora mängder av kapital som står berett att användas till aktieköp vid eventuella börsnedgångar. Dessutom så köper till exempel de amerikanska börsbolagen tillbaka sina egna aktier för ca 2 miljarder USD per dag.

Så kommer inga nya stora nyemissioner och de internationella, och då framför allt de amerikanska, långräntorna är kvar på nuvarande låga nivåer finns det mycket goda förutsättningar att den långa internationella börstrenden ska fortsätta vara uppåtriktad ett bra tag till.

Även om den långa börstrenden, som vi definierar efter lutningen på OMXS30 indexets 200 dagars medeltalskurva, fortfarande är uppåtriktad så finns det dock i den tekniska analysen tyvärr en hel del kortsiktiga svaghetstecken.

OMXS30 fick till exempel en stark köpsignal den 18 september när det bröt över det viktiga motståndet vid ca 1410. Men tyvärr lyckades inte indexet sedan etablera sig över 1410 utan föll snabbt tillbaka under den nivån igen. Inte bra. Dessutom gick OMXS30 sedan även under stödnivån vid ca 1390-1400 och förstärkte då de kortsiktigt negativa signalerna. Som lök på laxen så bröt sedan indexet också ner under stödnivåerna både vid ca 1387 och ca 1376 och fick då nya kortsiktiga säljsignaler.

Andra svaghetssignaler har varit att den senaste månadens börsuppgångar inte haft någon bredd i sig. Det vill säga, det har bara varit ett fåtal indextunga aktier som Electrolux, Ericsson, HM och storbankerna drivit upp OMXS30. Det stora flertalet aktier har gått betydligt sämre. Verkstadsaktier som Sandvik, SKF och Volvo har till och med gått ner ganska kraftigt.

Dessutom har börsen de senaste månaderna visat upp ett negativt volymsamband. Under nedgångsdagarna har oftast handelsvolymen varit minst lika stor som under uppgångsdagarna. För att eventuella köpsignaler ska vara riktigt pålitliga ska helst sambandet vara precis tvärtom.

Ska man ta vara på det positiva i denna situation så är det att OMXS30 nu är klart översålt. Stochastic-indikatorn är nämligen nere på låga nivåer. Därmed är börsen nu betydligt mer mottaglig för positiva nyheter som då lätt kan orsaka uppåtriktade rekyler. Sedan närmar vi oss också en rapportperiod där det skulle kunna ske positiva överraskningar. För förväntningarna på delårsrapporterna verkar nu ha dämpats en hel del.

Sedan är det faktiskt också så att den långa trenden fortfarande är uppåtriktad. Och att OMXS30 fortfarande befinner sig över det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1318-1320. Dessutom så har indexet nu varit nere vid 200 dagarsmedeltalskurvan som befinner sig vid ca 1363. Det är ganska vanligt att börsnedgångar bottnar ur och vänder kring denna medeltalskurva.

Agerar man med kortsiktiga strategier så är det dock bäst att invänta signalerna och agera efter att den kortsiktiga trendens riktning. Som alltså för närvarande är nedåt. Viktigt är dock som vanligt att disciplinerat använda stoppar. Särskilt nu när volatiliteten, aktiemarknadens svängningar, ökat betydligt. Kortsiktigt har OMXS30 de närmaste motståndsnivåerna vid ca 1376-1380, ca 1387-1390 och ca 1400-1402. På nedsidan finns det stödnivåer vid ca 1350-1354 och ca 1340.

I ett mer långsiktigt perspektiv så är det dock framförallt motståndsnivåerna vid ca 1410-1424 och stödområdet vid ca 1318-1321 som är viktiga att bevaka. Dessutom att är det viktigt att vara observant på om OMXS30 skulle etablera sig över någon av de ovanstående kortsiktiga motståndsnivåerna under en relativt hög handelsaktivitet. Helst med börsomsättningar på minst 15 miljarder under uppgångsdagarna. Det skulle nämligen vara en mycket intressant köpsignal.

I så fall ökar möjligheten betydligt för att OMXS30 senare även ska kunna etablera sig över motståndsområdet vid ca 1424 och få nya långsiktiga köpsignaler. Skulle detta ske siktar vi sedan på uppgångar först och främst upp till vårt långsiktiga målområde kring ca 1500.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi att man är beredd att sälja av sina aktie- och indexpositioner på alla större uppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till vårt långsiktiga målområde vid ca 1500. Detta på grund av att den långsiktiga risknivån är relativt hög då uppgångarna framförallt är orsakade av det låga ränteläget och centralbankernas finansiella doping. Och tyvärr inte av kraftigt stigande företagsvinster.

Är man försiktig av sig kan man dock välja att sälja delar av sådana innehav redan vid mer kortsiktiga uppgångar. Börsutvecklingen har nämligen visat upp en hel del svaghetssignaler. OMXS30 har till exempel redan fått relativt tydliga säljsignaler när det gick under stöden vid ca 1387 och ca 1376.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto