Home > Analys: OMXS30 – Styrka och köpsignaler tack vare ECB

Analys: OMXS30 – Styrka och köpsignaler tack vare ECB

OMXS30 visar på nytt styrka och har också fått ett stort antal köpsignaler främst tack vare centralbankernas agerande. Kortsiktigt är dock indexet överköpt och ligger dessutom strax under en viktigt motstånd kring årshögstanivån 1424. Viktiga stödnivåer finns vid ca 1400 och ca 1380. Nya starka köpsignaler erhålls om 1424 passeras under en hög handelsvolym.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under oktober månad haft en klart volatil utveckling. Slutfacit för vårt svenska storbolagsindex OMXS30 blev en marginell uppgång med 0,7 procent till 1412,84. Men under månaden var indexet nere som lägst på 1246,6 den 16 oktober, en nedgång på 11,1 procent, för att sedan vända upp ungefär lika fort som det tidigare gått ned. Hittills i år ligger därmed indexets uppgång 6,0 procent. Lägger man till årets utdelningar är uppgången 9,9 procent.

Nedgången kom efter att den europeiska centralbanken ECB sagt att inte skulle starta ett så kraftfullt penningpolitiskt stimulansprogram som finansmarknaderna tidigare hade förväntat sig. Det var framförallt Tyskland som höll emot att de kvantitativa lättnaderna, som i princip innebär köp av obligationer och andra skuldbrev för nytryckta pengar, skull bli allt för vidlyftigt. Detta besked kom tyvärr också i ett väldigt känsligt läge.

Amerikanska centralbanken Fed har nämligen den senaste tiden successivt dragit ner på sitt obligationsåterköpsprogram QE3 som försett ränte- och aktiemarknaderna med ett stigande överskott av riskvilligt kapital de senaste åren. Feds enorma mängder nyskapade digitala pengarna har tyvärr i mycket begränsad omfattning gått till företagens investeringar i ny tillverkningskapacitet och nya jobb. Istället har dessa 100-tals miljarder USD som skapats varje år till stor fastnat i banksystemet och i det övriga finansiella systemet.

I kombination med ett extremt lågt ränteläge har detta då skapat en drivhuseffekt på aktiemarknaderna i framförallt OECD-länderna som pressats upp till allt högre och högre nivåer. I och med att det alltid funnits ett överskott av riskvilligt kapital som letar placeringsalternativ i ett lågränteklimat har alla börsnedgångar snart ebbat ut. För köpordrar på aktier har då snabbt strömmat in till börserna från överlikvida institutioner och andra placerare.

Så negativa nyheter som bankkriser, sämre än förväntade bolagsrapportsäsonger, krig i Syrien, hotande betalningsinställelse i USA, Rysslands annektering av Krim och krig i Ukraina med mera har bara tillfälligt kunnat störa aktiemarknaderna de senaste åren.

Förutom att Fed steg för steg avvecklat sitt program för kvantitativa lättnader har dessutom aktiemarknaderna i år dränerats på riskvilligt kapital från ett stort antal nyemissioner och börsintroduktioner. Kronan på verket var kinesiska e-handelsjätten Alibabas introduktion på New York börsen som drog in ca 24 miljarder USD.

Som lök på laxen slutade dessutom amerikanska börsbolag köpa tillbaka sina aktier i mitten/slutet av september. De får nämligen inte köpa tillbaka sina egna aktier under en period av 25 dagar innan sin delårsraport. Dessa aktieåterköp står för en betydande köpkraft på den amerikanska börsen, ca 2 miljarder USD per dag enligt CNBC. Men denna köpkraft försvann alltså i mitten av september.

Så i detta känsliga läge förstod finansmarknaden helt plötsligt att ECB inte skulle förse den med ett tillräckligt stort flöde av billigt och riskvilligt kapital. Som den så väl behövde för att vara motståndskraftig mot negativa nyheter. Så när det sedan det kom siffror på att industriproduktionen i Tyskland var klart sämre än väntat fick det full genomslag på de internationella börserna. När det var som värst hade till exempel amerikanska S&P500 gått ner 9,1 procent, tyska DAX30 15,5 procent och vårt svenska OMXS30 gått ner 12,5 procent räknat från sina högsta nivåer i september.

Det hela höll på att gå riktigt illa. I det läget började dock ECB låta förstå att de skulle utöka sitt återköpsprogram till att även gälla företagsobligationer. Och inte bara så kallade säkerställda obligationer vilket är ett mycket mindre tillgångsslag än företagsobligationer. Det innebär en kraftfull utökning av stimulansprogrammet. Även om sista ordet troligtvis inte är sagt om allt detta så verkar det som om tyskarna under stor press slutligen har fått ge med sig.

Så med en gång förstod marknaden att det på nytt skulle finnas tillgång till en strid ström av billiga centralbankspengar. Inga dåliga nyheter kommer att kunna störa festen mer än bara tillfälligt. Så då drog börserna snabbt rakt upp till ungefär samma läge som de var på när det hela började.

Sedan det faktum att börsbolagens delårsrapporter på det stora hela slog analytikernas förväntningar bidrog givetvis också till kursuppgångarna. Och likaså att de amerikanska börsbolagens aktieåterköp successivt kunde komma igång igen under oktober allt eftersom bolagen hunnit lägga fram sina delårsrapporter. Men den absolut avgörande faktorn var ECBs agerande.

Den positiva påverkan från centralbankerna kommer nu också ytterligare förstärkas. Detta då den japanska centralbanken Bank of Japan fredagen den sista oktober meddelade att de tagit beslut om nya penningpolitiska lättnader samt att den statliga pensionsfonden ska öka sin aktieandel. De internationella finansmarknaderna är nämligen kommunicerande kärl. Skapas det gratispengar någonstans så sprider de sig snabbt över hela världen.

Säsongsmässigt så kommer vi nu också in i en betydligt starkare börsperiod. November till slutet av april är rent statiskt en mycket bättre börsperiod än maj till oktober. För övrigt är också oktober är en klassisk börskraschmånad. Många stora börsnedgångar genom åren bottnat ut på ett ofta dramatiskt sätt just i oktober. Så det skulle inte vara så förvånande om det skulle vara så den här gången också.

Går vi sedan över till den tekniska analysen kan man konstatera att OMXS30 först fick ett stort antal säljsignaler under oktober månads första hälft. Särskilt när den viktiga stödnivån vid ca 1318 passerades erhölls kraftiga säljsignaler. Nedgångspotentialen på dessa var ner till ungefär ca 1230. OMXS30 gick nästan ned dit men bottnade ur vid 1246,6 för att sedan snabbt vända uppåt.

När sedan indexet bröt över motstånden vid ca 1310 och ca 1318 (den gamla stödnivån blir nämligen en motståndsnivå på vägen upp) fick OMSX30 istället köpsignaler. Sedan erhölls flera köpsignaler när motståndsnivå efter motståndsnivå passerades. Se OMXS30-diagrammet nedan.

OMXS30 befinner sig nu strax under det viktiga motståndsområdet vid årshögstanivån 1424. Här ska det bli väldigt intressant att se hur marknaden kommer att bete sig. Stochastic-indikatorn visar också att indexet är överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Man kan då däremot öka beredskapen på att indexet lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden. Så det borde vara svårt för OMXS30 att kortsiktigt bara fortsätta förbi 1424-motståndet utan att först göra en kraftsamlande nedåtriktad rekyl. Det är väldigt vanligt att det i sådant här läge görs en mängd aktieförsäljningar i vinsthemtagningssyfte.

Är man försiktig så säljer man alltså kortsiktiga positioner här i närheten av 1424-motståndet. Skulle däremot OMXS30 etablera sig över 1424 erhålls nya köpsignaler. Då kan det vara intressant att köpa tillbaka sina positioner för uppgång igen. Särskilt om köpsignalen skulle erhållas under en relativt hög handelsvolym. Handelsvolymen under uppgångsdagar ska nämligen vara klart högre än den under nedgångsdagarna för att köpsignalerna ska vara något att långsiktigt lita på.

Det har tyvärr varit lite si och så med den saken tidigare i år. Och då har resultatet också blivit att de köpsignaler som erhållits i OMXS30 inte riktigt givit särskilt beständiga uppgångar.

Skulle OMXS30 etablera sig över motståndet vid 1424 under hög volym, gärna då med börsomsättningar på minst 15 miljarder kronor per dag, så kan vi återigen börja sikta på vårt gamla målområde på ca 1500 på OMXS30. Vi kanske till och med kan gå upp och testa OMXS30 rekordet på 1547,9 från 7 mars år 2000.

Men förutom hög handelsvolym krävs då troligen också en bred börsuppgång. Inte bara att några få bolag driver upp börsen. Som till exempel var fallet under september månads uppgång. Då var det framför allt endast HM, Electrolux, Ericsson och några få andra bolag som drev upp indexet vilket inte är en långsiktigt stabil utveckling.

Kanske kan löftet om fortsatt låga räntor och en strid ström av gratispengar från centralbankerna göra att börsen lyfter på en bred front? Vi får se. Som teknisk analytiker är det bara att bevaka signalerna i diagrammen. De stora pengarnas rörelser lämnar nämligen tydliga fotspår.

Trendmässigt så har den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, vacklat under månaden. Den vände nämligen svag nedåt under den branta nedgången för att sedan vända svagt uppåt under den senaste tidens uppgång. Så nu bedömer vi den som neutral till svagt uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har emellertid tydligt vänt uppåt.

Om det viktigaste motståndsområdet nu är 1424 så är de viktigaste stödnivåerna de vid ca 1400 och ca 1380. Nedåtriktade rekyler kan lätt ta ned indexet dit. Här är det återigen viktigt att notera handelsvolymerna. Sker nedgångarna under klart lägre börsomsättningar än under den senaste tidens uppgångsdagar är det positivt. Då gäller det att vara extra observant på vändnings- och andra typer köpsignaler.

Sker nedgångarna under stor handelsvolym så får man istället vara väldigt noga med sina stoppar. I så fall finns det nämligen en risk att OMXS30 på nytt ska testa av stödnivåerna vid ca 1349, ca 1318. Eller kanske till och med det vid ca 1247.

Så viss försiktighet rekommenderas. Trots eldunderstödet från ECB och BoJ. Agerar man enligt de kortsiktiga köpsignalerna som erhållits så rekommenderar vi att man gör det med mindre positioner än vanligt och med ett extra starkt fokus på sina stoppar.

Bevaka gärna hur stor börsomsättningen är när motstånds- eller stödnivåer passeras. Skulle till exempel handelsvolymen vid en eventuell säljsignal under stödet vid ca 1380 vara stor kan nedgångspotentialen kan vara betydande.

Men skulle och andra sidan handelsvolymen vara stor vid ett eventuellt brott av motståndsnivån vid ca 1424 kan OMXS30, med understöd av billiga centralbankspengar, troligen gå upp både till ca 1500 som till ca 1550 på lite sikt.

För mer långsiktiga positioner har nu läget i alla fall tillfälligt räddats av centralbankernas agerande. Men rekommendationen blir ändå att passa på att dra ner på de långsiktiga positionerna vid eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Kanske kan centralbankernas finansiella doping driva upp börserna till april-maj nästa år? Men riskerna är stora då konjunkturläget är ytterst osäkert och de finansiella obalanserna i världen är närmast extrema.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto