Home > Analys: OMXS30 vid stark motståndsnivå

Analys: OMXS30 vid stark motståndsnivå

OMXS30 befinner sig strax under en stark motståndsnivå vid ca 1390-1400. Börsen är också överköpt och i augusti börjar säsongmönstret bli negativt. Så läget är känsligt. Men om OMXS30 etablerar sig över detta motståndsområde under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en stark köpsignal. Närmaste motstånd ligger då vid ca 1432 och ca 1460. Säljsignaler erhålls istället om stödnivåerna vid ca 1380, ca 1360 och ca 1340 bryts. Långsiktigt är dock stödområdet vid ca 1240-1247 betydligt viktigare.

Stockholmsbörsen har den senaste månaden haft en stark utveckling trots Brexit, kuppförsök i Turkiet med mera. Under juli gick vårt svenska storbolagsindex OMXS30 upp med 4,8 procent till 1386,66. Årets utveckling ligger därmed på -4,2 procent och på -0,3 procent med hänsyn till utdelningarna.

Den starka börsen under juli kan troligen förklaras mycket med att placerare som legat med hög likviditetsandel inför Storbritanniens EU-omröstning började köpa aktier efter denna. Detta då läget efter omröstningen trots allt verkade vara relativt stabilt och att dessutom bolagens delårsrapporter under juli i stort uppfyllde placerarnas förväntningar. Det senare underlättades i och för sig av att förväntningarna var låga och oftast inte visade på någon tillväxt alls ifrån förra året. Men det som räknas i det korta perspektivet är jämförelsen med prognoserna.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

För att börsuppgångarna ska bli långsiktigt uthålliga krävs dock antagligen att placerarna blir övertygade om att bolagen också börja visa lite tillväxt. Och inte bara att eventuella vinstökningar kommer ifrån rationaliseringar och aktieåterköp.

OMXS30 har lyfts upp främst av de bolag som ABB, Assa Abloy, AstraZeneca, Atlas Copco och Sandvik som överraskat positivt med sina rapporter. Sänken har varit Alfa Laval, Getinge, SCA, Skanska, SKF, Tele2 och Telia som inte levererat tillräckligt bra delårssiffror. Dessutom så har de indextunga bankerna, Ericsson och HM hållit emot och gjort det svårt för OMSX30 att lyfta lika kraftigt som småbolagsindex gjort.

Nu kommer också börsen in i en säsongsmässigt besvärligare period. För historiskt sett brukar sådana här sommarrallyn ofta helst plötsligt toppa av någon gång i slutet av juli eller i augusti. Det finns ju ett gammalt börsordspråk ”köp till sillen och sälj till kräftorna”.

Det behöver ju inte bli så i år igen. Men var gärna lite extra vaksam på eventuella säljsignaler och andra svaghetstecken på börsen under augusti.

Än så länge har dock OMXS30 inte fått några säljsignaler. Indexet har snarast fått ett antal kortsiktigt intressanta köpsignaler under senaste månaden. Senast när OMXS30 gick över motstånden vid ca 1350, ca 1367 och ca 1383.

Analys OMXS30

Ur ett något mer långsiktigt perspektiv har emellertid OMXS30 ”bara” ifrån ett översålt läge gått upp till det kraftiga motståndsområdet kring ca 1380-1400. Däromkring finns ett antal motståndslinjer som förenas med 200 dagarsmedeltalskurvan som i dagsläget ligger vid ca 1388.

Stochastic-indikatorn visar också att indexet de senaste veckorna befinner sig i ett överköpt läge. Det är ingen säljsignal i sig självt. Men det är en indikation på att börsen behöver ta igen sig ett tag. Och kanske göra en nedåtriktad rekyl innan nya uppgångar kan ta vid.

OMXS30 får emellertid en ny kraftig köpsignal om det kan etablera sig över motståndet vid ca 1400 under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med en omsättning under uppgångsdagarna på väl över 20 miljarder per dag. I så fall blir köpsignalen mycket intressant.

Skulle däremot en köpsignal erhållas under en låg börsomsättning på kanske inte ens 15 miljarder per dag så blir det långsiktiga signalvärdet mer osäkert. I så fall riskerar uppgången ta slut redan vid någon av motståndsnivåerna vid ca 1432 eller vid ca 1460.

Om OMXS30 istället går ner under stöden vid ca 1380, ca 1360 och ca 1340 erhålls säljsignaler. Erhålls sådana säljsignaler under en relativt låg handelsaktivitet blir inte då heller signalvärdet särskilt stort. I så fall siktar vi bara på en nedgång till närmast liggande stödnivå.

Skulle däremot nedgångarna ske under en högre handelsvolym än under uppgångsdagarna gäller det att se upp. För då är risken stor att nedgångarna kan bli stora. För den långa trenden är fortfarande nedåtriktad och börsens säsongmönster är svagt ifrån slutet av augusti till oktober månad.

Ser vi i månadsdiagrammet nedan ser vi också att OMXS30 fortfarande har ett fallande mönster med successivt allt lägre och lägre bottnar och toppar. Dessutom så ger den nedåtgående trendlinjen motstånd just vid ca 1400.

Analys OMXS30

Men skulle OMXS30 bryta genom och etablera sig över detta motståndsområde, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls alltså en långsiktigt mycket intressant köpsignal.

Man ser där också att OMXS30 har ett starkt stödområde vid ca 1240-1247. Där har indexet vänt ett antal gånger de senaste åren. Skulle OMXS30 stänga under detta stödområde erhålls en långsiktigt mycket viktig säljsignal.

Går vi sedan över till det betydligt kortare perspektivet i timdiagrammet ser vi att OMXS30 ligger i ett avsmalande intervall med stöd i nuläget vid ca 1380-1382 och motstånd vid ca 1397. Under detta finns det stödnivåer vid ca 1360, ca 1340, ca 1300, ca 1275 och ca 1240.

Analys OMXS30

Agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv så kan man därför ta position för nedgång om OMXS30 går under stöden vid ca 1380 och ca 1360. Sker nedgången under relativt låg handelsaktivitet ta små positioner och sikta först och främst på en nedgång till nästa stödnivå.

Erhålls säljsignalen under relativt hög börsomsättning så kan man dock använda sig av en mer normal positionsstorlek. Sätt en tajt stopp. Förslagvis strax över dagen innans högsta nivå.

Skulle OMXS30 istället etablera sig över motståndet vid ca 1397 kan man agera för uppgång. Särskilt om uppgången sker under en relativt hög handelsaktivitet. Sikta i så fall på uppgångar till ca 1432 i första hand och ca 1460 i andra hand. Även i detta fallet föreslår vi en tajt stopp. Till exempel strax under dagen innans lägsta nivå.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För mer långsiktigt inriktade placeringar rekommenderar vi fortsatt försiktighet. OMXS30 har börjat visa en del styrketecken, men det mer långsiktiga läget är tyvärr fortfararande osäkert.

De långa trenderna pekar fortfarande nedåt, handelsvolymmönstren ser ännu inte riktigt positiva ut och höstar är ofta opålitliga i börssammanhang. Innan nya långsiktiga köp görs avvakta därför helst att tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto