Home > Analys: OMXS30 i valkval

Analys: OMXS30 i valkval

OMXS30 har trots stigande utländska börser och nya finansiella stimulanser från ECB svårt att kortsiktigt ta fart. Troligen är det kommande riksdagsvalet som lägger en våt filt över börsklimatet. OMXS30 får dock kortsiktiga köpsignaler om det stänger över 1399 och kortsiktiga säljsignaler om det stänger under 1380. På långsikt är däremot trenden fortsatt uppåtriktad.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen har under senaste veckan haft en i princip plus minus noll vecka. Storbolagsindexet OMXS30 stängde efter en marginell nedgång på 1388,37. Hittills i år har därmed indexet gått upp med 4,2 procent. Lägger man till utdelningarna i de underliggande aktierna förbättras emellertid årets utveckling till 8,0 procent.

ECB sänkte under veckan sin ränta till 0,05 procent och ska dessutom börja köpa säkerställda tillgångar, Asset Backed Securities (ABS), för stora belopp i oktober. Centralbankerna fortsätter alltså att göda finansmarknaderna med billigt kapital. De internationella börstrenderna är också klart uppåtriktade, trots all geopolitisk oro. ECB-beskeden satte dessutom lite extra fart på många europeiska börser, men det fick dock inte någon större effekt i Sverige.

Här är det troligen det oro över att det kommande riksdagsvalet den 14 oktober ska resultera i ett högst oklart parlamentariskt läge som dämpar börshumöret. Går det att skapa en handlingskraftig regering efter valet?

Den riktigt långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på  lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortsatt uppåtriktad. Vilket den också har varit sedan drygt ett och ett halvt år tillbaka.  Däremot har indexet på lite mer medellång sikt inom denna trend fastnat i en halvårslång konsolidering. Där har vi ett viktigt stödområde vid ca 1318-1320 och ett starkt motståndsområde vid ca 1410.

Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är tydligt uppåtriktad. Men även här har OMXS30 inom den kortsiktiga uppåtgående trenden fastnat i en konsolideringsfas, med ett stöd vid ca 1380 och ett kortsiktigt motstånd vid ca 1399.

Om OMXS30 stänger över 1399 erhålls alltså en kortsiktig köpsignal. Vi siktar i så fall på en uppgång först och främst upp till det kraftiga motståndsområdet vid ca 1410.

Skulle sedan OMXS30 även etablera sig över motståndet vid ca 1410 erhålls nya och kraftiga köpsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en relativt höghandelsaktivitet. Gärna då med börsomsättningar på klart över 14 miljarder kr under uppgångsdagarna.

Tidigare har OMXS30 fått långsiktiga köpsignaler med en uppgångspotential till minst ca 1460-1470. Skulle indexet bryta upp över 1410 med stor handelsvolym indikerar emellertid de nuvarande indexformationerna en långsiktig uppgångspotential till minst ca 1500.

Skulle ett utbrott över motståndet vid ca 1410 ske under mer blygsam handelsaktivitet blir uppgångspotentialen dock betydligt mer osäker.

Om OMXS30 istället stänger under den stödnivån vid ca 1380 får indexet kortsiktiga säljsignaler. Nedgångarna behöver i och för sig då inte bli särskilt stora. Det finns nämligen intressanta stödnivåer redan 1367-1376, ca 1360, ca 1350 och ca 1340. För att få en långsiktigt riktigt viktig säljsignal behöver indexet etablera sig under stödet vid ca 1318-1320.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att marknaden lättare kan göra en nedåtriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Säsongsmässigt är börsen dessutom nu i ett känsligt läge. September-oktober brukar traditionellt vara en väldigt dålig börsperiod. Även då de år som inte är valår. Att dessutom den senaste månadens handelsvolymmönster är negativt gör inte saken så mycket bättre. Börsens omsättning är oftast mindre under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Detta mönster måste brytas för att läget ska se mer stabilt ut.

Mot allt detta står framför allt att centralbankerna dopar finansmarknaderna och börserna med billiga pengar. Förr eller senare letar sig en stor del av detta överskott av riskvilligt kapital till börserna. För var ska det annars ta vägen? Räntorna är rekordlåga och företagens investeringsnivå är låg.

En annan börspositiv faktor är ett en hel del av de tunga OMXS30-aktierna ser väldigt lovande ut i den tekniska analysen. Både HM, Ericsson och Electrolux har fått köpsignaler och ser ut att vilja bryta ut ur stora månadslånga konsolideringsformationer. Det gör att det ser lite extra troligt ut att även OMXS30 med tiden ska få motsvarande köpsignaler och bryta ut över motståndet vid 1410.

Vår grundstrategi för kortsiktig handel är annars att så länge som den långsiktiga trenden är uppåt, så bör man i huvudsak agera för uppgång. Men köp görs med fördel främst på de så rikligt förekommande nedåtriktade rekylerna. Särskilt om indexet blivit översålt, varit nere i närheten av en tydlig stödnivå och givit ifrån sig någon typ av köpsignal.

Sätt sedan en stopp om indexet stänger under stödnivån. Flytta också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst. Allt detta för att få ett så bra risk-möjlighetsförhållande som möjligt.

Viss försiktighet rekommenderas alltså just nu. Men skulle däremot indexet börja gå upp med relativt stora handelsvolymer under uppgångsdagarna, gärna med 14+ miljarder, så tycker vi att man kan vara betydligt mer aggressiv med sina köp. För i så fall är möjligheterna mycket goda att vi förr eller senare också kommer att bryta över motståndet vid ca 1410.

För mer långsiktiga positioner rekommenderar vi att man först och främst bevakar och hänger med på den långsiktiga trenden uppåt. Ha dock en stopp om OMXS30 skulle etablera sig under det viktiga stödet vid ca 1318. Den långsiktiga risknivån är dock relativt hög då uppgångarna framförallt är orsakade av det låga ränteläget och centralbankernas finansiella doping. Och tyvärr inte av kraftigt stigande företagsvinster.

Så var därför också beredd att successivt sälja av långsiktiga index- och aktieinnehav på större och något överdrivna kursuppgångar. Särskilt om OMXS30 dessförinnan skulle ha hunnit komma upp till våra långsiktiga målområden kring ca 1460-1500.

Analys OMXS30
OMXS30 (dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto