Home > Analys: OMXS30 väljer snart väg

Analys: OMXS30 väljer snart väg

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. Men i mer kortsiktiga tidsperspektiv befinner sig indexet i olika konsolideringsfaser. Snart väljer OMXS30 dock väg. Kortsiktiga köpsignaler erhålls om indexet stänger över 1399. Mer långsiktigt viktiga köpsignaler fås om indexet etablerar sig över 1410 under en relativt hög handelsaktivitet. Motsvarande säljsignalsnivåer är ca 1380 och ca 1318.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen stod för andra veckan i rad tämligen stilla. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde också veckan på oförändrade 1388,56. Och årets uppgång är därmed fortfarande på 4,2 procent.

De internationella börserna har också varit oregelbundna den senaste veckan, men för Sveriges del påverkar givetvis en avvaktande inställning inför riksdagsvalet också börshandeln. Man kan också se det som ett tecken på den underliggande styrkan i börstrenden att det osäkra politiska läget inte orsakat mer vinsthemtagning och turbulens på den svenska aktiemarknaden.

Denna underliggande styrka kommer från centralbankernas extremt expansiva penningpolitik som dopar finansmarknaderna med låga räntor och ett överskott av riskvilligt kapital. Detta kapital sipprar i stor utsträckning för eller senare ut till världens aktiemarknader då andra placeringsalternativ oftast ger en mycket blygsam avkastning.

Både den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktade. Men även om OMXS30 långsiktigt ligger i en uppåtgående trend så har det i mer kortsiktiga tidsperspektivet fastnat i olika konsolideringsfaser.

Ett medellångsiktigt konsolideringsområde ligger mellan det viktiga stödområdet vid ca 1318-1320 och det starka motståndsområdet vid ca 1410. I det har indexet befunnit sig i drygt ett halvår. En mer kortfristig fas är den mellan ca 1380 och ca 1399. Den är bara ca tre veckor gammalt. Man kan se det som om att indexet i dessa konsolideringsområden står och samlar kraft för ett utbrott. Antingen nedåt eller uppåt. Och desto länge sådana här kraftsamlingsfaser pågår desto större rörelse kan man vanligtvis sedan förvänta sig när det väl börjar röra på sig.

Så sådana här något tålamodskrävande konsolideringsperioder behöver alltså inte bara vara till ondo för trendföljande aktörer. För den påföljande rörelsen kan alltså bli desto kraftigare. Det är bara att bevaka eventuella utbrott och hänga på tåget när det väl startat.

Mycket talar emellertid för att börsen snart väljer väg. Men åt vilket håll? Tja, oddsen talar för uppgång. Detta bland annat för att den långa trenden är uppåtriktad. Stochastic-indikatorn är också i ett mer neutralt läge än tidigare.

Vi är dock säsongsmässigt inne i en mycket svag period. September brukar vara en mycket dålig börsmånad och oktober brukar kunna bjuda på stora börsnedgångar. Men även om man har statistiken emot sig så behöver börsen emellertid inte gå ner varje år under denna period. Förra året till exempel så gick börsen upp både i september och oktober.

Denna motståndskraft emot säsongsmönstrets negativa påverkan kommer troligtvis helt och hållet från centralbankernas finansiella doping genom konstlat låga räntor och en flod av riskvilligt kapital som letar placeringsmöjligheter.

Andra väldigt positiva indikationer är att en hel del indextunga bolag som Electrolux, Ericsson och Hennes & Mauritz redan fått mycket starka köpsignaler och då också börjat bryta ur sina motsvarande konsolideringsområden som det OMXS30 har mellan 1318 och 1410. Köpsignalerna i dessa aktier har dessutom skett under en relativt hög handelsaktivitet. Detta förstärker avsevärt signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

Annars har handelsvolymmönstret för OMXS30 varit klart negativt för indexet den senaste månaden. Börsomsättningarna under uppgångsdagarna har ofta varit lägre än den under nedgångsdagarna. Detta mönster måste brytas för att läget för mer långsiktiga uppgångar ska se riktigt bra ut.

Så skulle OMXS30 bryta över motståndsnivån vid ca 1410 så ska omsättningen gärna ligga på minst 14 miljarder för att köpsignal långsiktigt ska vara något att lita på. Den långsiktiga uppgångspotentialen ser då ut att vara minst till ca 1460-1500.

Redan om indexet skulle stänga över motståndet vid ca 1399 under en relativt hög handelsaktivitet, 14+ miljarder, erhålls mycket intressanta köpsignaler. OMXS30 har då i och för sig kvar ett mycket starkt motstånd och det redan vid ca 1410. Men handelsvolymen och köpsignalerna i de tunga indexaktierna skvallrar då om mycket goda möjligheter att också förr eller senare även klara av 1410-nivån.

Skulle och andra sidan OMXS30 istället bryta under stödnivån vid ca 1380 erhålls kortsiktiga säljsignaler. Nedgången behöver dock inte bli särskilt stor i så fall. Det finns stödnivåer redan vid ca 1368-1376 som kan hålla emot. Bryts även dessa finns det sedan stödnivåer vid ca 1360, ca 1350 och ca 1340. Det är först om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318-1320 som långsiktigt riktigt allvarliga säljsignaler skulle erhållas. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet.

Vår grundstrategi är emellertid liksom tidigare att framförallt försöka hänga med på den långa uppåtriktade trenden. För att hålla risknivån på en kontrollerbar nivå är det mycket viktigt att detta också kombineras med stoppar och en disciplinerad riskhantering.

För den kortsiktige aktören rekommenderar vi att köpa indexet framförallt på nedåtriktade rekyler. Särskilt om indexet blivit översålt, varit nere i närheten av en intressant stödnivå och givetvis också helst givit ifrån sig någon typ av köpsignal. Detta för få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt. Sätt sedan en stopp om indexet stänger under stödnivån. Som till exempel nu den vid ca 1380. Flytta sedan också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga placeringar rekommenderar vi att man man är beredd att sälja av sina aktie- och indexpositioner på större uppgångar. Detta särskilt om OMXS30 dessförinnan hunnit komma upp till 1460-1500 området. För de långsiktiga risk-möjlighetsförhållandena är då rimligen mycket ansträngda. Redan nu är nämligen värderingarna höga och de finansiella obalanserna stora. Ha gärna också en stopp för långsiktiga positioner om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto