Home > Analys: OMXS30 samlar kraft inför nya utbrott

Analys: OMXS30 samlar kraft inför nya utbrott

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Kortsiktigt ligger dock indexet och samlar kraft inför ett utbrott antingen uppåt eller nedåt. En långsiktigt viktig stödnivå finns vid ca 1276. Möjligheten är dock mycket stor att utbrottet kommer att ske upp över motståndsnivån vid ca 1376. I så fall siktar vi på uppgångar till först och främst ca 1390-1400. I andra hand till ca 1460-1470.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan upp kraftigt som en reaktion på att läget i Ukraina sett ut aktiemarknadens perspektiv lugnande ned sig något . OMXS30 gick upp med 1,9 procent till 1351,5. I år har därmed vårt svenska storbolagsindex gått upp med 1,4 procent.

Under veckan meddelande amerikanska centralbanken Federal Reserves chef Janet Yellen som väntat att de kommer dra ner på sina månatliga obligationsköp från 65 till 55 miljarder USD. Detta innebär emellertid fortfarande att det finansiella systemet, och då kanske framförallt bankerna, fortsätter att få enorma stimulanser av nytryckta digitala USD varje månad. Dessutom så fortsätter centralbanken i Japan sin expansiva penningpolitik och trycker nya yen i rekordstor omfattning.

Såsom vi tidigare tvingats konstatera så fastnar tyvärr de mesta av alla dessa nytryckta pengarna hos bankerna och i det finansiella systemet. Pengafloden kommer inte riktigt vidare ut till den reala ekonomin där de skulle kunnat göra nytta genom nya investeringar och nya jobb. Istället blir bankerna övergödda med pengar de inte vill låna ut till andra aktörer utanför banksystemet. Dels vill de ha kvar likviditet internt för att vara beredda på nya finansiella chocker, dels får de mycket lägre riskvikter om de lånar ut till andra banker eller om de köper statsobligationer.

Dessutom så är efterfrågan av krediter inte så stor från industrin. För företagen vill nämligen inte investera i ny produktionskapacitet då de inte ser någon ökad efterfrågan på sina produkter från slutkonsumenterna.

Resultatet av detta blir att det finns ett stort överskott av riskvilligt kapital som letar avkastning inom det finansiella systemet. Räntorna är låga och andra placeringsalternativ med rimlig avkastning är få. Det gör då att en hel del av detta överskottskapital letar sig vidare till aktiemarknaderna. Detta har i sin tur gjort att börserna i USA, Europa och Japan det senaste åren haft en kraftig uppgång trots att konjunkturutsikterna har varit minst sagt osäkra. Det blir nämligen lätt så om ett överflöd av riskvilligt kapital ska tävla om ett tämligen begränsat antal aktier. IT-aktier i USA har till exmpel gått upp på ett sätt som påminner om IT-haussen kring sekelskiftet. Och i Sverige har många småbolagsaktier närmast exploderat på uppsidan.

Skulle emellertid Fed fortsätta att trappa ner på sitt QE3-stimulansprogram riskerar vi att få ett betydligt riskablare börsläge senare i år. Då kommer vi inte ha centralbanker som på samma sätt tävlar med varandra om att trycka nya pengar och på så sätt skapa floder riskvilligt kapital. De kommer dock troligen försöka hålla nere räntorna ett bra tag till. Men kommer de att lyckas med det? En orosmoln kring detta är att priserna på jordbruksprodukter nu börjat gå kraftigt uppåt. Håller denna trend i sig finns det risk att det förr eller senare kommer att pressa upp olika inflationsindex världen över. Då kan det vara svårt att hålla nere räntorna.

Än så länge är dock den långa trenden på börsen stabilt uppåtriktad. Vårt långa trendindikator, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan för OMXS30, har varit uppåtriktad sedan drygt ett år tillbaka. Dessutom så visar OMXS30 upp ett tydligt mönster med stigande bottnat och stigande toppar. Detta gör att det än så länge ser betryggande ut för indexets möjligheter att nå nya högre nivåer. OMXS30 har dessutom tidigare fått köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1460-1470.

Skulle däremot indexet mot förmodan etablera sig under den viktiga stödnivån vid ca 1276 bryts mönstret med stigande bottnar och stigande toppar. En sådan eventuell säljsignal, särskilt om den skulle erhållas under en stor handelsaktivitet, skulle göra att vårt primära målområde 1460-1470 för denna uppgångsfas blir mycket mer osäkert. Snarare skulle vi då istället börja sikta på nedgångar ner till minst stödområdet vid ca 1234.

Det troligaste scenariot är emellertid att OMXS30 bryter över motståndsområdet vid ca 1376 och då får nya köpsignaler. Nästa viktiga motståndsområde ligger i så fall vid ca 1390-1400. Vilket då också blir vårt kortsiktiga målområde om denna köpsignalen skulle ges. Sedan efter en sådan uppgång kan det mycket väl bli frågan om en nedåtriktad rekyl. För så har mönstret nämligen sett ut tidigare. Två steg fram och ett steg tillbaka…

Kortsiktigt ligger dock OMXS30 kvar i ett något tålamodskrävande konsolideringsområde. Enskilda aktier ser emellertid mer spännande ut. Den senaste tiden har till exempel bilrelaterade aktier börjat se väldigt intressanta ut. Bland annat har Autoliv fått starka köpsignaler. Det något mer trögrörliga OMXS30 har dock kortsiktigt viktiga stödområden främst vid ca 1343, ca 1318 och ca 1300. På ovansidan finns motståndsområden vid ca 1363 och ca 1376.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, vacklar lite fram och tillbaka men har i stort sett varit uppåtriktad sedan i mitten av februari.

Stochastic-indikatorn har tidigare indikerat att börsen varit översålt, men är nu i ett mer neutralt mellanläge.

Vi fortsätter därför att rekommendera den kortsiktigt inriktade aktören att köpa OMXS30 främst vid någon av de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Det är emellertid hela tiden då mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser. Detta för att hålla risknivån på en kontrollerbar nivå. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Om inte tidigare så är det i alla fall väldigt viktigt att ha en stop loss utifall att OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1276.

Särskilt intressanta köptillfällen är om indexet kommit ner nära en stödnivå, Stochastic-indikatorn visar att marknaden blivit översåld och helst också om någon form av reversalsignal erhållits.

För mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på större och eventuellt något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då kommit upp till 1450-1500 nivåerna. Den av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik dopade aktiemarknaden kan nämligen fortsätta att gå upp ett bra tag till. Men riskerna är stora. Särskilt nu när de penningpolitiska stimulansprogrammen börjar fasas ut, aktievärderingarna redan är relativt höga och de mer långsiktiga och fundamentalt viktiga ekonomiska förhållandena världen över ser väldigt osäkra ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto