Home > Analys: OMXS30 tvekar i sin uppåtgående trend

Analys: OMXS30 tvekar i sin uppåtgående trend

OMXS30 har fått långsiktigt intressanta köpsignaler och ligger också i uppåtriktad långsiktig trend. Vi siktar på en uppgång till minst ca 1500-1550 de närmaste månaderna. Kortsiktigt ligger dock indexet i en konsolideringsfas mellan ett stöd vid ca 1445 och motstånd vid ca 1475. Säsongsmönstret indikerar också en förhöjd risk för nedåtriktade rekyler de närmaste två veckorna.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen drog sig förra veckan något uppåt under en relativt stilla handel. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med marginella 0,9 procent till 1474,7. Indexets uppgång i år ligger därmed på 10,6 procent. Lägger man till årets utdelningar på de i indexet ingående aktierna hamnar uppgången istället på 14,7 procent.

Under veckan bidrog ECB-chefen Mario Draghi under torsdagen till viss förstämning när han lät meddela att det det dröjer till nästa kvartal innan ECB kommer att utvärdera sina stimulanser.

Beskedet grusade förhoppningarna om ett nära förestående obligationsköp från ECB:s sida. Det verkade då som att tyskarna fortfarande håller emot i ECB och bromsar Draghis ambitioner om att ECB ska vara eniga om att införa ett kraftfullt program med kvantitativa lättnader.

Under fredagen omvärderades emellertid Draghis uttalande. Marknaden blev då betydligt mer optimistisk angående möjligheterna för en kraftig utökning av ECB:s stimulansprogram.

Då de senaste årens börsuppgångar har varit starkt beroende av centralbankernas penningpolitiska stimulanser, läs finansiella doping genom ett massivt tryckande av nya digitala pengar, är det klart förståeligt att marknaden bevakar och starkt influeras av olika uttalanden och signaler från centralbankerna.

Påverkad av detta avslutades sedan veckan i dur. I synnerhet som även starkare än förväntad tysk industriorderstatistik och amerikansk sysselsättningsstatistik båda avsevärt drog upp börshumöret.

På den tekniska analysfronten kan vi konstatera att OMXS30 de senaste veckorna har fått ett stort antal köpsignaler. Och både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är tydligt uppåtriktade.

Köpsignalerna som erhållits indikerar en långsiktig uppgångspotential för OMXS30 till minst ca 1500-1550. Säsongsmönstret för perioden november till april är också klart positivt, vilket gör att vi bedömer det som högst sannolikt att OMXS30 under denna period ska ha hunnit komma upp till vårt målområde.

Kortsiktigt är dock säsongmönstret något ostadigt. Under vecka 50-51 brukar nämligen börsen ha en lite svagare period. Botten brukar då infinna sig strax före julhelgen. Sedan brukar börsen ta fart och avsluta året starkt. Utvecklingen behöver givetvis inte bli exakt så varje år, men det kan vara bra att ha en viss mental beredskap på att börsen grovt sett kan komma att följa ett sådant mönster.

OMXS30 har också visat upp en viss kortsiktig svaghet. Den skarpa uppåtgående trenden är bruten och Stochastic-indikatorn har fått en säljindikation från ett överköpt läge.

Denna kortsiktiga svagheten bekräftas om OMXS30 skulle få en säljsignal genom att stänga under stödet vid ca 1445. Nedgångspotentialen ser dock inte ut att vara särskilt stor i så fall. Viktiga stödnivåer finns redan vid ca 1424, ca 1396 och ca 1380.

Särskilt om eventuella nedgångar skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet så hotar de inte vårt mer långsiktiga uppgångsscenario. Är handelsvolymen under nedgångsdagar klart lägre än den under uppgångsdagarna så är snarast eventuella nedgångarna att betrakta som intressanta köptillfällen för den lite mer lånsiktige placeraren.

Skulle säljsignaler erhållas under en handelsvolym på klart över 15 miljarder per dag, och så särskilt om det viktiga stödet vid ca 1380 skulle brytas, så finns det dock anledning att vara betydligt mer försiktig med att köpa indexet för uppgång. Även om osvuret är bäst, så ser emellertid ett sådant scenario inte särskilt troligt ut de närmaste månaderna.

Dessa kortsiktiga svaghetstendenser slås också sönder om OMXS30 skulle etablera sig över motståndet vid ca 1475. Då erhålls nämligen mer köpsignaler, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna då med börsomsättningar på minst 15 miljarder.

Vår rekommendation för den kortsiktiga aktören är därför att agera på ett utbrott ur konsolideringsområdet mellan 1445 och 1475. Går man in för nedgång vid en eventuell säljsignal så gör gärna det med något mindre position än vanligt. Det är nämligen högre risk att agera på kortsiktiga signaler som går emot den mer långsiktiga trendens riktning än om man agerar i samma riktning.

Sätt också gärna relativt tajta stoppar. Vid eventuell säljsignal sätt en stopp (som högst) om indexet stänger över 1475. Vid eventuell köpsignal sätt en stopp om indexet stänger under stödet vid ca 1445. Flytta sedan också stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas, särskilt om man vill vara försiktig, att passa på att sälja av dessa på eventuella större uppgångar de närmaste månaderna. Speciellt om OMXS30 då hunnit komma upp till 1500-1550-nivåerna. På lite längre sikt är nämligen läget väldigt riskabelt. Börsuppgångarna är helt beroende av centralbankernas agerande och det har dessutom byggts upp enorma finansiella obalanser världen över de senaste åren.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto