Home > Analys: OMXS30 ”Sell In May And Stay Away”

Analys: OMXS30 ”Sell In May And Stay Away”

OMXS30 ligger i nedåtgående trender. OMXS30 och har nu återigen fått säljsignaler efter att ha gjort en kraftig uppåtrekyl. Risken är nu att OMXS30 gör en kraftig nedgång under volatila former. Jag fortsätter att rekommendera blankning på eventuella uppåtrekyler.

”Sell in may and stay away” är ett gammalt börsordspråk. Faktum är att det finns en mängd undersökningar som visar att i genomsnitt lönar det sig att sälja i slutet av april eller början av maj och vara utanför börsen till i slutet av oktober eller till i början av november.

Den längsta studien jag sett på detta är en över 100 årig studie på USA-börsen. Den studien visade en fantastisk överavkastning på en sådan strategi. Sedan har det i Sverige de senaste veckorna publicerats liknande undersökningar som sträcker sig något tiotals år tillbaka med snarlika resultat.

Problemet är väl bara att det är genomsnittsavkastningar vi pratar om. Det är inte säkert det lönar sig varje år. Men som det ser ut just nu i diagrammen så skulle detta i år kunna visa sig vara en mycket lönsam strategi att följa.

OMXS30 har nu återigen fått säljsignaler efter att ha gjort en rejäl uppåtrekyl den senaste veckan. OMXS30 var uppe som högst på 1 071 under dagen i onsdags men stängde på 1 051. Vi fick då en Bearish Engulfing i Candelstick-diagrammet vilket är en tydligt indikation på att marknaden nått en topp.

OMXS30 är nu också åter under 1 050-1 060 nivåerna som tidigare fungerat som tydliga stöd och motståndsnivåer. OMXS30 står i skrivande stund på 1 038,46. I och för sig har idag utdelningar frånskilts i både H&M och Ericsson men även med hänsyn till detta är vi nu under stödnivåerna.

OMXS30 har nu även gått under en kortsiktigt uppåtgående trendlinje som indexet följt den senaste veckan.

Både den långa och den korta trenden för OMXS30 är förnärvarande nedåtriktade. En ganska intressant iaktagelse är också att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, aldrig har varit uppåtriktad under vinterns kraftiga uppgångar.

Detta styrker tesen att denna uppgång endast varit en uppåtrekyl i en mycket långsiktig nedåtriktad trend.

Vi har tidigare siktat på att OMXS30 minst skulle gå ner till 990-1 020 området. Samtidigt så skulle aktiemarknaden bli betydligt mer volatil än vi vant oss vid under vintern. OMXS30 har nu också under volatila former två gånger varit nere under 1 020.

Vi har däremot inte fått några tydliga vändningssignaler när OMXS30 var nere i 990-1 020 området. Detta innebär troligen att vi har en hel del kvar att göra på nedsidan.

Stochastic-indikatorn har varit uppe på överköpta nivåer och har nu vänt nedåt. Den har alltså givit en säljsignal som stärker signalvärdet i de andra säljsignalerna i själva kursdiagrammet.

Risken, eller kanske snarare möjligheten(?), är att OMXS30 återigen ska gå ner och nu kanske inte nöja sig med att bara gå ner till 990-1 020 området. Vi skulle också kunna få se nedgångar som sträcker sig betydligt längre.

Skulle till exempel OMXS30 gå ner lika mycket som den gjort från årshögsta 1 127 till lägsta indexvärdet i april på 1 004 så blir det 123 indexpunkter. Drar vi sedan 123 från toppen denna vecka på 1 071 får vi indexvärdet 948. OMXS30 har sedan också stödnivåer kring 927 och 873 som kan vara värda att uppmärksamma.

För att OMX30 ska få köpsignaler i detta läget behöver det stänga över onsdagens topp på 1 071. OMXS30 har sedan ett antal motståndsnivåer mellan 1085-1 127 så uppåtpotentialen på en sådan signal ser ut att vara högst begränsad.

Jag fortsätter att rekommendera att man använder uppåtrekyler i marknaden till att blanka OMXS30. Sikta på nedgångar till minst 990-1 020 området. Troligen ska vi ner mer.

Stop loss om OMXS30 stänger över 1 060 eller 1 071, allt efter var och ens rikspreferens. Flytta ner stop lossen allteftersom positionen visar mer och mer vinst.

I och med att OMXS30 är inne i en volatilmarknadsfas kan det löna sig för den aktive placeraren att då och då ta hem vinst på sina korta placeringar. Sedan kan man blanka igen på uppåtrekylerna.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
OMXS30 (Dagsdiagram)
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto