Home > Analys: OMXS30 visar kortsiktig svaghet

Analys: OMXS30 visar kortsiktig svaghet

OMXS30 har den senaste veckan visat upp kortsiktiga svaghetstecken ifrån ett tidigare överköpt läge. Säljsignal erhölls bland annat då stödnivån vid ca 1628 bröts. Nedgångarna har dock hittills skett under en relativt låg handelsaktivitet. Så länge detta positiva volymmönster består finns det mycket goda förutsättningar för att indexet lite senare ska få köpsignaler och vända upp igen. Stödnivåer finns vid ca 1600, ca 1584 ca 1570 och ca 1558. Motstånd finns vid ca 1628, ca 1660-1670 och ca 1720.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick förra veckan ned under en relativt lugn handel. Storbolagsindexet OMXS30 var uppe som högst på 1658,9 i början av veckan. Men gick sedan till slut ned 1,4 procent och stängde på 1612,80. Årets indexuppgång har därmed reducerats till 10,1 procent. Räknar vi också med utdelningarna i de i OMXS30 ingående aktierna blir uppgången istället 13,8 procent.

Nedgångarna kom dels som en vinsthemtagningseffekt ifrån ett överköpt läge efter två veckors kraftig uppgång. Dels som en följd av något tveksamma bolagsrapporter. Men inte minst på grund av ökad oro för att den ekonomiska utvecklingen i Kina riskerar att fortsätta dämpa efterfrågan på internationella bolags produkter.

OMXS30 fick också i veckan flera kortsiktiga säljsignaler. Detta då bland annat OMXS30 under tisdagen var uppe högt men sedan stängde under dagen dessförinnans lägsta nivå. Dessutom så bröt indexet under stödet vid ca 1628. OMXS30 har nu de närmaste liggande stödnivåerna vid ca 1600, ca 1584, ca 1570 och ca 1558.

Stochastic-indikatorn gav i veckan också en säljindikation ifrån en hög och överköpt nivå.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är dock fortfarande uppåtriktad. Även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, håller en svagt positiv lutning.

På riktigt långsikt ser den tekniska bilden också bra ut. OMXS30 har tidigare fått långsiktiga köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till minst ca 2190. Men det behöver inte infrias i år. Snarare är det mer troligt att det blir aktuellt kanske tidigast under våren 2016.

Säsongsmässigt så är vi dessutom inne i det besvärliga halvåret maj till oktober. Då svänger ofta börsen mest upp och ner. Statistiskt sett så är halvåret november till april en mycket bättre börsperiod.

Så vi kanske får en i stort sett sidåtgående börs till och med oktober? Där OMXS30 rör sig i tvära kast mellan ca 1500 och ca 1720? Vi får se. Men än så länge kan man i alla fall betrakta området mellan ca 1500 till ca 1720 på OMXS30 som ett stort konsolideringsområde. Eller som en återhämtningsfas efter fyra års kraftiga börsuppgångar.

Det hoppfulla i den senaste veckans nedgång är att handelsvolymen hittills visar ett svagt positivt mönster. Det finns nämligen en tendens att börsomsättningarna är något lägre under nedgångsdagarna än under uppgångsdagarna.

Så länge detta volymmönster består finns det goda möjligheter att OMXS30 efter att denna nedåtriktade rekyl är klar åter ska vända uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Skulle OMXS30 bli översålt, få någon typ av vändningssignal för uppgång och sedan börja gå upp under en ökad handelsaktivitet erhålls därför ett fint köpläge för den kortsiktigt inriktade aktören. Viktigt blir dock att då placera en stopp strax under den senaste tidens lägsta indexnivå. Flytta sedan också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Vi siktar i så fall sedan på uppgångar till någon av motståndsnivåerna vid ca 1628, ca 1660-1670 och ca 1720.

För mer långsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att man avvaktar med köp tills mycket tydliga köpsignaler, under stor handelsaktivitet, först erhålls. Är man tålmodig kanske man också kan vänta till oktober innan man köper? Då finns det nämligen både säsongsmässigt och statistiskt sett goda förutsättningar för att kunna göra långsiktiga aktieinvesteringar till låga kursnivåer.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Analys OMXS30
OMXS30 (Timdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto