Home > Analys: OMXS30 – Uppåtrekyler är möjliga men långa trenden är nedåt

Analys: OMXS30 – Uppåtrekyler är möjliga men långa trenden är nedåt

OMXS30 har fått ett stort antal säljsignaler och den långa trenden pekar nu nedåt. Kortsiktigt är dock indexet översålt och har dessutom fått kortsiktiga köpindikationer. OMXS30 befinner sig emellertid strax under ett starkt motståndsområde vid ca 1310-1321 vilket kan bli svårt att bryta över. En fortsatt volatil utveckling ligger tyvärr i korten.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under senaste veckan haft en fortsatt väldigt volatil utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick i och för sig upp med blygsamma 0,6 procent till 1309,93. Men under veckan var indexet som lägst ner 4,3 procent vid låga 1246,6. Tvära kast alltså. Hittills i år har därmed OMXS30 gått ner 1,7 procent. Lägger man emellertid till utdelningar i de underliggande aktierna så blir det istället en uppgången på 2,0 procent.

Vad som ligger bakom den senaste tidens börsoro är att vi nu verkar ha en mer balanserad situation beträffande den internationella tillgången på riskvilligt kapital. Vi har dock vant oss vid en situation de senaste åren med en upprepad finansiell doping av centralbankerna i främst USA, Japan och ECB. De har tryckt enorma mängder digitala pengar och pressat ner ränteläget till mer eller mindre noll.

Detta har sedan skapat en flod av överskottskapital som pressat upp börserna till konstlat höga nivåer. Trots minst sagt osäkra konjunkturutsikter och trots att företagens vinster inte ökat så mycket.

Nu har emellertid amerikanska Fed successivt dragit ner på sitt obligationsåterköpsprogram (QE3) och dessutom har ett stort antal nyemissioner och börsintroduktioner sugit upp en hel del av det stora överskottskapital som tidigare drivit upp aktiemarknaderna. Bara kinesiska Alibaba drog in ca 24 miljarder USD vid sin USA-notering.

Detta skulle kunna balanseras av att vårt europeiska ECB om de började med riktigt kraftfulla kvantitativa lättnader. Men där håller särskilt Tyskland emot och hindrar ECB ifrån att göra dessa åtgärder.

Så i väntan på att Tyskland ska ge med sig så finns det helt plötsligt mycket mindre riskvilligt kapital i finansmarknaderna än tidigare. De senaste åren har annars negativa nyheter bara tillfälligt kunna störa börsutvecklingen. Vid alla nedgångar har det nämligen tidigare snabbt kommit in aktieköpare som tacksamt tagit emot möjligheten att kunna köpa lite billigare med sitt överskottskapital.

Nu har vi istället kommit in ett mycket känsligare läge då det i alla fall tillfälligtvis inte finns så mycket överskott av riskvilligtkapital på aktiemarknaderna. Negativa nyheter som en kraftigt fallande industriproduktion i Tyskland, oro för ebolavirusets påverkan på det framtida resandet med mera, riskerar nu att få en mer bestående effekt på börsläget. Risken är också att positiva nyheter inte biter lika kraftfullt som tidigare. Alltså en helt motsatt situation än den vi vant oss vid de senaste åren.

Säsongmässigt börjar det dock se lite ljusare ut nu. Många stora nedgångar har nämligen genom åren bottnat ut i oktober. Vi får se om denna gör det också. Dessutom så brukar halvåret november till april-maj rent statistiskt erbjuda en mycket mer positiv utveckling än perioden april/maj till oktober. Men tyvärr bara som genomsnitt. Det gäller inte alla år. Vi vill därför avvakta tydliga signaler på att detta verkar vara på gång innan vi agerar.

Än så länge har vi endast fått kortsiktiga köpindikationer på OMXS30. De kan lätt slå om till säljsignaler. Och många mer långsiktiga trendindikatorerna har tyvärr redan slagit om till nedgång vilket är klart illavarslande.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har till exempel nu så sakteliga börjat vända nedåt. Det är första gången sedan december 2012! Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har varit klart nedåtriktad sedan i början av oktober.

OMXS30 har som vi i tidigare analyser skrivit om också fått ett stort antal säljsignaler den senaste månaden. Den kraftfullaste säljsignalen var när indexet gick under den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1318-1321. Den säljsignalen indikerade en nedgångspotential till först och främst ca 1230. Det innebär dock inte att indexet får en köpsignal på den nivån. Nedgången kan nämligen lätt bli djupare. Nedgångspotentialen innebär främst en grov uppskattning av storleksordningen av den rörelse som väntas.

OMXS30 var under torsdagen den 16 oktober nere på 1246,6 som lägst. Alltså ganska nära den första målkursen på ca 1230. 1246 blir nu en kortsiktigt viktig stödnivå. Strax under den finns det sedan en gammal stödnivå vid ca 1234 och ett stödområde kring ca 1198-1206.

Under samma torsdag stängde emellertid OMXS30 vid 1271 vilket indikerade en kortsiktig styrka. Fredagen efter stängde indexet på 1309,93 vilket var klart över torsdagens högsta nivå på 1285,3. OMXS30 fick då en kortsiktig köpsignal.

Samtidigt åskådliggör dessa stora indexrörelser det enormt volatila kursklimat vi har just nu.

Hur pålitlig är då denna köpsignal? Tyvärr inte så pålitlig. Dels så går den emot huvudtrenden som fortfarande är nedåtriktad. Sedan stöter indexet nu på ett horisontellt motståndsområde redan vid ca 1310 och ett väldigt kraftfullt sådant motståndsområde vid ca 1318-1321.

Dessutom är handelsvolymmönstret negativt vilket förstärker signalvärdet av de tidigare erhållna säljsignalerna. Under torsdagen var dock handelsvolymen den näst högsta i år och dagen slutade faktiskt upp med marginella 0,1 procent. Lite osäkert är det emellertid om den verkligen ska betraktas som en uppåtriktad dag.

I fredags så gick indexet istället upp med hela 3,1 procent under klart lägre volym än dagen innan. Detta bekräftar tyvärr det tidigare så negativa handelsvolymmönstret. Det vore dock klart positivt om OMXS30 skulle etablera sig över 1318-1321 motståndsområdet under en lika hög handelsaktivitet som under torsdagen. Men vi vill först se en sådan positiv rörelse innan vi tror på den.

Möjligheterna för uppåtriktade rekyler ökar också genom att Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 fortfarande är i ett väldigt översålt läge. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara översålt en längre tid om det kommit in i en stark trend. Man kan däremot då öka beredskapen på att marknaden lättare kan göra en uppåtriktad rekyl inom den nedåtgående trenden.

Det troligaste är tyvärr att det finns ett stort latent säljtryck som börjar märkas ganska ordentligt redan vid ca 1318-1321. Det är dock möjligt att vi får kortsiktiga rörelser över den motståndsnivån. Men sker dessa under en relativt låg handelsaktivitet kommer troligen indexet få svårt att någon längre tid etablera sig över 1318.

Skulle OMXS30 emellertid få sådana lite större uppåtriktade rekyler så kan man försöka ringa in uppgångspotentialerna med så kallade Fibonacci-relationstal. Rekylnivåer på nedgången från 1424 ned till 1246,6 är enligt de vanligaste Fibonacci-talen enligt följande: 38,2% ca 1315, 50% ca 1336 och 61,8% vid ca 1357. Vill man dessutom använda sig av Fibonacci-talen 23,6% och 76,4% så hamnar dessa rekylnivåer vid ca 1289 och ca 1382. Men indexet har redan passerat 1289, så den utgår.

Sedan kan man kombinera de vanliga horisontella motstånden med motstånden som erhållits ifrån Fibonacci-nivåerna. Då kan man konstatera att vid ca 1310-1315-1318-1321, det vill säga i intervallet ca 1310-1321 finns det ett mycket starkt motståndsområde. På samma sätt får man fram att nästa starka motståndsområde finns vid ca 1336-1342, följt av ca 1350-1357 och ca 1376-1382.

Om man vid kortsiktigt inriktad handel nu agerar för uppgång kan man vid dessa nivåer till exempel välja att ta hem vinsten. Eller så kanske bara lägga sina stoppar lite extra tajt vid dessa motståndsområden.

Agerar man för uppgång rekommenderar vi dock att man gör det med klart mindre positionsstorlekar än normalt. Detta då huvudtrenden är nedåt och då marknaden nu dessutom är mycket volatil.

Snarare kanske man inrikta sig på att gå in för nedgång så fort OMXS30 visar på kortsiktiga svaghetstendenser. Lägg då en stopp alldeles över närmast viktiga motståndsnivå enligt ovan. Eller alldeles över högsta kursnivån den senaste dagen. Flytta sedan ner stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner har nu läget försämrats betydligt i och med att OMXS30 bröt under stödet vid ca 1318-1321. Är man försiktig så avvecklar man sådan positioner för att sedan avvakta utvecklingen. Möjligheterna att kunna köpa tillbaka index och aktieinnehav på klart lägre nivåer ser för närvarande relativt goda ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto