Home > Analys: OMXS30 ser svagt ut

Analys: OMXS30 ser svagt ut

OMXS30 har efter en några veckors uppgång blivit överköpt. Indexet ligger också strax under kortsiktigt viktiga motståndsnivåer vid ca 1670-1680. Handelsvolymsambanden är negativa och säsongsmässigt är börsen inne en besvärlig period. Risken är därför stor att OMXS30 stänger under stöden vid ca 1636-1644 och får kortsiktiga säljsignaler. Vi siktar i så fall först och främst på ett test av stödet vid ca 1558.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under maj haft en svagt uppåtgående utveckling. Under månaden har dock börsen svängt en hel del. Som lägst var storbolagsindexet OMXS30 nere på 1558,2, minus 4,3 procent, den 7 maj. Sedan vände emellertid börsen upp och OMXS30 stängde slutligen månaden på 1644,99. Vilket innebar en uppgång på 1,0 procent i maj. Hittills i år är därmed uppgången för OMXS30 12,3 procent. Räknar man också med aktieutdelningar så är indexet upp hela 16,1 procent.

Nedgången i slutet av april och början av maj var snabb och skedde under en relativt hög handelsaktivitet. Det var stigande räntor och fallande dollar som orsakade vinsthemtagningar på i princip alla världens börser, så också på den svenska.

Efter årets inledande mycket stora börsuppgångar fanns det nämligen stora vinster som oroliga placerare snabbt ville säkra hem. Dessutom har det pokeraktiga förhandlingsspelet kring Greklands skuldsituation påverkat börshandeln. Den så kallade Grexit-risken oroar även om Greklands skulder numera främst ligger hos IMF och ECB och inte hos privata banker.

Uppgången sedan botten har däremot, hittills i alla fall, varit relativt långsam och under betydligt lugnare handel. Det ger intrycket av att börsaktörerna inte agerar med samma kraft vid månadens uppgång som vid den tidigare nedgången. I den tekniska analysen signalerar detta svaghet. Detta negativa handelsvolymsamband, att börsomsättningarna är minst lika stora under nedgångsdagarna som under uppgångsdagarna, är ett tydligt varningstecken om att den nuvarande uppgången är synnerligen bräcklig.

Börsläget blir nu också relativt känsligt då Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 är överköpt. Detta ökar risken för nedåtriktade rekyler.

OMXS30 har också kommit upp i ett kortsiktigt starkt och viktigt motståndsområde vid ca 1654 till ca 1680. Det är på grund av det tveksamma sätt som indexet gått upp också stor risk att uppgången ska fastna i detta motståndsområde för att sedan vända nedåt. Som högst har indexet under den senaste tidens uppgång varit uppe på 1669,1. Så de närmaste viktiga motstånden att bevaka är ca 1670 och ca 1680.

För att ytterligare lägga sordin på stämningen så befinner sig börsen nu också i det börsstatistiskt sett så ogynnsamma halvåret maj till oktober. November till april har ju som bekant vanligtvis ett betydligt bättre halvår för börsen.

Dessutom så är det kortsiktiga säsongsmönstret från ca mitten till slutet av juni också klart besvärligt. Många år har detta varit en mycket svag börsperiod där börsen oftast bottnat ut kring midsommar.

OMXS30 har nu också givit ifrån sig en kortsiktig liten säljsignal då indexet under månadens sista handelsdag stängde under dagen dessförinnans lägsta indexnivå. Man kanske inte ännu ska dra för stora växlar på denna säljsignal. Den bekräftas först om OMXS30 skulle stänga under 1644 och helst också under stödet vid ca 1636. Säljsignalen tas också ut om OMXS30 skulle stänga över 1670.

Men sammantaget givet de andra svaghetssignalerna och det känsliga läge börsen befinner sig i så ökar det i alla fall vår vaksamhet betydligt.

Långsiktigt ser emellertid läget betydligt bättre ut för börsen. Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortsatt uppåtriktad. Indexet har tidigare också givit ifrån sig långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till minst ca 2190. Men detta behöver inte nödvändigtvis ske i år.

Men kortsiktigt är alltså läget betydligt mer osäkert. Skulle OMXS30 stänga under stödnivåerna vid ca 1644 och ca 1636, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, så erhålls säljsignaler som indikerar en hög risk att indexet ska ned och testa den kortsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1558.

Skulle denna stödnivå inte heller hålla finns det sedan ett långsiktigt starkt stödområde kring ca 1480-1540. I detta ganska breda intervall blir det i så fall mycket intressant att leta reversal- och andra typer av köpsignaler. Här skulle det nämligen kunna erhållas långsiktigt mycket intressanta köptillfällen.

Skulle däremot OMXS30, något överraskande, ha kraft att redan nu bryta över motståndsnivåerna vid ca 1680 och framförallt det vid ca 1720 så erhålls istället spännande köpsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på minst 24 miljarder per dag. Vi siktar i så fall på uppgångar till ca 1750-1800 på OMXS30. Detta är dock inte det som kortsiktigt verkar vara det troligaste utfallet. Men det kan bli möjligt lite senare i år.

Vår arbetshypotes för resten av året är också att OMXS30 vid större nedgångar bottnar ur vid ca 1500 och vid större uppgångar kan nå upp till ca 1800.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så agerar man med kortsiktiga strategier så rekommenderar vi största möjliga försiktighet. Risken är stor att OMXS30 ska få säljsignaler och sedan testa stödnivån vid ca 1558. Ha gärna tajta stoppar på uppåtriktade positioner. Till exempel om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1644 eller det vid ca 1636.

Om man istället tar positioner för nedgång rekommenderas en stopp om OMXS30 stänger över motståndet vid ca 1670 eller det vid ca 1680. Allt efter var och ens egna riskpreferenser. Flytta sedan också stopparna successivt i positionens vinstriktning.

Använder man sig av mer långsiktiga strategier rekommenderar vi att man avvaktar köplägen som kan uppstå vid eventuella nedgångar. Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet. I OMXS30-intervallet ca 1480-1540 är det troligen extra intressant att leta långsiktiga köptillfällen. Skulle OMXS30 vid ett senare läge bryta upp och gå upp till ca 1750-1800 bedömer vi det som en mycket intressant säljmöjlighet för den försiktige placeraren.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto