Home > Analys: OMXS30 – Ska rekylen som ”alla” väntar på komma?

Analys: OMXS30 – Ska rekylen som ”alla” väntar på komma?

OMXS30 är överköpt och ligger strax under ett starkt motståndsnivå vid ca 1424. Stödnivåer finns vid ca 1396 och ca 1380. Det ser dock ut i diagrammen som om många missat att köpa under den tidigare nedgången och nu inväntar en rekyl för att kunna köpa in aktier något billigare. Risken är då dock stor att den rekyl som ”alla” väntar på inte vill infinna sig.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen stod förra veckan relativt stilla som en skarp kontrast till de tidigare fem veckornas extremt volatila utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ner 0,1 procent till 1410,88. Indexets uppgång i år ligger därmed på 5,9 på 1,9 procent. Lägger man till årets utdelningar på de i indexet ingående aktierna hamnar uppgången istället på 9,8 procent.

Veckans stora händelse var räntebeskeden från ECB. Räntan blev oförändrad och ECB-chefen Mario Draghi öppnade som förväntat upp för nya penningpolitiska stimulanser. Något annat hade varit en stor besvikelse för aktiemarknaden som behöver stöd av ECB då amerikanska centralbanken Fed håller på och avvecklar sina penningpolitiska stimulansprogram. Detta var viktigt även om den japanska centralbanken Bank of Japan veckan innan tagit beslut om nya penningpolitiska lättnader samt att den statliga japanska pensionsfonden ska öka sin aktieandel och sina innehav av utländska obligationer.

Amerikanska centralbanken Fed har nämligen tidigare mött skarp kritik från sina utländska kreditgivare för sina gigantiska penningpolitiska program. De blev till slut väldigt oroade för att Fed tryckt för många nya digitala US-dollar. Förtroendekris hotade. Så när nu amerikanska Fed till slut mer eller mindre tvingats avsluta sitt obligationsåterköpsprogram QE3 så tar de europeiska och japanska centralbankerna över rollen som frenetiska sedeltryckare. Det ser onekligen ut som en tanke. Dessutom kommer troligen japanerna köpa en hel del av de amerikanska statspapper som Fed nu inte köper.

Man kan tycka vad man vill om dessa riskabla penningpolitiska experiment. Men på kortsikt är det bra för aktiemarknaderna som de senaste åren vant sig vid denna finansiella doping. På långsikt är det dock troligen bättre om konjunkturen fått ha sitt mer normala förlopp utan dessa centralbanksmanipulationer.

Men nu har man målat in sig i ett hörn. Tar man helt plötsligt bort de penningpolitiska stimulanserna och låter ränteläget komma upp till mer historiskt normala nivåer riskerar konsekvenserna bli väldigt dramatiska.

Så ur ett kortsiktigt börsperspektiv kan man konstatera att man har centralbankerna på sin sida. Det är mycket bra. Dom fortsätter att skapa ett överskott av riskvilligt kapital. Sedan har bolagsrapporterna för det tredje kvartalet i stort överträffat förväntningarna. Det är också givetvis bra för börsen.

En annan positiv faktor är att oljepriset går ner. Får detta fortsätta så innebär det en enorm ekonomisk förmögenhetsöverföring från oljeproducenterna till oljekonsumenterna. Företagen får lägre produktionskostnader och konsumenterna får ett ökat konsumtionsutrymme för andra varor. Den viktiga julhandeln i USA påverkas till exempel klart positivt av detta.

Säsongsmässigt så har ni nu också kommit in i en betydligt starkare börsperiod än tidigare. Halvåret mellan november till april är statiskt sett betydligt bättre än maj till oktober.

Sedan är väl kanske inte börsen särskilt lågt värderad och konjunkturläget är fortfarande minst sagt osäkert. Men på medellångsikt, fram till vårkanten, ser det ut som att det finns goda förutsättningar för ett bra börsklimat.

I den tekniska analysen på OMXS30 ser man ungefär samma tendenser. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, börjar återigen bli mer och mer uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är mer tydligt uppåtgående.

Nedgången under oktober var snabb. Men den påföljande uppgången var dock ännu snabbare. Nu är OMXS30 klart överköpt vilket kan man kan se i Stochastic-indikatorn. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Men i OMXS30-diagrammet kan man se spår av att många just ligger och väntar på en sådan rekyl för att kunna köpa mer aktier. Det har nämligen varit några små svaghetstecken i kursutvecklingen som inte har fullföljts. Snarare har indexet, trots det överköpta läget, bara fortsatt uppåt. Troligtvis hann många inte köpa så mycket aktier under oktobers snabba uppgång som man, särskilt nu i efterhand, skull ha viljat.

Så nu när placerarna slipper oroa sig för börskraschmånaden oktober, delårsrapporterna var ok, man har gott om pengar att placera och räntorna är rekorlåga så börjar nog många känna en viss stress av att de måste börja köpa aktier. Dessutom så närmar sig nu utdelningssäsongen med snabba steg.

Så det är kanske inte så konstigt att det i diagramman ser som att ”alla” väntar på en rekyl för att kunna köpa mer aktier lite billigare. Frågan är dock om denna rekyl då verkligen kommer och hur djup den i så fall blir?

OMXS30 har kortsiktiga stödnivåer främst vid ca 1396. Stänger indexet under 1396 erhålls säljsignaler. Då siktar vi först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1380. Skulle även detta brytas finns nästa viktiga stödnivå vid ca 1349.

Se dock upp om någon av dessa stödnivåer mot förmodan skulle passeras under en relativt hög handelsvolym. Hög jämfört med den under uppgångarna. I så fall blir nämligen säljsignalen lite extra stark och signalerar då om att nedgången kan bli ganska stor. Risken ökar då för test av stödnivåerna vid ca 1310-1318 och kanske till och med det nere vid ca 1247.

Om nu inte nedgångarna kommer så är det intressant att hålla koll på den viktiga motståndsnivån som OMXS30 har vid ca 1424. Skulle indexet etablera sig över 1424 erhålls nämligen en ny köpsignal. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då med börsomsättningar på minst 15 miljarder kronor per dag, blir köpsignalen extra stark. Då kommer vi återigen börja sikta på vårt gamla målområde på ca 1500 för OMXS30.

Är emellertid handelsvolymen mindre under uppgångsdagarna än den under nedgångsdagarna blir dock uppgångspotentialen betydligt mer osäker. Kanske blir det i så fall bara en uppgång till ca 1435-1450 innan en större nedåtriktad rekyl sätter in.

Så viss försiktighet rekommenderas. Agerar man enligt de kortsiktiga köpsignalerna som erhållits så rekommenderar vi att man gör det med mindre positioner än vanligt och med ett extra starkt fokus på sina stoppar.

Alternativt kan det vara nog så intressant att framförallt inrikta sig på att köpa på eventuella nedåtriktade rekyler ned mot de olika stödnivåerna. Framförallt om nedgångarna i så fall sker under en relativt låg handelsaktivitet. Stopp i så fall om indexet stänger under stödnivån.

Skulle däremot OMXS30 få säljsignaler genom att etablera sig under någon av de ovan nämnda stödnivåerna under en hög handelsaktivitet, typ börsomsättingar på över 15 miljarder, bör man nog öka sin vaksamhet. För nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande.

För mer långsiktiga positioner har nu läget i alla fall temporärt räddats av centralbankernas fortsatt expansiva agerande. Det finns nu goda möjligheter att börserna i stort kan hållas uppe till kanske i alla fall april-maj nästa år. Men detta är beroende av centralbankernas finansiella doping vilket dessutom bara förstärker de långsiktiga finansiella obalanserna som finns lite överallt i världsekonomin.

Då detta innebär en långsiktigt väldigt riskabel situation och då dessutom konjunkturläget är väldigt osäkert så blir rekommendationen att passa på att dra ner på de långsiktiga positionerna vid alla eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-nivån.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto