Home > Analys: OMXS30 i urstark uppåttrend

Analys: OMXS30 i urstark uppåttrend

OMXS30 har fått ett stort antal köpsignaler och ligger i en urstark uppåtriktad trend. Styrkan kommer framför allt ifrån centralbankernas extremt expansiva penningpolitik. Den långsiktiga uppgångspotentialen för indexet ser ut att vara betydande. Kortsiktigt är dock OMXS30 överköpt, men hittills har inga säljsignaler erhållits. De närmaste stödnivåerna ligger vid ca 1686, ca 1667 och ca 1644.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under februari månad en fortsatt väldigt positiv utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 7,5 procent till 1691,03. Lika mycket som under januari månad. I år har därmed OMXS30 gått upp med 15,5 procent. En fantastiskt stark start på året.

Börsens underliggande styrka kommer från centralbankernas agerande som skapat ett drivhusklimat på aktiemarknaderna där ett stigande överskott av riskvilligt kapital försöker hitta avkastningsmöjligheter i en extrem lågräntemiljö. Japanska centralbanken är sedan tidigare flitig på att trycka nya pengar. Men det är särskilt ECB:s återköpsprogram där obligationer för 60 miljarder nytryckta euro i månaden ska köpas i minst 18 månader framöver som satt fart på aktiemarknaderna världen över i år.

Sedan har även vår svenska riksbank, som troligen inte vill riskera att kronan går upp för mycket jämfört med euron, också givit sitt bidrag till börsfesten då de den 18 februari både sänkte reporäntan till -0,10 procent och beslöt om egna obligationsåterköpsprogam.

Placeringsalternativen som ger en någorlunda rimlig avkastning blir då få och och särskilt aktier och fastigheter upplevs som klart attraktivt. Trots de tidigare kurs- och prisuppgångarna. För vad är egentligen billigt och dyrt när räntan ser ut att kunna bli kvar kring noll under överskådlig tid?

SvD Näringsliv hade till exempel en artikel nu söndagen den 28 februari med rubriken ”Aktieexperter överens – börsen inte övervärderad”.

Den psykologiska signaleffekten av att vi helt plötsligt har minusräntor i Sverige är nog också betydande. Kommer detta bestå under en längre tid, vilket i nuläget verkar vara det man kan förvänta sig, så kommer det troligen stressa in stora summor av tidigare lite mer passivt förvaltat kapital in i aktier och aktiefonder.

Sedan bidrar också de senaste månadernas oljeprisnedgång, ett förstärkt europeiskt tillväxthopp, bra företagsrapporter och en stark USA-dollar till börsens styrka.

Skulle aktiemarknaden emellertid inte ha varit översköljd av nytryckta digitala pengar från centralbankerna skulle däremot både Rysslands invasion av Ukraina och Greklandskrisen troligen orsakat stor börsturbulens. Men inte nu. Centralbankerna har givit aktiemarknaderna ett teflonaktigt skydd mot negativa nyheter.

Givetvis skapar detta en situation där ett stort antal värderingsbubblor riskerar att blåsas upp. Konstigt vore det annars. Använder man sig av trendföljande strategier och handlar i värdepapper med tillräckligt stor likviditet kan man dock dra stor nytta av sådana här skenande aktiemarknader. Men då gäller det att vara extremt noggrann med både sina stoppar och sin övriga riskhantering.

En annan börspositiv faktor är dessutom att aktiemarknaden nu är inne i en säsongsmässigt stark period som brukar hålla i sig till april/maj.

I den tekniska analysen kan vi också konstatera att OMXS30 ser fortsatt mycket stark ut. Både den långa och den korta trenden är starkt stigande.

OMXS30 har också fått köpsignal efter köpsignal den senaste månaden. Den senaste köpsignalen erhölls då indexet stängde över motståndet vid ca 1686. OMXS30 har nu också kommit in i vårt kortsiktiga målområde vid ca 1670-1700. Men indexet kan lätt rusa vidare.

OMXS30 har nämligen tidigare fått köpsignaler ur stora och fleråriga kursformationer som indikerar en långsiktig uppgångspotential till minst ca 2190. Den långsiktiga potentialen på de köpsignaler som erhållits från de riktigt stora formationerna kan också sättas högre än så. Men vi tar helst ett steg i taget.

Dessa nivåer behöver dock inte nödvändigtvis OMXS30 nå i år. Även om indexet för närvarande är inne i en takt med uppgångar på ca 110-120 punkter i månaden. Dessutom kommer vägen dit upp rimligtvis innehålla en hel del bakslag och rekyler. Konstigt vore det annars.

Men säljsignaler har i alla fall hittills lyst med sin frånvaro. Trots Stochastic-indikatorn sedan länge befunnit sig på höga och överköpta nivåer. Denna överköpthet är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Känslan hos många har nog däremot varit att ”nu bara måste det snart komma en nedgång”. Men mönstret är för närvarande emellertid helt annorlunda än det vi vant oss vid de senaste åren. Då har börsen i och för sig också befunnit sig i en långsiktigt stigande trend. Men kortsiktigt fick vi då hela tiden nedåtriktade rekyler på ca 3 till 6 procent som gav trenden en hackig utveckling. Särskilt då OMXS30 gått över ett gammalt årshögsta fick vi ganska snabbt en relativt kraftig rekyl nedåt.

Men nu har OMXS30 alltså bara fortsatt uppåt utan nedåtriktade rekyler. Vilket troligen gjort att många placerare som vant sig vid det tidigare mönstret blivit ifrånsprungna.

Det finns därför av många olika anledningar troligen stora mängder av kapital kvar som potentiellt kan komma in på aktiemarknaden och driva aktiekurserna ännu högre.

Uppgångarna har de senaste månaderna skett under ett klart positivt handelsvolymmönster. Det vill säga, börsomsättningarna under uppgångsdagarna har oftast varit klart varit högre än de under nedgångsdagarna. Detta är ett tydligt styrketecken för börsen och stärker signalvärdet avsevärt för den senaste tidens köpsignaler.

För att få säljsignal skulle OMXS30 behöva stänga under någon stödnivå. De närmast liggande stödnivåerna finns vid ca 1686, ca 1667, ca 1644, ca 1625 och ca 1606. Skulle indexet etablera sig under stödnivåerna under en klart lägre handelsaktivitet än det varit under uppgångarna är det långsiktiga signalvärdet av sådana säljsignaler dock ganska begränsat.

Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi också främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot nedgångar, mot förmodan, börja ske under en relativt hög börsomsättning gäller det emellertid att vara betydligt mer försiktig. Skulle dessutom detta kombineras med ett brott av det långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid 1480-1510 så erhålls relativt starka säljsignaler.

Agerar man med kortsiktiga strategier rekommenderar vi liksom tidigare att man framförallt handlar för uppgång. Detta då det är klart lägre risk om man agerar i den långa trendens riktning. Även om det ibland kan kännas lockande att agera annorlunda. Sedan vill betona att det i detta marknadsläge är mycket viktigt att vara disciplinerad både med sin stopp bevakning  och sin övriga riskhantering.

Ha till exempel en stopp om OMXS30 skulle stänga under den närmast liggande lite viktigare stödnivån. I nuläget till exempel den vid ca 1686 eller den vid ca 1667. Flytta sedan också upp stoppen i vinstens riktning allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga aktie- och indexstrategier rekommenderar vi också att man framför allt ligger positionerad för fortsatta uppgångar. Läget är dock verkligen inte riskfritt då uppgångarna är helt beroende av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik.

Vill man vara försiktig kan det därför vara intressant att sälja av även långsiktiga innehav på eventuella större kursuppgångar de närmaste månaderna. Särskilt när vi kommit in i perioden april/maj. Man kan också använda sig av en stopp utifall att OMXS30 helt plötsligt skulle börja gå ned under relativt stora handelsvolymer eller om indexet skulle stänga under det viktiga stödet vid ca 1480-1510.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto