Home > Analys: OMXS30 stabilt trots valutakaos

Analys: OMXS30 stabilt trots valutakaos

OMXS30 ligger långsiktigt i en stigande trend och börsen klarade av veckans valutakaos på ett positivt sätt. Omsättningsmönstret är fortsatt positivt och vi siktar på uppgångar till minst 1500-1550 under våren. Kortsiktigt finns dock ett starkt motståndsområde vid ca 1480. Ett viktigt stödområde finns vid ca 1420.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen stängde förra veckan till slut med en uppgång trots att det var en vecka med sensationellt stora rörelser på valutamarknaden. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,7 procent till 1468,90. Hittills i år har därmed indexet gått upp med marginella 0,3 procent.

Veckans stora händelse var alltså valutachocken från centralbanken i Schweiz, SNB, när den i torsdags slopade valutagolvet mot euron. Detta gjorde att schweizerfrancen stärktes kraftigt. Under några turbulenta timmar steg schweizerfrancen som mest ca 40 procent i värde gentemot  euron. Sedan dess har förstärkningen stabiliserats kring ca 20 procent.

Att SNB släppte valutagolvet ses av många som en förebyggande åtgärd inför att ECB nu denna vecka ska komma med ett kraftigt penningpolitiskt stimulationspaket. ECB förväntas då offentliggöra kvantitativa lättnader med tillgångsköp i storleksordningen 500-600 miljarder euro. Detta satte i sin tur fart på Europabörserna som stärktes avsevärt i slutet av veckan.

I och för sig så slutade den schweiziska börsen, föga förvånat, veckan med en kraftig nedgång. Men valutakorrigerat, och sett ifrån en utländsk betraktares perspektiv, gick faktiskt även denna börs uppåt.

Veckan inleddes annars ganska tveksamt bland annat då olje- och kopparpriserna fortsatte att falla kraftigt och då säsongens inledande bolagsrapporter från USA mottogs negativt.

Långsiktigt är de fallande råvarupriserna väldigt positivt för OECD-länderna vars industrier får lägre kostnader och dess konsumenter får ökad köpkraft. Kortsiktigt kan det dock tolkas negativt då det indikerar en lägre tillväxttakt i världsekonomin.

Dessutom har rimligtvis de kraftiga och volatila rörelserna på energi- och valutamarknaderna den senaste tiden orsakat stora förluster på olika ställen i det finansiella systemet. Till exempel är 20 procent av den amerikansk skräpobligationsmarknaden energirelaterad. Så det finns nu en stor risk att olika typer av finansiella institutioner som banker och hedgefonder ska tvingas redovisa mycket stora kredit-, obligations-, valuta- och andra värdepappersförluster de närmaste månaderna.

Under fredagen gick också en brittisk valutamäklare omkull på grund av schweizerfrancens uppgång. Skulle några riktigt stora aktörer drabbas på ett liknande sätt skulle det kunna skicka chockvågor i det finansiella systemet.

Det troliga är dock då att centralbankerna rycker ut i en blixtaktion. Men temporärt kan det då ändå bli ganska stökigt. Är man optmistiskt lagd, duktig på riskhantering och litar på centralbankernas handlingskraft kan man emellertid välja att se dylika finansiella fallissemang som potentiella köptillfällen.

Går vi sedan över till den tekniska analysen för OMXS30 kan vi börja med att konstatera att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, går nu uppåt.

Vi har också ett ganska tydligt mönster med högre handelsvolymer under uppgångsdagarna än den under nedgångsdagarna. Det är ett styrketecken som ökar sannolikheten för att trenden på medellång sikt i huvudsak ska kunna fortsätta att vara uppåtriktad. Det ökar också möjligheterna betydligt för att OMXS30 ska kunna komma upp till vårt målområde 1500-1550 under vårkanten.

Säsongsmönstret är dessutom i stort sett positivt de närmaste månaderna. Halvåret november till april brukar nämligen vara klart bättre än halvåret maj till oktober.

Kortsiktigt har OMXS30 en viktig stödnivå vid ca 1420. Indexet vara nere och vände där, på 1421,8 för att vara exakt, i torsdags och ligger nu istället strax under det viktiga motståndet vid ca 1480.

OMXS30 får därför nya säljsignaler om det etablerar sig under stödet vid ca 1420. Sedan finns emellertid stödnivåer redan vid ca 1410, ca 1396 och ca 1380-1386 som indexet kan stanna upp vid.

Vi tycker dock att det är mycket viktigt att stödnivån vid ca 1380-1386 håller. Om det inte gör det får nämligen OMXS30 ganska allvarliga säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, med börsomsättningar på klart över 15 miljarder per dag.

Så länge detta inte har skett så ser vi däremot varje nedgång som ett potentiellt intressant köptillfälle. Särskilt med tanke på att OMXS30 tidigare har fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500-1550.

OMXS30 får också intressanta köpsignaler om det etablerar sig över motståndet vid 1480. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsomsättning. Gärna då med en handel på minst 15 miljarder kronor under uppgångsdagarna.

En annat intressant köptillfälle vi håller utsikt efter är om OMXS30 skulle göra en tillräckligt stor nedgång så att Stochastic-indikatorn blir ordentligt översålt och går ner under 20-nivån. När sedan indexet vänder upp igen och får upp indikatorn över 20, och detta helst i kombination med någon typ av köpsignal i själva indexdiagrammet, så ges en mycket intressant köpindikation. Då ökar nämligen möjligheten för en mer pålitlig vändning uppåt.

Ett köp av indexet kan då göras till ett väldigt fördelaktigt risk-möjlighets förhållande. Viktigt: En stopp sätts då under denna sekvens lägsta indexnivå.

För närvarande är dock Stochastic-indikatorn i ett neutralt mellanläge. Varken överköpt eller översålt alltså.

För kortsiktiga affärer rekommenderar vi generellt att man framför allt att agera för uppgång. Risken är vanligtvis klart lägre om man handlar i den långsiktiga trendens riktning. Och så länge kortsiktiga nedgångar sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi alltså dessa framför allt som potentiella köptillfällen. Men det är då mycket viktigt är att vara disciplinerad med sin riskhantering och sin stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under närmaste viktiga stödnivå. Och om inte förr så ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1380. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas, särskilt om man vill vara försiktig, att passa på att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till vårt målområde kring ca 1500-1550.

På lång sikt är nämligen situationen riskabel. Det har skapats enorma finansiella obalanser världen över och börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas stimulanser.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto