Home > Analys: OMXS30 visar kortsiktig styrka, men den långsiktiga trenden är nedåtriktad

Analys: OMXS30 visar kortsiktig styrka, men den långsiktiga trenden är nedåtriktad

OMXS30 har förra veckan fått kortsiktiga köpsignaler då indexet gick över motstånden vid ca 1348. Köpsignalen indikerar en fortsatt uppgång till motståndsområdet vid ca 1383. Även test av motstånden vid ca 1400, 1423 och 1432 ser möjligt ut. Men försiktighet rekommenderas. För den långa trenden pekar fortfarande nedåt, handelsvolymsambanden är fortsatt negativa och börsen kommer strax in en säsongsmässigt svag period. Vi är därför väldigt vaksamma på eventuella reversal- eller andra typer av säljsignaler de närmaste veckorna. Stödnivåer finns vid ca 1348, ca 1322, ca 1300. Men framförallt är stödet vid ca 1247 mycket viktigt. 

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan sin uppgång, dock under en relativt låg handelsaktivitet, ifrån det tidigare så översålda läget i början av maj. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 2,5 procent till 1376,5. Utvecklingen i år ligger därmed på -4,9 procent. Tar man emellertid hänsyn till förfallna utdelningar på de underliggande aktierna i OMXS30 ligger nedgången endast på -1,1 procent.

På makrofronten har det under veckan kommit statistik som tyder på något ökad ekonomisk aktivitet i USA. Bland annat därför så ökade också förväntningarna på kommande räntehöjningar. Vilket i sin tur drog upp de i OMXS30 så indextunga bankaktierna.

Bankerna får nämligen lättare att tjäna pengar på räntespreaden om räntan stiger ifrån nuvarande minusnivåerna. Stiger räntan för mycket lär väl bankerna förr eller senare åka ut för ökande kreditförluster. Men det är inget som aktiemarknaden fokuserar på för tillfället.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Även det för börserna numera så viktiga oljepriset gick upp under veckan vilket var gynnsamt för börsklimatet. Dessutom kom besked att eurogruppen är beredda att betala ut nödlånen till Grekland. I och för sig förutsatt att landet börjar omsätta beslutade reformer i praktiken. Vilket kanske inte är så självklart. Men just nu fokuserar alltså finansmarknaden på det positiva i allt detta.

Man får dock vara beredd på att om nu när aktiemarknaderna går ifrån ett översålt till ett mer överköpt läge så kommer också känsligheten att öka för negativa nyheter. Då ökar också risken för negativa tolkningar av ett annars neutralt nyhetsflöde.

Analys OMXS30

Stochastic-indikatorn som tidigare i maj givit ifrån sig köpindikationer ifrån låga nivåer har nu nämligen istället börjat komma upp i överköpta nivåer. Det är ingen säljsignal i sig självt. Indexet kan fortsätta vara överköpt en längre tid om det kommit in i en stark trend.

Men uppgångarna har tyvärr inte skett under särskilt hög handelsaktivitet jämfört med de tidigare nedgångarna. Och även om OMXS30 gått upp så är den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, samt den långa trenden, lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, fortfarande nedåtriktade.

OMXS30 visar också tyvärr fortfarande upp ett långsiktigt mönster av allt lägre och lägre både toppar och bottnar. Samt befinner dessutom sig under sin 200 dagarsmedeltalskurva. Allt detta manar till ökad försiktighet nu när indexet börjat komma upp i en överköpt situation.

Det blir inte heller så mycket bättre av att börsen säsongsmässigt strax är inne i mer osäkra perioder. Vanligtvis når börsen en kortsiktig topp i maj eller i början av juni. Sedan följer ofta en nedgång som bottnar ut kring midsommar ungefär. Dessutom är hela halvåret maj till oktober statistiskt sett en svag börsperiod.

Så kortsiktigt har OMXS30 fått köpsignaler. De senaste kom när indexet gick över motståndet som låg vid ca 1348. Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys så siktar vi därefter på en uppgång till det kortsiktigt viktiga motståndsområdet vid ca 1383. Skulle även detta motstånd brytas erhålls nya köpsignaler och då siktar vi på test av motståndsnivåerna vid ca 1400, ca 1423 respektive 1432.

Analys OMXS30

Men så länge som uppgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet så utgår vi ifrån att detta dessvärre enbart är en kortsiktig uppåtriktad rekyl inom större nedgångstrend.

Så därför är vi väldigt observanta på om OMXS30 nu skulle ge ifrån sig någon typ av reversal- eller annan typ av säljsignal. Särskilt om en eventuell säljsignal sedan konfirmeras med nedgångar under betydligt större handelsaktivitet än under uppgångsdagarna. För då blir läget väldigt allvarligt sett ur ett teknisk analys perspektiv.

Men för att inte låsa fast sig denna långsiktigt pessimistiska arbetshypotes är det också viktigt att vara uppmärksam på om OMXS30 mot förmodan plötsligt skulle ge signaler på ökad långsiktig styrka.  Framför allt genom att bryta det hittills så dominerande negativa handelsvolymmönstret.

Det skulle till exempel kunna ske genom att motståndsnivåerna vid ca 1432 och ca 1460 passeras med handelsvolymer på minst 25 miljarder per dag. I så fall skulle mycket starka och långsiktigt viktiga köpsignaler erhållas. Men innan något liknande sker ser indexuppgångarna framförallt ut som endast kortsiktiga uppåtriktade rekyler inom en större nedåtriktad trend.

På uppsidan har alltså OMXS30 de närmaste motståndsnivåerna vid ca 1383, ca 1400, ca 1432 och ca 1460. På nedsidan finns det viktiga stödnivåer vid ca 1348, ca 1322, ca 1300 och ca 1270. Men den absolut viktigaste stödnivån ligger vid ca 1247.

Skulle OMXS30 etablera sig under 1247, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet nämligen en mycket stark säljsignal. Nedgångspotentialen ser då ut att vara betydande. Det finns i så fall en stor risk för nedgångar ned till stödområden vid ca 1100-1130 eller de vid ca 1030-1040.

Vill du lära dig mer om trading? Gå kursen ”Lär Dig försörja dig på Din Trading”! 

Agera man fram allt med kortsiktiga tidsperspektiv så rekommenderar vi därför att man är ganska försiktig när man nu hänger med på den kortsiktiga uppåtriktade rörelsen. OMXS30 börjar bli överköpt, säsongsmönstret negativt och indexet närmar sig nu motståndsområdena vid ca 1383 och ca 1400. Sätt gärna tajta stopp losser som successivt flyttas med uppåt. Till exempel kan man ha en stopp om OMXS30 stänger under dagen innans lägsta nivå.

Skulle OMXS30 få en reversal- eller någon annan typ av säljsignal samtidigt som handelsaktiviteten ökar så ser det ut som att man framför allt bör ta positioner för nedgång. Nedsidan skulle då nämligen kunna vara väldigt stor på OMXS30. Sätt dock gärna en relativt tajt stopp. Till exempel strax över den senaste tidens högsta nivå. För kasten upp och ned kan då bli ganska stora.

Använder man sig av mer långsiktiga placeringsstrategier rekommenderar vi fortsatt försiktighet. Innan nya köp görs avvakta helst att tydliga och långsiktigt starka köpsignaler, under en relativt hög handelsaktivitet, först erhållits.

Innan detta skett rekommenderar vi att uppgångar framförallt använts till att sälja av eventuella kvarvarande långsiktiga index- och aktieinnehav. Särskilt om OMXS30 som nu går upp utan att handelsaktiviteten vid uppgångsdagarna ökat väsentligt jämfört med den under nedgångsdagarna.

Som alternativ kan man vid de nuvarande uppgångarna använda sig av tajta stopp losser, som man successivt flyttar upp, även för sådana här mer långsiktiga innehav. Och om inte förr, ha särskilt en stopp om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1247.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto