Home > Analys: OMXS30 väljer snart väg?

Analys: OMXS30 väljer snart väg?

OMXS30 ligger i en kortsiktig konsolideringsfas mellan stödnivåer vid ca 1410-1432 och en motståndsnivå vid ca 1460. Vilken väg ska OMXS30 välja? Skulle indexet etablera sig över 1460 erhålls starka köpsignaler, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet. Nya motståndsnivåer finns sedan vid ca 1480 och ca 1537-1547. Stänger OMXS30 istället under 1410 erhålls säljsignaler. I så fall finns det risk för ett test av det mycket viktiga stödområdet vid ca 1369-1389.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under december månad haft en negativ utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under december ned med hela 5,8 procent och slutade månaden på 1446,82. För helåret 2015 blev resultatet för OMXS30 därmed också negativt, -1,2 procent. Även korrigerat för aktieutdelningar blev utvecklingen blygsam, +2,2 procent. Detta trots negativa räntor och alla andra stimulanser från centralbankerna världen över.

Under den senaste månaden har det framförallt varit tillväxtoro som dragit ner börshumöret. Råvarupriserna, och då särskilt råoljan, har varit under fortsatt press nedåt vilket ökat på konjunkturpessimismen. Dessutom har skräpobligationsmarknaden i USA börjat svaja till ordentligt under december. Det är energibolagen med frackingbolagen i täten som riskerar orsaka obligationsköparna stora förluster. Och skulle den situationen förvärras finns det fara för spridningsrisker i hela det finansiella systemet.

För några veckor sedan kom också det mycket väntade beskedet att amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta för första gången på drygt 9 år. Än så länge så har det dock inte tolkats särskilt negativt. Snarare så tolkas detta lite lätt positivt då Fed uppenbarligen tycker att den amerikanska ekonomin är så stark att den tål en räntehöjning. Räntenivån är också fortfarande kvar på historiskt sett mycket låga nivåer.

För OMXS30 så är det förutom de konjunkturkänsliga aktierna särskilt de indextunga bankaktierna, som står för ca 25 procent av indexet, som håller tillbaka utvecklingen. Börsens bredare index, där bankernas indexvikter inte är lika stort, har i år gått betydligt bättre än OMXS30.

Så för att få fart på OMXS30 uppåt behövs troligen både lite optimism kring konjunkturen och kring bankernas vinstutsikter. Nu är allt detta ganska baissat. Men vi får se, snabba humörsvägningar har skett förr på börsen. Särskilt nu i början på året är det psykologiskt lättare för oss människor att bli på betydligt mer optimistiskt humör och börja skriva upp diverse prognoser.

En tecken på att en omsvängning skulle kunna vara på gång vore om OMXS30 skulle etablera sig över motståndsnivån vid ca 1460. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, typ med en börsomsättning på minst 25 miljarder, skulle indexet i så fall få en mycket intressant köpsignal. Uppsidan ser då ut att kunna vara betydande.

Skulle ett utbrott över 1460 ske med en mer modest handelsaktivitet så blir däremot signalvärdet på köpsignalen betydligt lägre. I så fall siktar vi först och främst på en uppgång till motståndsnivån vid ca 1480. Skulle sedan även den passeras siktar vi på en uppgång till motståndsnivåerna kring ca 1537-1547.

Säsongsmönstret är förnärvarande positivt för börsen. Men skulle trots det OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1432 erhålls kortsiktiga säljsignaler. I så fall siktar vi på ett test av stödnivån vid ca 1410.

Men det är först om stödnivåerna vid ca 1389 och ca 1369 bryts som OMXS30 får några mer långsiktigt viktiga säljsignaler. Särskilt om dessa stödnivåer skulle brytas under en relativt hög handelsvolym erhålls starka säljsignaler.

Den riktigt långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är tyvärr sedan i början av november nedåtriktad. Det är ett tydligt svaghetstecken. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. Skulle OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1460 kommer dock den kortare medeltalskurvan snart vända uppåt. Men för att 200 dagars medeltalskurvan ska vända uppåt behöver OMXS30 parkera sig över ca 1560 ett bra tag.

Stochastic-indikatorn gav i mitten av december en köpindikation ifrån ett översålt läge. Nu har emellertid indikatorn kommit en bit och visar snart på en överköpt situation. Det är dock ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan nämligen vara kvar i ett överköpt läge en längre tid om det kommit in i en stark trend. Men man får då vara beredd på att indexet lättare kan göra tillfälliga nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Den kortsiktigt inriktade aktören rekommenderar vi framförallt att vara observant på eventuella köpsignaler som kan tänkas dyka upp. Till exempel om OMXS30 skulle etablera sig över motståndet vid ca 1460. Det kortsiktiga säsongsmönstret är nämligen positivt för den närmaste tiden.

Det kan också vara intressant att köpa på nedgångar som sker ned till olika stödnivåer. Som till exempel stöden vid ca 1432 eller ca 1410. Viktigt, sätt dock då en tajt stopp loss strax under respektive stöd. Flytta också upp stopparna allt eftersom innehaven visar mer och mer vinst.

För långsiktiga placeringar rekommenderar vi försiktighet. Avvakta helst tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet innan köp görs. Är man riskbenägen kan dock innan dess mindre köp göras på nedåtriktade rekyler. Men, mycket viktigt, skulle OMXS30 stänga under stödnivåerna vid ca 1369-1389 rekommenderas en stopp loss.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto