Home > Analys: OMXS30 samlar kraft i väntan på utbrott

Analys: OMXS30 samlar kraft i väntan på utbrott

OMXS30 ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas och laddar för ett utbrott ifrån ett tradingintervall mellan ett stödområde vid ca 1300 och ett motstånd vid ca 1342. Erhålls köpsignalen siktar vi på uppgångar till motstånden vid ca 1364 och ca 1383. Skulle istället utbrottet ske nedåt, trots det nuvarande klart översålda läget, erhålls säljsignaler. Då är risken stor för nedgångar till minst stödet vid ca 1270 och kanske också ned till det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1247.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under förra veckan svagt uppåtgående utveckling under relativt lugna omständigheter. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,1 procent till 1323,18. Utvecklingen i år ligger därmed på -8,6 procent. Tar man emellertid hänsyn till under året förfallna utdelningar på de ingående aktierna i OMXS30 ligger utvecklingen på -5,1 procent.

Under veckan har nyhetsflödet inte varit särskilt intensivt, särskilt inte jämfört med de tidigare så rapportdominerade veckorna. Inte heller på makrostatistikfronten var det någon större dramatik. Men stark detaljhandelsstatistik ifrån USA höjde dock börshumöret under fredagen och gjorde också att börsveckan slutade på plus.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den korta trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande nedåtriktad. Likadant är det för den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, som har varit nedåtriktad sedan i november förra året.

Så länge som OMXS30 befinner sig under sin 200 dagarsmedeltalskurva, indexet det visar upp ett långsiktigt mönster av successivt allt lägre och lägre toppat och bottnar och ett handelsvolymmönstret som är negativt förstärks också den långsiktiga negativa bilden. Dessa mönster måste brytas för att den tekniska analysen ska ge långsiktigt stabila köpsignaler.

Analys OMXS30

Däremot skulle det kortsiktiga scenariot se positivt ut om OMXS30 får köpsignaler genom att etablera sig över motstånden vid ca 1342, ca 1364, ca 1383, ca 1423 och ca 1432. Skulle detta också ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med en börsomsättning på minst 25 miljarder under uppgångsdagarna, blir köpsignalerna extra starka.

Risken är dock stor att eventuella köpsignaler, liksom tidigare de senaste månaderna, inte erhålls under en ökad handelsaktivitet. Vilket gör att även om de indikerar en kortsiktig styrka i börsen, så blir det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler högst tveksamt.

Och ovanför 1432 finns det sedan också långsiktigt viktiga motståndsnivåer för OMXS30 vid ca 1460 och ca 1547.

På nedsidan finns det viktiga stödnivåer på OMXS30 vid ca 1300, ca 1270 och ca 1247. Särskilt 1247 är en långsiktigt mycket viktig stödnivå. Skulle indexet etablera sig under stödet vid ca 1247 erhålls en stark säljsignal och nedgångspotentialen ser då ut att vara betydande.

Stochastic-indikatorn är emellertid fortfarande nere på översålda nivåer. Detta indikerar att OMXS30 i alla fall kortsiktigt nu ganska lätt skulle kunna få en lite rejälare studs uppåt. Man får dock se upp om indikatorn lite senare i maj kommit upp i överköpta nivåer. För säsongsmönstret i mitten och slutet av juni är betydligt mer negativt än nu under maj.

För det typiska är att indexet når en tillfällig topp i maj eller i början av juni. Och sedan att börsen går ner och når en tillfällig botten kring midsommar. Detta emellertid bara ett historiskt säsongsmönster som inte behöver stämma varje år. Men det kan vara bra att vara psykologiskt förberedd på en liknande utveckling även i år.

Agera man främst med kortsiktiga tidsperspektiv så rekommenderar vi att man försiktigt går in för uppgång om OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 1342. Sikta sedan på uppgångar först och främst till motståndsområdena vid ca 1364 och ca 1383.

Skulle däremot stödet vid ca 1300 brytas kan det vara intressant att agera för nedgång. Sikta i så fall på nedgångar till stöden vid ca 1270 och ca 1247. Sätt dock en stopp utifall att indexet på nytt vänder upp över 1300-nivån.

Analys OMXS30

 

Med risk att för komplicera bilden för den något mer oerfarne läsaren, jag ber om ursäkt i så fall, så kan man också tänka sig en strategi där man agerar kortsiktigt inom intervallet 1300 och ca 1342. I så fall kan man köpa i närheten av stödet vid ca 1300. Och sälja, och eventuellt också gå in för nedgång, i närheten av motståndet vid ca 1342.

Det är emellertid då väldigt viktigt att placera stoppar på dessa positioner om indexet etablerar sig utanför intervallet 1300 och 1342. För i så fall riskerar nämligen rörelsen att fortsätta med full kraft i den kortsiktiga trendens riktning.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Använder man sig av mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt stor försiktighet. Innan nya köp görs avvakta helst att tydliga och långsiktigt starka köpsignaler under en hög handelsaktivitet först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om OMXS30 går upp utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagarna ökar väsentligt jämfört med den under nedgångsdagarna. Som alternativ kan man vid uppgångar börja använda sig av tajta stopp losser, som man successivt flyttar upp, även för sådana här mer långsiktiga innehav. Och om inte förr, ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1247.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto