Home > Analys: OMXS30 vid viktigt vägskäl

Analys: OMXS30 vid viktigt vägskäl

OMXS30 har tidigare fått köpsignaler som indikerar uppgångar till ca 1300-1320. Efter en topp vid ca 1292 har dock indexet kommit ner till en viktig stödområde vid ca 1250-1266. Stänger OMXS30 under 1250 erhålls säljsignaler. Skulle indexet istället vända upp ifrån detta översålda läge och stänga över motståndet vid ca 1266-1269 så erhålls istället nya köpsignaler.

Genom att prenumerera på våra analyser kan du välja mellan våra utskick och få analyserna direkt till din e-post.Välj ett eller flera utskick

Är du redan prenumerant på Tradingportalens tidigare nyhetsbrev kommer du få ett felmeddelande som säger att du redan är prenumerant på listan. Följ sedan instruktionerna för att ändra dina profilinställningar. Vid problem skicka ett mail till eh [at] financialmedia.se.

Börsen har den senaste veckan gått ner från ett något överköpt läge. Nedgången för OMXS30 blev 1,4 procent och indexet slutade veckan på 1251,4. Årets uppgång reducerades därmed till 13,3 procent.

Nedgångarna har kommit i anslutning till USA:s budgetproblem och en avaktande inställning inför den kommande rapportperioden.

De amerikanska bolagsrapporterna för det tredje kvartalet börjar snart strömma in. Redan nu på tisdag den 8 oktober släpper det aluminiumproducerande Alcoa sin rapport vilket brukar vara extra uppmärksammat som konjunkturmätare. På samma sätt startar den svenska rapportperioden på allvar tisdag den 15 oktober i och med SKF:s rapport. SKF levererar kullager till många olika branscher och företag över hela världen. Dessutom så har bolaget ofta väldigt korta leveranstider till sina kunder vilket sammantaget gör att SKF är en väldigt bra temperaturmätare på den globala industrikonjunkturen.

Angående USA:s budgetproblem så kan man notera att finansmarknaderna än så länge har reagerat väldigt återhållsamt på att USA:s stängning av sin statsapparat. Man kan jämföra det med den väldigt oroliga stämningen förra året inför bara hotet om en sådan åtgärd. Numera är dock finansmarknaderna luttrade och utgår från att denna situation snart kommer att lösas. En betydligt allvarligare reaktion kan man dock förvänta sig om USA:s skuldtak inte skulle lyftas i mitten av månaden. En betalningsinställelse från världens supermakt nummer ett vore väldigt dramatiskt och konsekvenserna av detta verkar i dagsläget vara oöverskådliga. Hittills så är finansmarknaderna dock väldigt lugna även inför detta hot. Man räknar helt enkelt med att de amerikanska politikerna ska komma överens även här.

Ett annat förhållande som på lite sikt är mycket viktigt är att långräntorna världen över har gått upp det senaste halvåret. Är det bra eller dåligt?

Traditionellt ska detta indikera att placerarna räknar med en stigande konjunktur de närmaste åren. Det kan man ju tycka är bra. Problemet är bara att råvarupriserna inte konfirmerar denna konjunkturprognos. Tvärtom så har de i sammanhanget strategiskt viktiga metallerna koppar och zink snarare haft en nedgång i sina priser i år. Det är något som inte stämmer här.

Troligen beror långräntornas uppgång på att marknaden misstror centralbankerna Fed, ECB och Boj som dopar finansmarknaderna med en flod av nytryckta pengar. Inte bra. Man ser helt enkelt både en ränte- och kreditrisk i obligationer och då även i de amerikanska statsobligationerna. Fed har därmed delvis tappat kontrollen över obligationsmarknaden vilket är väldigt allvarligt. Därför får också Fed stora problem med att dra ner på sina gigantiska obligations köp. Fed köper som bekant bostadsobligationer och statsobligationer för 85 miljarder nytryckta USD varje månad. Fed håller därmed både bankerna, bostadsmarknaden och statsfinanserna under sina armar. Kanske måste dom fortsätta med det, trots alla spekulationer om neddragningar, för överskådlig framtid. För om Fed skulle dra ner på sina köp, vem ska då köpa alla dessa obligationer?

Går vi sedan över till den tekniska analysen, eller timing analysen som den också kallas, så kan man konstatera att OMXS30 tidigare under september fått köpsignaler som indikerat att indexet ska kunna komma upp i 1300-1320 området.

Som högst har indexet sedan dess varit uppe på 1291,9. Efter den senaste tidens nedgång har OMXS30 istället kommit ner till den kortsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1250 som vi skrivit om i tidigare OMXS30 analyser. Här står nu indexet vid ett viktigt vägskäl.

Skulle OMXS30 stänga under stödet vid ca 1250 får indexet säljsignaler. Sker detta under en relativt låg handelsvolym med börsomsättningar kring ca 10-12 miljarder under nedgångsdagarna så behöver detta inte vara så allvarligt på lite längre sikt. OMXS30 har nämligen stödnivåer vid ca 1236-1240, ca 1226 och ca 1205 som indexet då lätt skulle kunna vända upp ifrån.

Skulle däremot OMXS30 bryta ner och etablera sig under stödet vid ca 1250 under en relativt hög handelsaktivitet under nedgångsdagarna, till exempel börsomsättningar på över 15 miljarder, så ändras det hittillsvarande positiva marknadsscenariot betydligt. Risken är då överhängande att nedgångarna kan bli betydligt större än bara ned till de ovan nämnda stödnivåerna.

På den positiva sidan står att både den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, och den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, fortfarande är uppåtriktade.

Dessutom så är OMXS30 nu tydligt översålt. Det ser man bland annat genom att Stochastic-indikatorn är nere på låga nivåer. Det ökar sannolikheten för att indexet ska orka studsa upp redan här från stödnivån vid ca 1250.

Skulle OMXS30 dessutom orka etablera sig över motståndsområde vid ca 1266-1269 får indexet nya köpsignaler. I så fall siktar vi kortsiktigt på uppgångar till först och främst årshögstanivån vid ca 1292. Etablerar sig OMXS30 sedan också över 1292 tar vi åter sikte på 1300-1320 området.

Strategin för den kortsiktige aktören föreslås därför fortfarande vara att köpa OMXS30 på alla nedåtriktade rekyler. Som till exempel den vi nu haft ner till stödet vid ca 1250. Sikta sedan på uppgångar till först och främst ca 1292 och i andra hand till 1300-1320 området. Viktigt då att hela tiden konsekvent använda sig av stop losser. Ha till exempel en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1250. Flytta sedan successivt upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att använda alla lite större uppgångar till att successivt sälja av sina aktieinnehav och lägga sig mer likvid.  På lite längre sikt ser nämligen risknivån väldigt hög ut på börsen jämfört med uppgångspotentialen. Dessa likviditetsstyrda och därmed något konstgjorda börsuppgångar på världens börser behöver inte alls ha något med de långsiktiga förutsättningarna för företagen att göra. Vi blåser nämligen med hjälp av centralbankerna upp en ballong. Det går bra så länge det går bra. Sedan är risken stor att det helt plötsligt inte går så bra längre…

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto