Home > Analys: OMXS30 i stark uppgångsfas

Analys: OMXS30 i stark uppgångsfas

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i en stark uppgångsfas. Uppgångarna sker under hög handelsaktivitet och börssäsongen är stark. Den långsiktiga uppgångspotentialen på OMXS30 ser ut att vara stor. Kortsiktigt siktar vi på ca 1670-1700, långsiktigt på ca 2190. Risknivån har dock skruvats upp, men centralbankerna betraktas som säkra räddare vid eventuella kriser. Stödnivåer finns vid ca 1600-1606, ca 1573, ca 1555, ca 1525 och ca 1480.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen började förra veckan lugnt men tog sedan full fart uppåt under torsdagens och fredagens handel. Storbolagsindexet OMXS30 gick därför upp med 2,6 procent och stängde veckan på 1642.04. Hittills i år har därmed indexet gått upp med hela 12,1 procent.

Under tisdagen kom en klart börspositiv nyhet att Canon lagt ett kontantbud på Axis med en premie på dryga 60 procent och ett totalt budvärde på 23,6 miljarder kronor. Detta är troligen bara början på en uppköpstrend, som kan förväntas ge fortsatt energi till det nuvarande positiva börsklimatet.

Men det som verkligen satte fart på börsen var Riksbankens överraskande räntesänkning där reporäntan sattes till minus 0,1 procent samtidigt som Riksbanken börjar köpa statsobligationer för 10 miljarder kronor.

Dessutom flaggar Riksbanken för att man kan komma att både sänka räntan ännu mer och snabbt utöka återköpen av statsobligationer.

Dessa åtgärder kanske kan i sig betraktas som ganska små steg expansiv riktning. Men signalvärdet är oerhört stort. Detta med negativa räntor känns nog också för de flesta som både dramatiskt och svårbegripligt. Bankernas rådgivare kommer troligtvis få många frågor från en förvirrad allmänhet.

Negativ bankränta på vanliga bankkonton lär nog dröja. Och negativ ränta på banklån verkar inte ligga i korten precis. Men vad ska man göra med sitt sparande i räntefonder?

Här kan nog många tänka sig göra en omfördelning i sitt sparande. Många kan nog komma att resonera ungefär så här: ”Räntorna verkar inte bara kunna vara låga utan till och med negativa! Mycket konstigt! Vad innebär det egentligen? Och börsen går bara upp. Ska jag inte byta en del av mitt räntefondsparande till aktiefonder?”

Enligt Fondbolagens förening sattes det i Sverige under 2014 in 72 miljarder i räntefonder, 70 miljarder i blandfonder och 18 miljarder i aktiefonder. Det fanns i januari 2015 ca 570 miljarder placerade räntefonder. Vad händer på börsen om allmänheten börjar vikta om i sina fondval?

Med dessa åtgärder signalerar också Riksbanken att de går på offensiven i det globala valutakriget. Det kan behövas nu när ECB i mars sätter igång och köper obligationer för 60 miljarder nytryckta euros i månaden. Risken är annars att den svenska kronan stärks gentemot euron och då försvagar Sveriges konkurrenskraft gentemot övriga Europa.

Sammantaget ger dock centralbankernas agerande ett smått desperat intryck. De leker med elden och dopar finansmarknaderna med ännu mer gratispengar. Överskottet av riskvilligt kapital kommer troligen till stor del fastna i den finansiella sektorn där starkt spekulativa beteenden kommer att uppmuntras.

Placeringsalternativen till aktier och fastigheter som ger en rimlig avkastning är få. Aktier kommer troligtvis gå från dyrt till mycket dyrare. För var ska annars placera sina pengar?

Och vad är egentligen dyrt på aktiemarknaden när räntorna ligger kring noll? Man kan argumentera för att om räntan är noll, riskpremien är 4 procent och vinsttillväxten i företagen är som BNP-utvecklingen ska P/E-talet på börsen vara 25. Och det är betydligt högre än P/E-talet är för närvarande.

Sedan har det varit mycket förhandlingar kring den eländiga situationen i Ukraina och även den i Grekland. Ett avtal har slutits angående Ukraina men ingen tror väl egentligen på att det ska respekteras av Ryssland någon längre tid. Börserna verkar dock ha vant sig vid att Ryssland krigar och försöker ockupera sina grannländer.

Angående Grekland tror vi att EU och Grekland kommer att hitta en överenskommelse som alla kommer att kunna leva med. För Grekland har nämligen ett relativt bra förhandlingsläge gentemot EU och USA. Detta eftersom Ryssland och Kina kommer att försöka utnyttja situationen för att etablera nya flottbaser i Medelhavet om Grekland skulle tvingas att lämna EU.

Aktiemarknadernas förtröstansfulla reaktion på dessa geopolitiska oroligheter kommer dock troligen från att de litar på att centralbankerna håller dem under armarna. Händer det alltför negativa saker i omvärlden kommer av allt att döma centralbankerna snabbt till börsernas räddning med ännu mer gratispengar.

Går vi sedan över till den tekniska analysen kan vi konstatera att OMXS30 ser fortsatt mycket starkt ut. Både den långa samt den korta trenden är starkt stigande.

Säsongsmässigt är börsen också inne i en väldigt stark period som brukar hålla i sig över bolagsstämme- och utdelningsperioden april/maj.

OMXS30 är emellertid fortfarande väldigt överköpt. Stochastic-indikatorn har nämligen fastnat på höga nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Under veckan fick OMXS30 en ny köpsignal då det etablerade sig över motståndet vid ca 1606. Hur långt kan indexet nu gå? Ja, det har passerat vårt tidigare målområde vid ca 1600 med god marginal.

Tittar vi på den riktigt stora bilden kan vi där se att OMXS30 brutit ur en gigantisk formation som började kring millenniumskiftet. Uppgångarna har de senaste månaderna skett under ett klart positivt handelsvolymmönster. Det vill säga, börsomsättningarna under uppgångsdagarna har oftast varit klart varit högre än de under nedgångsdagarna. Centralbankernas finansiella doping med nollräntemiljön och kvantitativa lättnader skapar dessutom ett tydligt drivhusklimat på börsen.

Sammanfattningsvis tycker vi därför att det mesta talar för att OMXS30 på långsikt har goda möjligheter att minst kunna gå upp till ca 2190. Den långsiktiga potentialen på de köpsignaler som erhållits från de riktigt stora formationerna kan också sättas högre än så. Men vi tar gärna ett steg i taget.

Tidshorisonten är dock ganska osäker. Det är till exempel inte säkert att OMXS30 når 2190 i år. Det vore snarast väldigt överraskande. Dessutom kan en eventuell uppgång till 2190 troligtvis innehålla en hel del rekyler och bakslag under vägen.

Kortsiktigt siktar vi också på att OMXS30 först och främst ska komma upp till ca 1670-1700.

OMXS30 har stödnivåer kring ca 1600-1606, ca 1573, ca 1555, ca 1525 och ca 1480. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög handelsaktivitet gäller det att vara betydligt mer försiktig. Skulle dessutom detta kombineras med att det långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid 1380-1386 skulle brytas så erhålls relativt starka säljsignaler. Redan om stödnivån vid ca 1480 skulle passeras gäller det dock att öka vaksamheten.

Agerar man med kortsiktiga strategier rekommenderar vi fortsatt att man framförallt handlar för uppgång. Risken är nämligen oftast klart lägre om man agerar i den långa trendens riktning. Och så länge kortsiktiga nedgångar sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi alltså dessa framför allt som potentiella köptillfällen. Men det är då mycket viktigt är att vara disciplinerad med sin riskhantering och sin stopp bevakning.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man främst ligger positionerad för fortsatta uppgångar. Läget är dock inte riskfritt då uppgångarna är helt beroende av centralbankernas uppbackning.

Vill man vara försiktig kan det därför vara läge att vara beredd att sälja av sådana innehav på större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto