Home > Analys: OMXS30 snart vid viktiga test

Analys: OMXS30 snart vid viktiga test

OMXS30 har de senaste veckorna fått många kortsiktiga köpsignaler. Lite mer långsiktigt ligger dock indexet kvar i en konsolideringsfas mellan ca 1318 och ca 1410. Den kortsiktiga uppåtriktade trenden har dock tyvärr volymmässiga svagheter i sig. Och den nu något överköpta börsen utsätts snart även för en del viktiga test. Dels närmar sig OMXS30 det starka motståndet vid ca 1410. Och säsongsmässigt är dessutom september en mycket svag börsmånad. 

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Den svenska aktiemarknaden hade förra veckan liksom de flesta börserna världen över en positiv utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 2,2 procent till 1382,71. Årets uppgång för indexet är därmed uppe på 3,7 procent. Inkluderas utdelningar är uppgången 7,2 procent.

Geopolitiskt har veckan sett ur ett strikt börsperspektiv varit relativt lugn och istället har den amerikanska Fedchefen Yanet Yellen kommit med något uppmuntrade besked angående ränteläget. Hon betonade i ett tal att Fed inte bara tittar på den officiella arbetslöshetssiffran för att bedöma läget på arbetsmarknaden. Fed tar också i beaktande att det finns ett stort antal deltidsarbetande som gärna vill gå upp till heltid. Dessutom finns det ytterligare ett mörkertal med arbetslösa som har gett upp att anmäla sig som arbetssökande.

Så även om den officiella arbetslöshetssiffran kryper nedåt kommer troligen Fed fortsätta hålla nere ränteläget på dessa extremt låga nivåer ett bra tag till. Och var ska då placerarna placera sina tillgångar för att få en något så när vettig avkastning? Placeringsalternativen till aktier är få.

Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortsätter också att vara uppåtriktad. Det har den varit sedan början av år 2013. Däremot har den korta trenden, lutningen på 20 dagars medelstalkurvan, av och till sedan dess både varit upp- och nedåtriktad. Men nedgångarna har oftast bara varit några veckor långa. Vid den senaste nedgången från toppen kring 1408 den 25 juli till botten kring 1321 den 8 augusti gick det till exempel bara två veckor.

I samband med bottennoteringen den 8 augusti fick OMXS30 också en köpindikation som bekräftades när indexet nästa handelsdag stängde över 1334. Se också OMXS30-analysen den 11 augusti. Sedan dess befinner sig OMXS30 i en skarp trendrörelse uppåt. Det är nästan samma skarpa lutning uppåt som den var nedåt. På vägen upp har indexet också fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Nu senast när det bröt över motståndsområdet vid ca 1368-1375.

Det mer långsiktigt intressanta testet på marknadens styrka kommer dock ske om/när indexet kommer upp till det starka motståndsområdet vid ca 1410. Skulle OMXS30 orka etablera sig över 1410, och då helst under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet nya och då också mer långsiktigt intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar på lite sikt till minst ca 1460-1470.

Hittills de senaste två veckorna har det emellertid varit relativt små handelsvolymer under uppgångsdagarna jämfört med den under nedgångsdagarna. För att denna uppgång ska se lite mer långsiktigt hållbar ut bör snart handelsaktiviteten bli större under uppgångsdagarna. Dessutom indikerar Stochastic-indikatorn att OMXS30 nu börjar bli något överköpt.

Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend. Däremot kan indexet då ha svårare att passera ett starkt motstånd som det vid ca 1410. Man kan då också mycket lättare att få nedåtriktad rekyl inom den lite större uppåtriktade trenden.

Som lök på laxen så börjar vi snart komma in i en ganska dålig börssäsong. September är rent statistisk en dålig börsmånad. Och många stora nedgångar har bottnat ur på ett klart dramatiskt sätt i oktober månad. Men allt detta behöver inte nödvändigtvis ske varje år. Kanske kan centralbankernas finansiella doping, genom det låga ränteläget och det ivriga sedeltryckandet, göra att aktiemarknaden kommer att fortsätta vara stark även under en så traditionellt svag börsperiod som september-oktober? Vi får väl se. För en teknisk analytiker är det bara att följa trenderna och att avläsa signalerna.

Läget rent teknisk är alltså att OMXS30 riktigt långsiktigt befinner sig i en uppåtgående trend men att indexet inom denna trend lite mer medellångfristigt fastnat i ett konsolideringsområde. Detta kraftsamlande konsolideringsområde har en nedregräns vid det viktiga stödområdet vid ca 1318 och en övregräns vid det starka motståndsområde vid ca 1410. Skulle indexet etablera sig över eller under dessa nivåer, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls starka och långsiktigt mycket intressanta köp- respektive säljsignaler.

Kortsiktigt har indexet fått köpsignaler men det är högst osäkert om det denna gång har kraft att bryta igenom det starka motståndet vid ca 1410. I och med de svaghetstecknen som finns i den kortsiktiga uppåttrenden kan det vara lämpligt att vid kortsiktig handel iakttaga viss försiktighet. Ha till exempel gärna en stopp på uppgångspositioner om OMXS30 skulle stänga under dagen dessförinnans lägsta indexnivå. Eller om den skarpa kortsiktiga uppåtgående trendlinjen bryts.

Får OMXS30 sådana kortsiktiga säljsignaler behöver emellertid inte eventuella nedgångar bli särskilt stora. Det finns stödnivåer redan vid ca 1368-1375 och vid ca 1342-1350 området. Men risken finns också att indexet då på nytt ska testa det viktiga stödområdet vid ca 1318.

Vår grundstrategi för kortsiktig handel är annars att så länge som den långsiktiga trenden är uppåt, så bör man i huvudsak agera för uppgång. Men köp görs med fördel främst på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Detta för att få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Sedan måste man givetvis också kombineras detta med en disciplinerad risk- och stopphantering. Detta så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

Viss försiktighet rekommenderas alltså just nu. Men skulle däremot indexet börja gå upp med relativt stora handelsvolymer under uppgångsdagarna, gärna 14+ miljarder, så rekommenderar vi att man kan vara betydligt mer aggressiv med sina köp. För i så fall är möjligheterna goda att vi förr eller senare också kommer att bryta över motståndet vid ca 1410.

För mer långsiktiga positioner rekommenderar vi att man först och främst bevakar och hänger med på den långsiktiga trenden uppåt. Ha dock en stopp om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Den långsiktiga risknivån är dock relativt hög då uppgångarna framförallt är orsakade av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik. Och tyvärr inte av kraftiga ökningar av börsföretagens vinster. Så var därför gärna beredd att successivt sälja av långsiktiga index- och aktieinnehav på större och kanske lite överdrivna uppgångar. Särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till ca 1450-1500.

OMXS30 har de senaste veckorna fått en hel del kortsiktiga köpsignaler. Lite mer långsiktigt ligger dock indexet kvar i en konsolideringsfas mellan ca 1318 och ca 1410. Uppåttrenden har dock en hel del svaghetstecken i sig och den något överköpta börsen utsätts även snart för viktiga test. Dels närmar sig OMXS30 det starka motståndet vid ca 1410 och säsongsmässigt är dessutom september en mycket svag börsmånad.
OMXS30 (dagsdiagram)

 

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.