Home > Analys: OMXS30 uppvisar kortsiktig svaghet men långsiktig styrka

Analys: OMXS30 uppvisar kortsiktig svaghet men långsiktig styrka

OMXS30 har den senaste veckan visat svaghet och fått kortsiktigt säljsignaler när stöden vid ca 1510-1515 och ca 1480 brutits. Börsomsättningen under nedgången har dock varit låg. Så länge som handelsvolymmönstret är positivt ser det på lite längre sikt fortfarande ljust ut för OMXS30. Börsens övergripande säsongsmönster är positivt och OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640 de närmaste månaderna. Viktiga stödnivåer finns nu vid ca 1460 och ca 1441. Köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1480, ca 1515 och ca 1537 passeras under hög handelsaktivitet.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en relativt låg handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick då ner med 3,3 procent och slutade veckan på 1476,21. Årets utveckling för OMXS30 är därmed endast svagt positiv med en uppgång på 0,8 procent. Korrigerat för utdelningar är uppgången 4,3 procent.

Veckans handel har trots nedgången varit relativt lugn. Internationella placerare uppges dock ha blivit lite oroliga för det statsfinansiella läget i Sverige och då sålt svenska statspapper. Vilket försvagat kronan och pressat upp det svenska ränteläget något.

Börsen har också den senaste tiden varit överköpt vilket ökat känsligheten för negativa nyheter. Det blir då lätt så att det minsta lilla kan orsaka vinsthemtagningar. Som sedan åstadkommer en nedåtriktad rekyl inom en på lite längre sikt uppåtgående trend. Detta är också något som vi i tidigare OMXS30-analyser tagit upp då Stochastic-indikatorn tydligt visat att OMXS30 varit överköpt.

I veckan så vek också Stochastic ner ifrån sina tidigare så höga nivåer och gav då en säljindikation. För det lite länge scenariot så spelar detta dock ingen större roll. Snarare så är detta helt naturligt och innebär också att intressanta köplägen kan uppstå. Särskilt för den mer långsiktige investeraren.

Vad man dock får se upp med är om nedgångarna börjar ske under en relativt hög handelsaktivitet. Än så länge har handelsvolymen under nedgångsdagarna varit relativt blygsam jämfört med den under uppgångsdagarna. Detta är ett klart positivt tecken. Så länge detta mönster består så siktar vi på en uppgång på OMXS30 till minst ca 1640 de kommande månaderna.

Kortsiktigt har emellertid OMXS30 fått säljsignaler då stöden vid ca 1510-1515 och ca 1480 brutits. Nu finns det närmaste lite viktigare stöden vid ca 1460 och ca 1441.

För att OMXS30 i detta läget istället ska få kortsiktiga köpsignaler så behöver indexet etablera sig över 1480 och 1510-1515 igen. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsvolym blir köpsignalerna extra intressanta.

Skulle sedan dessutom motståndet vid ca 1537 brytas under hög handelsaktivitet blir köpsignaler långsiktigt väldigt betydelsefulla. Motståndsnivåer finns sedan vid ca 1550, ca 1570-1580, ca 1640, ca 1660 och ca 1720.

OMXS30 har dock tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 1640. Så vi håller för troligt att OMXS30 de närmaste månaderna har mycket goda möjligheter att nå upp till 1640-1660 området. Vägen dit behöver dock inte nödvändigtvis bli spikrak.

Alternativt om OMXS30 skulle bli tydligt översålt, typ om Stochastic skulle gå under 20-nivån, och sedan indexet skulle få en reversalsignal för uppgång så erhålls också ett mycket intressant köpläge. Sätt då bara en stopp loss strax under den dagens lägsta nivå.

Trenderna på OMXS30 är dock fortfarande lite osäkra. Den riktigt långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, tvekar och är marginellt nedåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid  fortfarande uppåtriktade.

Det långsiktiga säsongsmönstret är däremot klart positivt. Perioden november till april är statiskt sett det absolut starkaste börshalvåret. Men det mer kortsiktiga säsongmönstret indikerar att denna vecka också kan vara lite sisådär. Däremot så brukar november månad avslutas relativt starkt. En tillfällig topp nås sedan ofta i början av december.

Vi får nu se om börsen även i år följer detta så vanliga mönster. Skulle så ske skapas i så fall också ett mycket intressant köpläge strax innan julhelgen. Då brukar nämligen börsen bottna ur och sedan få en mycket stark utveckling en bit in i januari.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För den kortsiktigt inriktade placeraren rekommenderar vi viss försiktighet att agera allt för aggressivt på de nyligen erhållna kortsiktiga säljsignalerna då stöden vid 1515, 1510 och 1480 brutits. Ta gärna lite mindre positioner än vanligt och bevaka stopparna noggrant. Nedgången har nämligen hittills skett under låg handelsvolym och många index och större aktier ser fortfarande ut att ha en betydande uppgångspotential. Därför skulle en eventuell vändning uppåt kunna ske både snabbt och kraftfullt.

För nedgångspositioner sikta först och främst på en nedgång till stödet vid ca 1460 och i andra hand till ca 1441. Stopp loss förslagsvis om dagen dessförinnans högsta nivå passeras.

Bevaka sedan också noggrant om en reversal eller någon annan typ av köpsignal erhålls. Särskilt om detta erhålls ifrån ett översålt läge och handelsaktiviteten ökar. Köp då med stopp strax under dagen dessförinnans lägsta indexnivå. Flytta sedan upp stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi en hög index- och aktieexponering. Nedgångarna hittills stör inte det mer långsiktiga uppgångsscenariot. Öka om möjligt innehaven på eventuella börsnedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Skulle däremot mot förmodan viktiga stödnivåer som exempelvis de vid ca 1460 eller vid ca 1441 brytas under stor börshandel, med börsomsättningar på till exempel över 25 miljarder kronor, så gäller det att vara betydligt mer försiktig. I så fall rekommenderar vi en stopp loss även på lite mer långsiktiga placeringar.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto