Home > Analys: OMXS30 stärks av rapporterna

Analys: OMXS30 stärks av rapporterna

OMXS30 ligger i en långsiktigt uppåtgående trend. Kortsiktigt konsoliderar dock indexet mellan en stödnivå vid ca 1355 och ett motstånd vid ca 1410. Bolagsrapporterna stärker emellertid nu börsläget och även i den tekniska analysen ser det mycket lovande ut för nya köpsignaler och fortsatta uppgångar.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stark utveckling. OMXS30 gick då upp 1,8 procent till 1387,26. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 4,0 procent.

Uppgången kom från ett översålt läge där OMXS30 varit nere och testat av en ganska viktig uppåtgående trendlinje vid ca 1355. Nedgången dit ner var framförallt orskad av den snabbt uppblossade bankkrisen i Portugal. När läget sedan klarnat något och risken för spridningseffekter bedömdes som minimal studsade sedan indexet snabbt upp igen.

Under veckan kom också en störtflod av rapporter från börsens bolag. Vad man kan konstatera är att de svenska storbolagen hittills generellt sett överträffat både  förra årets vinstnivå och analytikernas förväntningar. Det har givetvis varit några företag som stuckit av både på den positiva och den negativa sidan. Ericsson och SCA kom till exempel med positiva överraskningar. Där sticker dessutom SCA B ut i diagrammen med en extra stark köpsignal. Troligtvis ska SCA B upp till minst 200 kr på lite sikt. Stop loss om aktien stänger under 169,7 kr.

Går vi över till den tekniska bilden för OMXS30 så tycker jag det är viktigt att lägga märke till att den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande är tydligt uppåtriktad. Det har den också varit sedan början av år 2013. Indexet har också ett tydligt mönster med successivt stigande bottnar och stigande toppar sedan lång tid tillbaka.

Oftast är det både enklast och säkrast att konsekvent att agera i huvudtrendens riktning. I trading och även i mer långsiktig investeringsverksamhet finns det så många andra, inte minst psykologiska, utmaningar. Så varför göra det onödigt svårt för sig?

Det gäller snarast att göra det så enkelt för sig som möjligt. Plocka först och främst de lågt hängande frukterna. Att konsekvent göra det, kopplat till en disciplinerad riskhantering med stop losser, är enligt min erfarenhet både tillräckligt krävande och vinstgivande.

Sedan är tidsperspektivet givetvis olika för olika placerare och även för en enskild aktörs olika portföljdelar. Dessa veckovisa OMXS30analyser är emellertid inte inriktad för riktigt kortsiktig trading, typ intradayhandel. Läget förändrar sig nämligen för fort där. Fokus är i stället på utvecklingen de närmaste veckorna och månaderna.

Till skillnad från den långa trenden så har den korta trenden, som definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, dock varit lite mer oregelbunden till negativ de senaste veckorna. I nu läget är den emellertid svagt uppåtriktad.

Stochastic indikerar ett relativt neutralt läge. Förra veckan gav dock indikatorn en köpindikation då den från ett lågt och översålt läge vände över 20-nivån. De olika köp- eller säljindikationerna från en sådan här indikator har högst signalvärde om de kommer i den underliggande trendens riktning. Så i nuvarande situation, med en envist uppåtriktad långsiktig trend, är det alltså köpindikationerna som är de mest pålitliga från Stochastics.

En annan sak som är värt att observera är att handelsvolymen på uppgångsdagarna, de är grönfärgade i diagrammet, ofta är högre än de under nedgångsdagarna (de röda volymstaplarna). Detta stärker det mer positiva scenariot i den tekniska analysen.

Sannolikheten är därför störst som vi ser det för att OMXS30 ska fortsätta uppåt. Och då även få nya köpsignaler genom att bryta över motstånden, både det vid ca 1393 och det vid ca 1410. Skulle OMXs30 etablera sig över 1410, och särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsvolym, siktar vi sedan på uppgångar till minst ca 1420-1450. Indexet har dock redan i december fått köpsignaler som indikerat en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1460-1470. Så möjligheterna finns definitivt för en uppgång också över 1450.

På nedsidan finns ett kortsiktigt viktig stödnivå vid ca 1355. Skulle OMXS30 mot förmodan etablera sig under denna stödnivå erhålls en kortsiktigt säljsignal. Det finns sedan i och för sig stödnivåer redan vid ca 1342 och ca 1330, men risken är då stor att indexet även ska ner och testa av den långsiktigt mycket viktiga stödnivån vid ca 1318. Det är också först om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318 som en långsiktigt riktigt betydelsefull säljsignal skulle komma att erhållas. Nedgångar dessförinnan ser vi först och främst som potentiella köptillfällen.

Så vår grundstrategi är alltså liksom tidigare att hänga med den långa trenden uppåt. Köp för uppgång och då framförallt på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Detta för få så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Detta måste dock kombineras med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå.

För kortsiktiga aktörer så rekommenderar vi om inte förr så i alla fall en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1355. Flytta sedan upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Skulle indexet komma upp i vårt kortsiktiga målområde kring 1420-1450 så kan det vara lämpligt med en viss försiktighet med kortsiktiga positioner. Sätt då till exempel gärna lite tajtare stop losser.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi dock en stop loss först om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Dessutom rekommenderar vi att successivt sälja av och dra ner risknivåerna på större och lite överdrivna uppgångar. Särskilt då om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till ca 1450-1500. De långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är nämligen klart ansträngda. Aktievärderingarna är redan relativt höga, de finansiella obalanserna är stora och centralbankerna för en långsiktigt mycket riskabel penningpolitik.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto