Home > Analys: OMXS30 samlar sig för utbrott

Analys: OMXS30 samlar sig för utbrott

OMXS30 ligger i en långsiktigt uppåtgående trend. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i en konsolideringsformation och samlar kraft för ett utbrott. Formationen har ett stödområde kring ca 1318-1329 och ett motståndsområde vid ca 1369-1382. Förutsättningar är goda för att utbrottet ska kunna ske uppåt nu i maj.

Förra veckan stod Stockholmsbörsen relativt stilla. OMXS30 gick ner 0,4 procent 1354,21 vilket till stor del kan förklaras av förfallna utdelningar. Hittills i år har indexet gått upp med ca 1,6 procent. Hade OMXS30 varit korrigerat för utdelningar hade dock indexet i år istället gått upp med drygt 5 procent.

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på dess 200 dagars medeltalskurva, är uppåtriktad sedan drygt ett år tillbaka. Indexet visar också upp ett tydligt mönster med stigande toppar och stigande bottnar. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid mer oregelbunden.

OMXS30 ligger också sedan i början av året i en konsolidering. Man kan se det som en återhämtningsfas där börsen hämtar kraft inför ett kommande utbrott – antingen uppåt eller nedåt. Det kan kanske kännas lite frustrerande att inte indexet rör på sig mer. Men då kan man trösta sig med att ju längre en sådan här konsolidering håller på desto kraftigare tenderar den kommande rörelsen att bli.

Kortsiktigt finns det också många strategier för den erfarne optionshandlaren att tjäna pengar på vid en så här stillastående börs. Även icke optionsstrateger kan göra många goda kortsiktiga affärer genom att köpa vid konsolideringsformationens bottennivåer och ta hem vinsten vid motståndsnivåerna. Är man dock mer inriktad på trendföljande strategier kan sådan här konsolideringsfaser vara synnerligen tålamodskrävande. Trendföljare har emellertid även under denna period kunnat göra väldig goda affärer på enskilda aktier som trendat synnerligen bra.

Konsolideringsområdet i OMXS30 har en nedre gräns vid ett stödområde kring ca 1318-1329 och en övre gräns vid motståndsområdet kring ca 1369-1382. OMXS30 får alltså säljsignaler om det stänger under 1318 och köpsignaler om det etablerar sig över 1382. För att dessa signaler ska ha högt signalvärde ska helst genombrotten ske under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 20 miljarder kronor.

Vilket håll är det då sannolikast att genombrottet sker? Osvuret är i och för sig bäst, men utan tvekan talar det mesta för att utbottet kommer att ske uppåt. Det vanligast är nämligen att utbrottet ske i den långa trendens riktning. OMXS30 har dessutom tidigare, när indexet gick över den gamla motståndsnivån från år 2007 vid ca 1322, fått en långsiktigt viktig köpsignal med en långsiktig uppgångspotential till ca 1460-1470. Sedan har också andra svenska börsindex, dock utdelningsjusterade sådana, redan fått köpsignaler när de brutit över motståndsnivåer motsvarande den på 1382 för OMXS30.

När skulle ett utbrott över 1382 på OMXS30 i så fall komma? Tja, varför inte nu i maj? Säsongsmässigt brukar indexet kunna ha en topp i maj eller i början av juni. Aktieägarna har nu fått in större delen av vårens aktieutdelningar på sina konton. Dessutom så har uppköpserbjudandena börjat strömma in på olika börsbolag. Detta späder på den redan överlikvida situationen på finansmarknaderna. Vi har nämligen ett överskott av riskvilligt kapital som ursprungligen kommer från centralbankerna i USA och Japans extremt expansiva penningpolitik. Nya pengar trycks i rekordomfattning och räntorna är på historiskt mycket låga nivåer. Placeringsalternativen är få som ger någon rimlig avkastning.

Börsoron för det spända läget i Ukraina verkar också ha lagt sig. Nyhetsrapporteringen därifrån påverkar inte längre börsklimatet i någon större utsträckning. Dessutom antyder nu EU:s centralbank ECB att de också ska ge sig in i leken igen och göra kvantitativa lättnader. ECB har gjort det tidigare när de till mycket låg ränta lånade ut i princip obegränsade mängder kapital till Europas krisande banker. ECB accepterade då dessutom obligationer i krisländerna som säkerhet och rundade då på så sätt också sitt förbud att låna ut pengar till enskilda länder. Skulle de göra något liknande nu blir det väl ungefär som att hälla bensin på börsbrasan.

Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1382 och får dessa köpsignaler så siktar vi i så fall på uppgångar till ca 1410-1430. På vägen dit finns det dock ett motståndsområde vid ca 1390-1400 som kan orsaka problem i uppgången. Efter en sådan eventuell rusning uppåt i slutet av maj och kanske början av juni kan börsen sedan vara känsligt för en vinsthemtagning. Det har nämligen varit mönstret tidigare att när indexet gjort nya årshögstanivåer kommer sedan efter en tid en relativt kraftig nedåtriktad rekyl. Två steg framåt och ett steg bakåt alltså. Säsongsmässigt skulle detta också passa bra in då börsen ofta får en kursbotten kring midsommar.

Stochastic-indikatorn är nu nere på neutrala nivåer vilket ökar möjligheten för ett utbrott uppåt.

Skulle OMXS30 mot förmodan stänga under stödnivån vid ca 1318 får indexet istället säljsignaler. Det är däremot först om indexet etablerar sig under den viktiga stödnivån vid ca 1276 som en riktigt allvarlig säljsignal skulle erhållas. Nedgångar dessförinnan ser vi först och främst som potentiella köptillfällen.

Så länge som OMXS30 håller sig över stödet vid ca 1276 så rekommenderar vi därför kortsiktigt inriktade aktörer att köpa OMXS30 framför allt på nedåtriktade rekylerna. Särskilt om indexet rekylerat ned till i närheten av en stödnivå, blivit översålt och sedan skapat någon form av köpsignal. Väldigt viktigt är det då att kombinera detta med ett disciplinerat använda av stop losser. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Långsiktiga placerare rekommenderar vi att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på större uppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till ca 1450-1500. Detta på grund av värderingar och risknivåerna i ett långsiktigt perspektiv redan är relativt höga. Börsuppgångarna är främst drivna av centralbankernas expansiva penningpolitik och inte av vinsttillväxt hos företagen. Baksmällan på centralbankernas finansiella doping kan med tiden bli mycket besvärlig.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto