Home > Analys: OMXS30 – sommarrally på gång?

Analys: OMXS30 – sommarrally på gång?

OMXS30 har tidigare fått säljsignaler och ligger kortsiktigt i en fallande trend. Nu har dock indexet kommit ner till starka stödområden vid ca 1119-1140. Härifrån finns goda förutsättningar för att OMXS30 ska kunna bottna ur och sedan göra en uppåtrörelse under sommaren. Kan vi kanske få ett sommarrally? Viktiga motståndsområden i en sådan eventuell uppgång finns i så fall vid ca 1198 och ca 1212, men framförallt vid ca 1246-1258.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick förra veckan ner med hela 3,3 procent till 1138,42. Årets uppgång har därmed reducerats till 3,1 procent.

Ser vi på den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är den emellertid fortfarande uppåtriktad. Däremot så är den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tydligt nedåtriktad sedan i början av juni.

Handelsvolymerna har också varit stora under nedgångsdagarna relativt den under uppgångsdagarna. Detta negativa handelsvolymsmönster är en fortsättning på hur det har sett det senaste året. Detta är ett allvarligt negativt tecken för den riktigt långsiktiga bilden. Risken är därmed tyvärr stor att hela uppgångsfasen från botten vid 941,11 den 4 juni 2012 bara är ett så kallat bearmarket rally, en uppgångs rekyl, i en stor och mycket långsiktig konsoliderings- eller nedgångsformation. Konsekvensen av det är att man ska se upp (eller snarare ner..) om OMXS30 någon gång skulle få en långsiktigt viktig säljsignal. Nedgångspotentialen kan då nämligen vara betydande.

Vi har dock som tur är ännu inte fått några säljsignaler av riktigt den digniteten. Som jag i tidigare analyser tagit upp har OMXS30 sedan toppen på 1257,6 den 22 maj visserligen fått ett stort antal säljsignaler. De har emellertid varit av mer kortsiktig karaktär. De har indikerat att indexet främst ska ner och testa de starka, och långsiktigt viktiga, stödområdena vid ca 1137-1140 och ca 1119. Se till exempel OMXS30 analysen den 17 juni. OMXS30 var nere på 1137,12 förra veckan så nu har alltså indexet kommit in i mitt målområde.

Kan det kanske därmed nu vara dags för en vändning uppåt på börsen? Ett sommarrally kanske? Det återstår att se, men är målet är nått på nedsidan och mycket börjar nu tala för ett kortsiktigt betydligt bättre börsklimat.

Bland annat har vi nu kommit in i en bättre börssäsong. Perioden slutet av maj till ca midsommar brukar nämligen vara dålig för börsen. Sedan följer, ca en till två månader framåt, oftast en klart bättre börsperiod. Som jag skrev i förra veckans OMXS30 analys: ”Ska det gamla börsordspråket köp till sillen (midsommar) och sälj till kräftorna (första veckorna i augusti) stämma så ska vi nu börja leta efter vändningsformationer och andra kortsiktiga köpsignaler.”

Stochastic-indikatorn har nu också börjat visa på en positiv divergens jämfört med själva indexets utveckling. Med positiv divergens i detta sammanhang menas att då OMXS30 nått nya bottnar på allt lägre och lägre nivåer har indikatorn istället fått bottnar på allt högre nivåer och högre nivåer. Det är en indikation på att kraften i nedgången successivt ebbar ut, vilket är ett positivt tecken inför den kommande indexutvecklingen.

Rapportperioden under juli-augusti kan också komma att stimulera kursutvecklingen. Det behöver inte vara så att rapporterna i sig blir så särskilt bra. Däremot kan börsaktörerna då komma att tycka att detta redan blivit diskonterat i börskurserna i och med nedgången under försommaren.

Det finns också vissa tecken på att de senaste månadernas globala trendsättare, japanska Nikkei 225, tillfälligt kan ha bottnat ur. Japanindexet var nämligen i fredags ner hela 2,4 procent som lägst men svängde sedan upp och slutade istället dagen med en uppgång på 1,7 procent! En sådan reversalköpsignal indikerar styrka. Det signalerar också att den japanska marknaden nu kortsiktigt har lättare att gå uppåt än nedåt.

Det skulle vara mycket intressant om vårt svenska OMXS30 också skulle få en liknande köpsignal, särskilt när indexet nu befinner sig i ett mycket viktigt stödområde.

Beträffande Nikkei 225 så har indexet varit nere på 12415 som lägst de senaste veckorna. Det blir nu en viktig stödnivå att bevaka. Etablerar sig Nikkei 225 under denna stödnivå får indexet nämligen nya säljsignaler. Som då att riskerar att smitta av sig på övriga börser. Så länge detta inte sker så är emellertid möjligheten stor att Japanbörsen snarare ska ha en positiv påverkan på det globala börshumöret.

Skulle OMXS30 vända upp från de viktiga stödnivåerna vid ca 1119-1140, vilket alltså indexet ser ut att ha goda möjligheter att göra, så kan vi de närmaste 1-2 månaderna få se indexrörelser upp till motståndsnivåerna vid ca 1175-1178, ca 1198 och ca 1212-1222. Indexet skulle till och med kunna gå ända upp till det starka motståndsområdet vid ca 1246-1258.

För att OMXS30 ska få långsiktigt lite viktigare köpsignaler så måste indexet dock först, helst under relativt hög handelsaktivitet, etablera sig över motståndet vid ca 1258. Det ser i dagsläget ganska svårt ut för indexet att klara av detta. Skulle det trots allt ske så siktar jag i så fall på uppgångar till först och främst ca 1300-1320.

Beträffande motståndsnivåerna vid ca 1198 och ca 1212 sammanfaller de dessutom med de man kan räkna fram genom olika Fibonacci-relationer. Vid en eventuell uppgång blir de därför lite extra intressanta att bevaka. De vanligaste Fibonacci-relationerna ger nämligen motståndsnivåer vid ca 1183 (vilket skulle innebära en uppåtrekyl på 38,2% av nedgången mellan 1258 och 1137), ca 1198 (50%), ca 1212 (61,8%) och ca 1230 (76,4%).

Viktigt att notera är emellertid att om OMXS30 etablerar sig under stödet vid ca 1119 erhålls istället nya starka säljsignaler. Som det ser ut i dagsläget är dock förutsättningarna relativt goda för att det är något som riskerar ske först i september-oktober.

Jag upprepar därför min tradingrekommendation från den 17 juni: ”Tradingmässigt kan det därför vara läge att köpa OMXS30 om indexet skulle gå ner till i närheten av stödnivån vid ca 1140. Sikta på uppgångar till ca 1212-1220 i första hand och ca 1246-1258 i andra hand. Stop loss om OMXS30 stänger under stödnivån vid ca 1137 eller ca 1119. Allt efter var och ens riskpreferens. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.”

Detta gäller alltså fortfarande. Kanske med tillägget att 1183 och 1198 nivåerna också kan vara väl värda att bevaka ur vinsthemtagningssynpunkt.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.