Home > Analys: OMXS30 står nu inför en säsongsmässigt stark period

Analys: OMXS30 står nu inför en säsongsmässigt stark period

OMXS30 ser nu ut att ha goda möjligheter att bryta ut uppåt ur en konsolideringsfas. Påskledigheten är avklarad, rapportperioden kommer att stimulera handelsaktivitet, säsongsmönstret och börstrenderna är positiva och tillgången på riskvilligt kapital är överväldigande. Köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motståndsområdet kring ca 1700-1719. Stödnivåer finns främst vid ca 1654 och ca 1635.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en stilla och av påskledigheter påverkad utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick emellertid trots det upp med 1,5 procent till 1699,96. Skulle vi dessutom lägga tillbaka de under veckan förfallna aktieutdelningar blir indexets utveckling +1,8 procent. Hittills i år har OMXS30 haft en mycket kraftig uppgång på +16,1 procent och +18,4 procent räknat inklusive utdelningar.

Under förra veckan startade den amerikanska rapportsäsongen med aluminiumtillverkaren Alcoas rapport som mottogs svagt negativt. Rapportsäsongen i USA accelererar emellertid nu denna vecka upp till full fart. Förväntningarna inför rapportsäsongen i USA har dragits ner något bland annat på grund av den starka dollarn.

Det är i och för sig kanske ganska bra då det ökar möjligheten för företagen att överraska positivt. Sedan så innebär också publiceringen av delårsrapporten att det amerikanska bolaget kan börja återköpa sina egna aktier igen. De är nämligen förbjudna att återköpa sina aktier en månad innan framläggandet av sin delårsrapport.

Återköpen har varit en starkt positiv faktor för börsutvecklingen i USA de senaste åren. Börsföretagen köper alltså tillbaka sina egna aktier och ofta makulerar de sedan också dessa aktier.

Resultatet blir att aktieägarkollektivet får mer pengar att placera, men färre aktier att placera i. Lagen om utbud och efterfrågan gör sedan, allt annat lika, att går aktiekurserna upp. Dessutom så påverkas vinsten per aktie positivt. För det finns nu ett mindre antal aktier att fördela samma vinstsumma på. Simsalabim så verkar då alla leva i det bästa av alla världar.

Nackdelen kan dock vara att det långsiktigt troligen skulle ha varit bättre om pengarna stannat i företagen och använts till produktiva investeringar. Som på sikt skulle ha ökat vinsterna ännu mer. Men ser inte företagen att det finns sådana investeringsmöjligheter kan det dock kortsiktigt tyckas vara rationellt att göra så här. Trots att det egentligen är ett svaghetsbevis att pengarna inte kan göra minst lika stor nytta inom företaget.

Men som aktieplacerare är det kortsiktigt bara att tacka och ta emot. Förra året återköpte de amerikanska bolagen sina egna aktier för drygt 2 miljarder per dag. General Electric annonserade till exempel i förra veckan att de ska återköpa sina egna aktier för 50 miljarder dollar. Genom att de internationella finansmarknaderna i mångt och mycket är kommunicerande kärl så påverkar detta givetvis också börsklimatet här hemma i Sverige.

I Sverige har vi inte riktigt samma tendens till enormt stora aktieåterköp, men den faktorn finns här med. Vi har däremot stora aktieutdelningar där företagen delar ut en betydande del av förgående års resultat. Hade de sett många goda möjligheter till lönsamma investeringar i sina egna verksamheter hade de troligtvis inte varit lika generösa med utdelningspengarna.

Vår inhemska rapportsäsong startar emellertid på allvar nu först på fredag med SKF:s rapport. Många ser nog fram med spänning hur reaktionerna kommer att bli på rapporterna. Förutsättningarna bedömer vi dock som goda att börsen kommer att ha en relativt förlåtande attityd till dåliga rapporter på grund av det stora överskottet av riskvilligt kapital. Kapitalet måste ju placeras någonstans och räntemarknaden ger knappt någon avkastning alls. Eller till och med minusränta.

Så eventuella börsnedgångar orsakade av rapportbesvikelser har goda möjligheter att bli relativt kortvariga.

Den underliggande trenden på börsen är också starkt positiv. Den påverkas av den enormt expansiva penningpolitiken från världens stora centralbanker. Bara den europeiska centralbanken ECB ska köpa obligationer för 60 miljarder euro, det vill säga drygt 500 miljarder kronor, i månaden i minst ett och ett halvt år. Det överskott av riskvilligt kapital som på så sätt skapas och bristen på vettiga placeringsalternativ driver då upp aktiemarknaderna världen över.

Sedan tillkommer den stimulanseffekt som skapas av de numera så låga energipriserna. Det ger ett ökat konsumtionsutrymme hos konsumenterna och lägre kostnader för företagen. Vilket på långsikt är en mycket viktig faktor. Den starka ekonomiska utvecklingen under 1980-talet kan till exempel i mycket förklaras av de då mycket lägre energipriserna jämfört med de som rådde under 1970-talet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

I den tekniska analysen ser vi tydliga spår av allt detta. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har i princip varit uppåtriktad i över två år. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är för närvarande uppåtriktad.

Den senaste månaden har emellertid OMXS30 befunnit sig i en kraftsamlande konsolidering. I denna konsolideringsfas finns ett stödområde kring ca 1635-1654 och ett motståndsområde kring ca 1700-1719.

OMXS30 får alltså köpsignaler om det etablerar sig över motståndet vid ca 1719. Och säljsignaler om det stänger under stödet vid ca 1635. Signalvärdet blir också extra starkt om ett utbrott åt något håll skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då en börsomsättning på minst 20 miljarder.

Vilket håll kommer då utbrottet på OMXS30? Uppåt eller nedåt? Vi får väl se. Men det finns många ledtrådar som gör att det absolut troligaste är att utbrottet kommer att ske uppåt. Dels så har indexet inom det nuvarande konsolideringsområdet fått ett antal köpindikationer. Sedan visar både den långa trenden, det starka handelsvolymsambandet och det i april så positiva säsongsmönstret på möjligheterna för en fortsatt mycket stark börsutveckling.

Slutligen så har andra svenska börsindex, som tar hänsyn till aktieutdelningseffekten, redan brutit upp och fått de köpsignaler som motsvarar de som OMXS30 skulle få om det går över motståndet vid ca 1719. Case closed?

Skulle OMXS30 stänga över 1719, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, siktar vi sedan på uppgångar till först och främst ca 1750-1800. Den riktigt långsiktiga uppgångspotentialen enligt tidigare köpsignaler i OMXS30 är emellertid till minst ca 2190. Men dit når vi kanske först nästa år.

Skulle OMXS30 trots allt få säljsignaler genom att etablera sig under stödet vid ca 1635 behöver inte nedsidan heller vara särskilt stor. Intressant stödnivåer finns då nämligen redan vid ca 1625 och vid ca 1600-området.

Har man en lite längre placeringshorisont kan man också se eventuella nedgångar, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, främst som intressanta köptillfällen.

Däremot så skulle nedgångar som sker under en hög börsomsättning få oss att bli betydligt mer försiktiga. Särskilt om detta senare skulle kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1525. Då får nämligen OMXS30 relativt starka och långsiktigt viktiga säljsignaler.

Stochastic-indikatorn för OMXS30 är i ett neutralt läge. Detta är emellertid främst en effekt av att indexet hålls tillbaka av att det inte tar hänsyn till förfallna aktieutdelningar. Andra svenska börsindex som tar hänsyn till utdelningar är nämligen överköpta. Det är emellertid ingen säljsignal i sig självt då ett index kan fortsätta vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

För kortsiktigt inriktade aktörer rekommenderar vi liksom tidigare att främst vara positionerade för uppgång. Köp gärna på svaghet, sätt stoppar strax under närmaste logiska stödnivå och försök rida med uppgången så långt som möjligt.

Kortsiktiga stödnivåer att då bevaka är till exempel de vid ca 1686, ca 1667, ca 1654 och ca 1635. Allt efter var och ens riskpreferens. Flytta också upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För lite mer långsiktiga placerare rekommenderar vi också att ligga för uppgång. Risknivån är dock väldigt hög då kursuppgångarna främst drivs av den finansiella dopingen från centralbankerna. Vill man därför vara försiktig kan det under april och maj vara läge att överväga en del försäljningar även av lite mer långsiktiga placeringar. Det positiva säsongsmönstret toppar nämligen av då.

Sedan har i och för sig år som slutar på -5 en intressant förmåga att innebära mycket starka börsår. Så har det i alla fall varit sedan 1975. Orsakssambandet kring detta är dock minst sagt något oklart…

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto