Home > Analys: OMXS30 vid viktigt vägskäl

Analys: OMXS30 vid viktigt vägskäl

OMXS30 fick förra veckan under en relativt låg handelsaktivitet först kortsiktiga sälj- och sedan kortsiktiga köpsignaler. Indexet befinner sig dock fortfarande under det starka motståndsområdet vid ca 1380-1400. En verkligt stark köpsignal erhålls först om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över 1400. Den långa trenden är emellertid fortfarande nedåtriktad och säsongsmönstret är snart negativt. Så risken finns att indexet istället bryter ner under stödnivåerna vid ca 1360 och ca 1347 och då får nya säljsignaler. Vilken väg ska OMXS30 välja? Långsiktigt riktigt viktiga stödnivåer finns först vid ca 1240-1247.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en något vikande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick ner 0,6 procent och slutade veckan på 1378,83. I år ligger därmed indexet på –4,7 procent och justerat för utdelningar på –0,9 procent.

Förra veckan började emellertid svagt och OMXS30 var som lägst nere på 1347,1. Det var oro i den europeiska banksektorn, en allmän besvikelse över att det japanska stimulanspaketet inte mötte marknadens förväntningar och ett sjunkande råoljepris som drog ner börshumöret.

Senare i veckan då den brittiska centralbanken Bank of England halverad ränta till 0,25 procent och utökade tillgångsköpen mer aggressivt än vad analytikerna hade förväntat så förbättrades istället börsklimatet.

Slutligen så höjde i fredags amerikansk arbetsmarknadsstatistik börstemperaturen ytterligare ett snäpp vilket gjorde att indexet till slut nästan slutade på oförändrat läge för veckan som helhet.

Annars är bolagens rapportperiod i princip slut. Det har istället varit sol och sommarledigheter som satt sin prägel börshandeln med en relativt låg handelsaktivitet som följd.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Veckans nedgångar fick dock bort det överköpta läget på börsen vi skrev om i förra veckans OMXS30-analys. Stochastic-indikatorn gick snarast ned till ett översålt läge och fick därefter en köpindikation i slutet av veckan.

Nedgångarna gjorde också att OMXS30 först fick kortsiktiga säljsignaler då indexet gick under stöden vid ca 1380 och ca 1360. Nedgångarna skedde dock under en relativt liten börsomsättning vilket gör att det långsiktiga signalvärdet av dessa signaler är begränsat.

Sedan när OMXS30 studsade uppåt och fick indexet istället köpsignaler när 1360 nivån bröts underifrån. Men även denna gång skedde rörelserna under en liten börshandel. Vilket gör att det är svårt att dra några större växlar på dessa köpsignaler.

OMXS30 har nu också återigen kommit upp till det starka motståndsområdet vid ca 1380-1400 (eller lite mer exakt 1383 till 1397). Där ligger ett antal trendlinjer och horisontella motståndslinjer som tar emot. Dessutom befinner sig 200 dagars medeltalskurvan vid ca 1385,5 vilket ytterligare förstärker detta motståndsområdes betydelse.

Analys OMXS30

Även om den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på sig 20 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad är den riktigt långa trenden, lutningen på sig 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande nedåtriktad. Dessutom är tyvärr det långsiktiga mönstret med succesivt allt lägre och lägre toppar och bottnar fortfarande intakt. Som lök på laxen så börjar också säsongsmönstret nu bli mer och mer negativt.

Börsen brukar nämligen ofta toppa av någon gång i perioden slutet av juli till augusti. För att under september och oktober oftast gå ned. Säsongsmönstret är dock ingen absolut lag som börsen måste följa varje år. Men statistiken talar för en sådan utveckling.

För att bryta dessa långsiktiga trender och säsongsmönster behöver OMXS30 etablera sig över 1400. Och detta också helst under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna med börsomsättningar på minst 20-25 miljarder under uppgångsdagarna. I så fall erhålls starka och långsiktigt mycket intressanta köpsignaler på OMXS30.

Innan detta sker ser området vid 1380-1400 mest ut som ett bra område att sälja på.

Skulle sedan OMXS30 bryta ner och gå under stödnivåerna vid ca 1360 och ca 1347 erhålls nya säljsignaler. Fortsätter dessa rörelser att ske under en låg handelsaktivitet siktar vi bara på mindre nedgångar till först och närmaste stödnivå. Dessa finns bland annat vid ca 1323, ca 1300 och ca 1270-1275.

Analys OMXS30

 

Skulle däremot nedgångarna börja ske under en relativt hög börsomsättning på till exempel över 20 miljarder per dag blir nedgångsrisken allvarligare. I så fall siktar vi på ett test av den långsiktigt mycket viktiga stödområdet vid ca 1240-1247 någon gång under hösten. Skulle även detta stöd brytas under stor handel erhålls mycket kraftiga säljsignaler.

Vill du förbättra din trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

För den kortsiktigt inriktade aktören är det därför intressant att bevaka hur OMXS30 beter sig vid motståndsområdet vid ca 1380-1400. Har indexet där hunnit bli överköpt igen? Erhålls kanske en reversal- eller någon annan typ av säljsignal som man kan agera för nedgång på? Sätt i så fall en stopp strax över den senaste tidens högsta nivå. Sikta sedan på en nedgång till först och främst närmast liggande stödnivå. Flytta sedan också ner stoppen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet, helst en bra bit över 20 miljarder per dag, istället etablerar sig över motståndet ca 1397-1400 erhålls en stark köpsignal. I så fall bedömer vi det som intressant att framförallt agera för uppgång. Sikta på en uppgång till minst motstånden vid ca 1432 och ca 1460.

Skulle däremot ett genombrott av 1397-1400 ske under relativt låg börshandel så var mer försiktig. Ett sådant utbrott riskerar nämligen att inte bli särskilt långvarigt.

För mer långsiktigt inriktade aktörer tycker vi läget ser fortsatt väldigt osäkert ut. De långa trenderna är fortfarande nedåtriktade och säsongsmönstret börjar nu bli mer riskabelt. Innan nya köp görs avvakta därför helst att starka och långsiktigt tydliga köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet först erhållits.

Om inte sådana erhålls i närtid kanske intressanta långsiktiga köplägen istället kan erhållas i oktober? Det statistiska och det säsongsmässiga mönstret talar i alla för att denna långa nedgångsfas som började våren 2015 skulle kunna bottna ut i oktober. Så stora nedgångar i oktober som skapar kraftigt översålda situationer skulle därför vara väldigt intressanta att bevaka som eventuella långsiktiga köplägen.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto