Home > Analys: OMXS30 tvekar något i sin starka uppåtriktade trend

Analys: OMXS30 tvekar något i sin starka uppåtriktade trend

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger i en långsiktigt uppåtgående trend. Kortsiktigt finns dock svaghetssignaler som indikerar en viss svaghet. Skulle OMXS30 stänga över motståndet vid ca 1376 erhålls dock nya köpsignaler. Då siktar vi på en uppgång till först och främst ca 1390-1400 och i andra hand till ca 1460-1470. En långsiktigt viktig säljsignal skulle erhållas om indexet mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1276.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen upplevde förra veckan tvära kast men vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick trots allt bara ned med 0,8 procent till 1358,67. I år har därmed indexet gått upp med 1,9 procent.

Det generella mönstret för OMXS30 sedan drygt ett år tillbaka är också att det hackar sig uppåt med nya högre toppar hela tiden. Uppgångarna och de nya toppnoteringarna ackompanjeras dock sedan hela tiden av nedåtriktade rekyler. Nedgångarna blir varken särskilt långvariga eller djupa utan börsen vänder snart upp igen till nya toppnivåer. Sedan följer nya nedåtriktade rekyler och så vidare.

Resultatet blir då en uppåtgående rörelse med successivt högre toppar och bottnar. Det är också skolboksexemplet i den tekniska analysen på en uppåtgående trend. Vi ser det också på att vår långa trendindikator, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, envist pekat uppåt sedan i början av år 2013.

OMXS30 har dessutom tidigare fått köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1460-1470. Innan dess har dock indexet också ett motståndsområde vid ca 1390-1400 som kan orsaka en del problem i uppgångsrörelsen. Såsom vi många gånger tidigare påpekat, senast i förra veckans OMXS30-analys, så får vi också fortsatt vara beredda på att den eventuella uppgången till 1460-1470 inte är en spikrak resa, utan kommer bjuda på fortsatta luftgropar fram och tillbaka.

Fördelen med det för den aktive placeraren är emellertid att det då kommer att finnas gott om tillfällen att köpa indexet på lite lägre nivåer vid dessa rekyler. Särskilt om OMXS30 är överköpt, som Stochastic-indikatorn också indikerade förra veckan, kan det löna sig att vara beredd på sådana nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Veckans turbulens kring Rysslands invasionen av Krim resulterade också i en sådant köptillfälle. OMXS30 var då som hastigast nere på ca 1334 för att sedan snabbt vända upp nå en ny årshögstanivå på 1376,4 under torsdagen. Även internationellt fick man liknande börsreaktioner. Amerikanska SP500 nådde till och med en ny all time high-nivå under veckan.

Den bakomliggande orsaken till detta, förutom att den Ukrainska krisen i alla fall tillfälligt gått in i en lugnare fas, är det internationella överskottet av riskvilligt kapital. Detta är mycket viktigt att observera om man vill kunna förstå vad som händer på finansmarknaderna.

Så länge denna överskottssituation råder kommer det finnas goda möjligheter att politiska turbulenser, sämre bolags- eller makroekonomiskarapporter än väntat med mera, med mera, bara tillfälligt kommer att kunna störa börsens uppåtgående trend.

Överskottet av riskvilligt kapital kommer främst från centralbankerna i USA och Japan som pressar ut nytryckta pengar i en strid ström. Även om amerikanska FED nu dragit ner något på sina stimulanser så trycker de fortfarande 65 miljarder nya digitala dollar i månaden. Och dessa pengar måste ta vägen någonstans.

Då denna flod av nytryckta pengar tyvärr inte i någon större utsträckning når ut till den reala ekonomin där de kunnat göra nytta genom nya investeringar och nya jobb fastnar de i stället hos bankerna och i det övriga finansiella systemet. Räntorna blir då rekordlåga och övriga placeringsalternativ som kan ge någon rimlig avkastning väldigt få. Mycket av överskottskapitalet letar sig då i stället vidare till aktiemarknaderna där de då börjar slåss om ett tämligen begränsat antal aktier.

Summa summarum blir då att aktiemarknaderna, särskilt i USA, Europa och Japan, successivt drivs upp till allt högre och högre nivåer trots tveksamma konjunktursignaler och redan höga aktievärderingar.

Varningssignaler som man som placerare kan vara vaksam på är emellertid om Fed överraskande snabbt och drastiskt skulle sluta trycka nya pengar, om japansk yenen hastigt och lustigt skulle stärkas (vilket skulle kunna vara en signal på att japanska centralbanken också slutat trycka nya pengar) eller om företagen helt plötsligt dramatiskt skulle öka sina investeringar i ny produktionskapacitet (för då går de nytryckta pengarna dit i stället).

I den tekniska analysen kan man istället fokusera på om mönstret med nya toppar och bottnar på allt högre och högre nivåer skulle brytas. Särskilt alarmerande skulle det också vara om 200 dagarsmedeltalskurvan skulle vända nedåt.

Än så länge ser vi inga tecken på någon dessa saker. Däremot så varnar Stochastic-indikatorn nu för en kortsiktigt svaghet. Indikatorn har varit uppe på höga nivåer, vänt ner, men sedan inte orkat upp till samma höga nivåer under de senaste dagarnas uppgång. Vi har då fått en så kallad negativ divergens i indikatorn då den senaste uppgången i indexet inte bekräftats av indikatorn. Kanske inte så mycket att oroa sig över, men det kan indikera en fortsatt kortsiktig svaghet i OMXS30.

De närmast liggande stödnivåerna för OMXS30 ligger vid ca 1358-1359, ca 1340 och ca 1334. Det är emellertid först om indexet mot förmodan skulle etablera sig under stödet vid ca 1276, särskilt om detta skulle ske under en hög börshandel, som några riktigt starka säljsignaler skulle erhållas. Dessförinnan betraktar vi eventuella nedgångar först och främst som intressanta köptillfällen inom den långsiktigt uppåtgående trenden.

För att OMXS30 ska få nya köpsignaler, att lägga till den serie köpsignaler som indexet redan tidigare erhållit, måste indexet etablera sig över motståndnivån vid ca 1374-1376. I så fall siktar vi på uppgångar till ca 1390-1400. Skulle sedan även den nivån passeras siktar vi på uppgångar till vårt långsiktiga målområde kring ca 1460-1470.

Vi fortsätter därför att rekommendera den kortsiktigt inriktade aktören att köpa OMXS30 främst vid någon av de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Särskilt intressanta köptillfällen är då om indexet kommit ner till till området för en stödnivå, Stochastic-indikatorn visar att marknaden blivit översåld och helst också om någon form av reversalsignal kunnat erhållas. Det är emellertid hela tiden mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser så att risknivån kan hållas på en kontrollerbar nivå. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Om inte tidigare så är det i alla fall väldigt viktigt att ha en stop loss utifall att OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1276.

För mer långsiktiga placerare fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på eventuella större och något överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då kommit upp till 1450-1500 nivåerna. Aktiemarknaden är dopad av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik och kan därför fortsätta att skena iväg ett tag till. Men riskerna är stora då värderingarna redan är relativt höga och de mer långsiktiga och fundamentalt viktiga ekonomiska förhållandena världen över är väldigt osäkra.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto