Home > Analys: OMXS30 vid viktigt vägval

Analys: OMXS30 vid viktigt vägval

OMXS30 har tidigare fått köpsignaler och ligger i uppåtgående trender. Indexet har däremot nu kommit upp till ett högriskläge. Det finns ett starkt motståndsområde vid ca 1258, börssäsongen börjar bli mer osäker och börsen är överköpt. Nya köpsignaler erhålls dock om indexet stänger över 1258. Skulle däremot indexet stänga under stödet vid ca 1236 erhålls istället säljsignaler.

Aktiemarknaden som under sommaren haft en väldigt stark utveckling stannade förra veckan av något. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick då upp med blygsamma 0,3 procent till 1253,79. Årets uppgång är i och med det uppe på 13,5 procent.

Den senaste tiden har det kommit signaler om att konjunkturen tagit lite mer fart framförallt i USA. Det borde vara bra för börsen. Problemet med det är bara att då kan den amerikanska centralbanken Fed tycka att det är befogat att dra ner på sina omfattande penningpolitiska stödprogram, eller snarare dopingprogram, där de köper statspapper och bostadsobligationer för 85 miljarder nytryckta dollar i månaden. Liknande stödprogram, där sedelpressarna alltså går på högtryck, har även europeiska ECB och japanska BOJ ägnat sig åt med ett stort engagemang.

Vän av ordning tycker i och för sig då att det är väl bara sunt och bra att dra ner på dessa grotesk stora penningpolitiska experiment. Aktiemarknaden borde snarast applådera detta och fortsätta upp om ekonomierna blir så starka att dessa dopingprogram kan avvecklas. Det är nog en poäng i ett sådant resonemang. Men tyvärr har det finansiella systemet blivit beroende av denna pengaflod som drivit upp aktiekurserna och obligationsräntorna ner till konstlade nivåer.

Man kan då fråga sig: Vad är viktigast för börserna? Alla dessa nytryckta dollar, euro och yen? Eller den fundamentala makroekonomiska verkligheten?

I och med att stödprogrammen kört upp aktiebörserna i USA, Europa och Japan trots att de reala ekonomierna där varit urusla så är nog tyvärr svaret att stödprogrammen är den klart viktigaste faktorn för börserna. Särskilt med tanke på att i de delar av världen där den ekonomiska utvecklingen varit så stabil att man inte har experimenterat med att trycka nya pengar i stor skala, där har aktiemarknaderna istället gått dåligt. Trots bra fundamentala förutsättningar. Lite ironiskt kan man tycka..

Så sambandet lite förenklat uttryckt har de senaste åren varit: Riktigt skakig makroekonomi har varit lika med bra en börsutveckling. Och bra makroekonomi har varit lika med en dålig börs.

Så skulle det bli allvar med att till exempel Fed drar ner på sina stödprogram så ska det troligen mycket till, från ett aktiemarknadsperspektiv sett, för att de fundamentala faktorerna ska lyckas överväga det. Det skulle då behövas radikalt bättre fundamenta. Som att energipriserna halveras eller att radikala ekonomiska avregleringar sker i stora viktiga ekonomier.

Så se alltså upp om det kommer fler bra makrosiffror från till exempel USA. Det kan då nämligen komma bakslag på börserna via nedskurna stödprogram i och med detta. Bra är nämligen dåligt. Och dåligt är tydligen bra..

Går vi istället över till det tekniska analys läget på OMXS30 kan man konstatera att såväl de kortsiktiga som de långsiktiga trenderna, på det sätt vi definierar detta med hjälp av riktningen på 20 respektive 200 dagars medeltalskurvorna, är fortsatt uppåtriktade. Det är bra.

Däremot kom det en liten varningssignal i och med att den branta uppåtgående trendlinjen bröts förra veckan när OMXS30 gick under 1246. Det var det första svaghetssignalen på länge i indexet. Sedan svängde i och för sig OMXS30 upp igen och testade av det starka motståndet vid ca 1258, men det gäller nu att skärpa bevakningen av aktiemarknaden på grund av detta och även av flera andra skäl.

OMXS30 är nu nämligen uppe vid ett högriskområde för en vändning nedåt. De köpsignaler indexet tidigare har fått indikerade en uppgång till just ca 1246-1258, säsongsmönstret börjar nu bli betydligt mer osäkert för börsen och vid 1258 finns det också ett mycket starkt motståndsområde. Det är också därför som vi i våra OMXS30-analyser de senaste månaderna haft 1246-1258 som målområde för sommarens börsrally. Det ska därför nu bli mycket intressant att se vilken väg OMXS30 väljer att ta.

Skulle till exempel OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1258, särskilt om det gör detta under en relativt stor handelsvolm, får indexet nya köpsignaler. I så fall siktar vi på kursuppgångar till i första hand ca 1300-1320. Skulle däremot ett genombrott av 1258 ske under relativt blygsam handelsaktivitet blir dock kurspotentialen betydligt mer osäker.

På nedsidan har OMXS30 nu också skapat en mycket intressant stödnivå vid ca 1236. Skulle indexet stänga under denna stödnivå så erhålls i stället den första tydliga säljsignalen på nästan två månader. Sedan har i och för sig OMXS30 stöd redan vid ca 1220, men troligen ska då indexet minst ned och testa av stödnivåerna vid ca 1205 och ca 1198.

Långsiktigt riktigt viktiga säljsignaler erhålls emellertid först om OMXS30 skulle gå under det starka stödområdet vid ca 1109-1120. Nedgångspotentialen, särskilt på lite längre sikt, skulle då kunna vara betydande.

Tittar vi sedan på stochastic-indikatorn så visar den fortfarande på ett överköpt läge. Detta är som bekant ingen säljsignal i sig självt då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att OMXS30 kan ha svårare att gå över starka motståndsnivåer, som det vid ca 1258, samt ha lättare att göra nedåtriktade rekyler inom den uppåtgående trenden.

Vi har tidigare rekommenderat den lite mer kortsiktiga aktören att köpa OMXS30 vid alla nedåtriktade rekyler och sikta på uppgångar till de olika motståndsnivåerna. Nu har vi dock nått upp till vårt målområde vid ca 1258 och vi närmar dessutom en lite mer besvärlig börssäsong. Var därför mer försiktig med positioner för uppgång och sätt gärna tajta stop losser. Särskilt om OMXS30 skulle få säljsignal och stänga under stödet vid ca 1236 bör man se upp. Eller kanske snarare ner…

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi att rekommendera att sälja av en del aktier nu under sensommarens uppgångar och lägga sig lite mer likvid. Under hösten, och kanske även nästa år, skulle det nämligen kunna dyka upp många goda möjligheter att köpa tillbaka dessa aktier till betydligt lägre kurser.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. BNP Paribas MINILONG OMX BP16
Handla OMXS30 för nedgång med tex. BNP Paribas MINISHRT OMX BNP18
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto