Home > Analys: OMXS30 i stark uppåtriktad trend

Analys: OMXS30 i stark uppåtriktad trend

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i en stark uppåtriktad trend. Uppgångarna sker under relativt hög handelsaktivitet och börssäsongen är stark. Risknivån har dock skruvats upp då OMXS30 både är överköpt och börjar närma sig målområdet kring ca 1600. De närmaste stödnivåerna finns vid ca 1555, ca 1525, ca 1500 och ca 1480.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Efter en något tveksam inledning på året drog sedan Stockholmsbörsen sig uppåt med full kraft. Storbolagsindexet OMXS30 gick därför under januari upp med hela 7,5 procent och stängde månaden på 1573,62.

I och med detta gick OMXS30 också över det gamla all-time-high på 1547,9 från den 7 mars år 2000. Det tog alltså nästan 15 år att slå det gamla IT-hysterirekordet då den tidens dominerande börsgigant Ericsson var uppe på över 800 kr.

Månadens uppgång tog riktigt bra fart sedan den europeiska centralbanken ECB den 22 januari beslutat om ett överförväntan stort program med kvantitativa lättnader. ECB:s program innebär att de varje månad fram till september 2016 kommer köpa obligationer för 60 miljarder nytryckta digitala euro. Det vill säga ca 560 miljarder kronor per månad.

Med denna lavin av nyskapade pengar vill man öka mängden pengar i ekonomin och få fart på både Europas ekonomi, inflation och företagens investeringar. Risken är emellertid stor att pengarna inte först och främst används till jobbskapande investeringar i industrin utan att de fastnar hos bankerna och i det övriga finansiella systemet. För företagen behöver nämligen se en ökad efterfrågan från slutkonsumenten innan de vågar investera i ökad produktionskapacitet.

Kanske kan oljeprisets nedgång med tiden göra att konsumenterna känner att de får pengar över och då öka konsumtionen av de varor som tillverkas i Europa. I så fall kan hjulen nog börja snurra lite fortare hos OECD-länderna. Och företagen skulle då våga börja investera. Det vore väldigt bra för ekonomin i sin helhet. Men där är vi tyvärr inte riktigt än.

Under tiden så kommer troligen denna kraftiga penningpolitiska stimulans framförallt fortsätta att främst hålla nere ränteläget på konstlade nivåer och att elda på börsuppgångarna. För placeringsalternativen till börsen som ger en något så när rimlig avkastning är få.

Under månaden har också bolagsrapporterna för fjärde kvartalet börjat strömma in. En del delårsrapporter har gett en ordentlig skjuts till sina aktier, såsom Electrolux, Nordea, Sandvik och SCA. Men trots kraftigt rapporterade vinstökningar har bolagen hittills faktiskt inte som helhet lyckats överträffat analytikernas förväntningar.

Bolagens vinstökningar kommer också i stor utsträckning från valutaeffekter då den svenska kronan fallit kraftigt gentemot dollarn och euron det senaste året. Denna valutapåverkan kommer också gradvis då företagen ofta valutasäkrar sin nettoexport och då det tar tid för en affärstransaktion att gå igenom hela systemet.

Men vad spelar sådana invändningar för roll när centralbankerna dopar finansmarknaderna med nollräntor och ett stigande överskott av riskvilligt kapital?

Höga aktievärderingar och eventuella nya, eller nygamla, geopolitiska kriser riskerar troligen att skapa nervösa lägen på börsen det kommande året. Men som vi skrev i januari månads OMXS30-krönika ”Men så länge som centralbankerna gör sitt jobb och ostört kan hålla på med att pressa ner räntor och trycka nya pengar så kommer troligen sådana kriser bara temporärt kunna störa aktiemarknaderna.”

En annan börspositivfaktor är att vi nu under våren kommer in i bolagsstämmo- och utdelningssäsongen. På bolagstämman får ledningen möjlighet att offentligt berätta och öka intresset för sitt företag. Sedan kommer troligtvis styrelserna också föreslå nya generösa utdelningar och aktieåterköpsprogram som enligt prognoserna dessutom kommer överstiga förra årets rekordnivå.

Och en stor del av dessa utskiftade pengar kommer att gå till nya aktieköp. För på banken får man just inte någon ränta. Det är väl snarare så att man numera nästan får vara tacksam för att man inte får en minusränta på sina insatta bankmedel.

Som kuriosa kan nämnas att år som slutar på -5 vanligtvis också brukar innebära ovanligt bra börsår. Jag vet inte varför det är så och jag vågar inte heller ha med det i mina beslutsmodeller. Men lite intressant är det trots allt.

Så förutsättningarna verkar vara goda för en fortsatt stark börs. Vi är också inne i en säsongsmässigt stark del av året. På börsen brukar nämligen halvåret november-april vara klart bättre än halvåret maj-oktober.

Ser vi sedan på börstrenderna så är både den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, föga förvånande tydligt uppåtriktade.

OMXS30 har också den senaste tiden fått ett stort antal köpsignaler i den tekniska analysen. Framförallt då indexet bröt över motstånden vid ca 1480 och 1555. Dessutom har oftast uppgångsdagarna visat upp en klart högre börsomsättning än den som varit under nedgångsdagarna. Detta stärker avsevärt signalvärdet i de köpsignalerna som erhållits i OMXS30.

Redan tidigt förra året fick OMXS30 köpsignaler som indikerade en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500-1550. Nu har indexet gått upp och till och med passerat detta vårt gamla målområde. I höstas fick indexet också köpsignaler som visade på en uppgångspotential till minst ca 1600. Där har vi inte riktigt varit ännu, men nästan. Som högst var nämligen OMXS30 uppe på 1582,1 fredagen den 30 januari.

Även om OMXS30 snart når upp till 1600-målet och dessutom via Stochastic-indikatorn visar upp tydliga tecken på att vara överköpt så innebär det i sig självt inte att indexet erhåller några säljsignaler.

Nej, centralbankernas extremt expansiva penningpolitik, optimism och vanlig hederlig girighet kan driva marknaderna betydligt längre upp.

Däremot kan det då vara läge att öka sin vaksamhet, flytta upp sina stoppar så långt ens tradingsstrategi tillåter och rent allmänt kanske vara lite extra snabb med sina vinsthemtagningar. För börsen har då kommit in i ett extra känsligt läge.

Skulle OMXS30 göra nedåtriktade rekyler inom sin långsiktigt uppåtgående trend finns det intressanta stödnivåer vid ca 1555, ca 1525, ca 1500, ca 1480, ca 1420 och ca 1380-1386. Så länge som eventuella nedgångar sker under lägre handelsaktivitet än uppgångarna ser vi dock sådana rekyler främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot nedgångarna, mot förmodan, börja ske under en relativt hög handelsaktivitet gäller det att vara betydligt mer försiktig. Dessutom om detta skulle kombineras med att det långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid 1380-1386 skulle brytas så erhålls ganska allvarliga säljsignaler.

Men det scenario vi håller för troligast är att börsen håller sig stark till i alla fall framåt vårkanten.

Agerar man med kortsiktiga strategier rekommenderar vi fortsatt att man framförallt handlar för uppgång. Risken är nämligen oftast klart lägre om man agerar i den långa trendens riktning. Och så länge kortsiktiga nedgångar sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi alltså dessa framför allt som potentiella köptillfällen. Men det är då mycket viktigt är att vara disciplinerad med sin riskhantering och sin stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas, särskilt om man vill vara försiktig, att passa på att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna.

Särskilt nu som vi kommit upp i våra långsiktiga målområden för OMXS30 och då den långsiktiga makroekonomiska situationen är tämligen labil. Det har skapats enorma finansiella obalanser världen över och börsuppgångarna är starkt beroende av centralbankernas stimulanser.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto