Home > Analys: OMXS30 ser ut att ladda för kortsiktiga uppgångar

Analys: OMXS30 ser ut att ladda för kortsiktiga uppgångar

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler och ser ut att ladda för nya genom att gå över motstånden vid ca 1380. Skulle så ske siktar vi på kortsiktiga uppgångar till i bästa fall ca 1460-området. För det finns många långsiktiga svaghetstecken för börsen. OMXS30 ligger i nedåtgående trender, har ett negativt handelsvolymsamband och har dessutom gått ned kraftigt under den annars så säsongmässigt starka januarimånaden. Stödområden finns vid ca 1320-1326, ca 1283 och ca 1250.


Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har i år fått en väldigt dålig start. OMXS30 som följer börsens 30 största bolag slutade i fredags på 1356,32 vilket innebar en nedgång på 6,3 procent under januari.

Den svenska börsen har i år gått ner ungefär lika mycket som världens andra börser backat i genomsnitt. Däremot så har januariorons huvudkälla Kina sett sina börser backa betydligt mer. Shanghaibörsen har till exempel gått ner med hela 22,6 procent.

Börsoron i Kina har setts som ett symptom på att de senaste årens för världshandelns absolut största tillväxtmaskin riskerar att råka ut för en konjunkturmässig hårdlandning. I och med att Kina även i absoluta tal mätt blivit en så stor ekonomi bevakas dess ekonomiska utveckling allt mer noggrant världen över.

Sedan kanske Kinas börsutveckling inte har så mycket med den reala ekonomins utveckling att göra. Kina ställer också om sin ekonomi från investeringar och industriproduktion till mer tjänste- och konsumtionsinriktning. Tjänstesektorn växer snabbt och är redan klart större än industrisektorn i Kina. Vidare så spelar hastigt ändrade börsregler också sin roll de kinesiska börsernas negativa utveckling.

Men den tilltagande tillväxtoron har också drabbat metall- och energipriser hårt under månaden. Särskilt oljepriset har varit i fokus. Kopplingen mellan oljepris och världens aktiebörsers utveckling har varit ovanligt stark. Om oljepriset gått ner så har börserna också gjort det. Om det kan man orda mycket. En helt ologisk koppling kan man tycka. Snarast borde sambandet vara precis tvärtom. Lägre oljepris gynnar ju betydligt den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i OECD-länderna. Även den ursprungliga oroskällan Kina gynnas i hög utsträckning av ett lägre oljepris.

Men finansmarknaderna har sin egen logik. Såsom att spekulanter som förlorat pengar på oljepriset snabbt måste sälja aktier för att täcka upp för sina förluster. Investeringar i gruv- och oljeindustrin går ner vilket drabbar dess leverantörer. Risken för kreditsmällar ökar. Oljeprisnedgången kan också ses som ett tecken på avtagande tillväxt i världsekonomin. Trots att det framförallt är ett utbudsproblem. Skulle till exempel Saudiarabien dra ner sin oljeproduktion med 2 miljoner fat per dag så skulle troligtvis oljepriset minst dubbleras.

Periodvis kan dock finansmarknaderna ha sådana här modeinriktade samband. Som helt tycks strida både mot ekonomisk teori och sunt förnuft. Det är liksom bara att acceptera. Efter en tid brukar emellertid sådana här märkliga korrelationer försvinna. För att sedan kanske bytas ut mot någon helt annan psykologisk hangup.

Rapportperioden som nu dragit igång på allvar i Sverige har inte heller ännu bidragit på något särskilt positivt sätt till börsutvecklingen. Men den kanske kan dra bort börsens fokus ifrån den något ensidiga beroendet av oljeprisets utveckling.

En annan sak som kan få börsen att byta fokus är centralbankernas agerande. Japanska BoJ sänkte förra veckan något överraskande sin styrränta till -0,1 procent. Det drog då snabbt upp riskaptiten på världens finansmarknader. Detta skulle dessutom kunna resultera i en fortsatt stabilisering av börsläget den närmaste tiden.

För även om börstrenderna är nedåtriktade ser det i den tekniska analysen nämligen ut som att aktiemarknaderna lite överallt i världen nu ganska lätt skulle kunna få en lite kraftigare uppåtriktad rekyl.

Både OMXS30 och ledande index i USA och Tyskland har till exempel fått kortsiktiga köpsignaler efter att dessförinnan varit nere i närheten av långsiktigt viktiga stödnivåer. En eventuell uppgång riskerar dock att bli ganska kortlivad. Kanske några veckor till två månader.

OMXS30 har nämligen ett negativ handelsvolymsamband och ett negativt trendmönster med successivt allt lägre bottnar och toppar. Båda dessa mönster måste brytas för att man ur ett teknisk analys perspektiv ska våga bli långsiktigt positiv till börsen.

Hos OMXS30 är också både den riktigt långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, nedåtriktade. Det har de varit sedan i november respektive december. Den korta trendindikatorn skulle emellertid nu snabbt kunna svänga om till uppgång om indexet börjar röra sig uppåt.

För det mer långsiktiga börsscenariot är det inte heller bra att OMXS30 gått ner under den traditionellt och säsongmässigt så starka januarimånaden. Andra år med kraftiga nedgångar i januari som 1987, 2002 och 2008 innehöll sedan nya mycket stora nedgångar senare under året. Det stora undantaget är dock år 2009. I januari 2009 gick OMX30 ner med 6,8 procent. Men slutade året på +43,7 procent. Så man kanske ska se det som att det nu är 75 procents risk för nya stora nedgångar senare under 2016? Och 25 procents möjlighet till uppgång?

Under januarinedgången erhölls också ett stort antal säljsignaler i OMXS30. Den första tydliga säljsignalen kom redan den 4 januari när stödet vid ca 1410 bröts.

Men i det kortsiktiga perspektivet har alltså OMXS30 istället fått köpsignaler då motstånden vid ca 1320-1326 brutits. Indexet får också nya kortsiktigt intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1378-1380, 1389 och 1410 bryts.

Särskilt starkt signalvärde skulle sådana köpsignaler få om de erhölls under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 25 miljarder kronor. Hittills har dock tyvärr köpsignalerna erhållits under en låg handelsaktivitet jämfört med den under nedgångsdagarna. Risken är också stor att detta mönster består.

Skulle emellertid OMXS30 vid senare tillfälle orka etablera sig över motståndet vid ca 1460 under hög handelsaktivitet erhålls dock även lite mer långsiktigt intressanta köpsignaler.

OMXS30 skulle få nya säljsignaler om det bryter under stöden vid ca 1320-1326. Det ser för tillfället inte ut som att det är det troligaste utfallet. Men det skulle vara klart besvärande för det kortsiktigt lite mera positiva scenariot vi målat upp ovan. Men riktigt allvarliga säljsignaler erhålls först om stödnivån vid ca 1283 bryts under en hög handelsaktivitet.

Skulle stödet vid ca 1283 brytas under en låg börsomsättning, under 20 miljarder i börsomsättning per dag, siktar vi emellertid bara på en mindre nedgång ned till det viktiga stödområdet vid ca 1250. Däromkring blir det i så fall något av ett köptillfälle för den riskbenägne placeraren. Försöker man där fånga den fallande kniven så gör det i så fall försiktigt. Och sätt tajta stopp losser.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade placeraren kan välja att betrakta 1320 till 1380 som ett tradingintervall. I så fall köper man vid rörelser ned mot stöden vid ca 1320-1326 och säljer om indexet går upp nära motståndsområdena vid ca 1378-1380. Viktigt är då att sätta stoppar utifall att indexet stänger utanför tradingintervallet.

Skulle ett utbrott ur tradingintervallet 1320-1380 ske, särskilt om det inträffar i samband med extra stor handelsaktivitet, är det sedan mycket intressant att hänga med på den rörelsen. Om säljsignal, sikta på ca 1283 i första hand och ca 1250 i andra hand. Om köpsignal så sikta på ca 1410, ca 1432 och sedan ca 1460. Men viktigt, flytta med stopparna i positionens riktning.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi stor försiktighet. Avvakta helst mycket tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Skulle dock OMXS30 komma ned till stödområdet vid ca 1250 kan emellertid den riskbenägne börja göra mindre köp. Särskilt om handelsaktiviteten varit relativt blygsam under nedgången. Sätt då stoppar strax under den senaste lägsta nivån. Sedan kan man öka på köpen om uppgångarna börjar ske under en stigande handelsaktivet.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto