Home > Analys: OMXS30 visar kortsiktig svaghet

Analys: OMXS30 visar kortsiktig svaghet

OMXS30 ligger i en långsiktigt uppåtgående trend där indexet fått köpsignaler som indikerar en uppgångspotential till ca 1460-1470. Kortsiktigt har däremot indexet fått säljsignaler och då också startat en nedåtriktad rekyl inom den uppåtriktade huvudtrenden. Stödnivåer finns bland annat vid ca 1313 och ca 1285. Det är först om OMXS30 mot förmodan skulle etablerar sig under stödet vid ca 1253 som några långsiktigt lite viktigare säljsignaler erhålls. 

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

OMXS30 gick förra veckan upp ned 2,3 procent och slutade på 1 318,57. Indexet har därmed gått ner med 1,1 procent i år.

Under veckan var OMXS30 uppe på 1358,6 som högst men vände sedan kraftigt ned under torsdagen och fredagen. Det skedde bland annat efter vinstvarningar från ABB, en dålig rapport från Nokia kombinerat med valutaoro i tillväxtländer, särskilt då i Argentina. Detta framkallade vinsthemtagning. Börsutvecklingen har varit stark det senaste året utan att vinsterna riktigt hängt med. Det skapar så klart nervositet. Däremot så länge som centralbankerna i USA och i Japan för en såpass extremt expansiv penningpolitik så finns det rejäla krockkuddar för aktiemarknaderna. I och med det finns det också mycket goda förutsättningar för att de mer långsiktiga aktietrenderna ska fortsätta att vara uppåtriktade ett antal månader till.

Veckans nedgång gav dock kortsiktiga säljsignaler i OMXS30. Både stödet vid ca 1338 och det vid ca 1320-1322 bröts. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är däremot fortfarande uppåtriktad även om den kortsiktiga trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, börjat tveka.

OMXS30 har också tidigare fått långsiktigt intressanta köpsignaler, framförallt då indexet gick över motståndsnivån från år 2007 vid ca 1322, som indikerar en god uppgångspotential på indexet. Särskilt då handelsvolymen under uppgångsdagarna oftast varit klart större än under nedgångdagarna de senaste månaderna så ser dessa köpsignaler relativt pålitliga ut.

Den lite mer långsiktiga uppgångspotentialen på OMXS30 ser ut att vara minst till ca 1460-1470. Vi tar dock ett steg i  taget och siktar först och främst på uppgångar till ett motståndsområde vid ca 1390-1400. Nu får vi dock först se hur långt den nuvarande nedåtriktade rörelsen kommer att ta indexet.

Det är för det lite mer långsiktiga positiva scenariot helt ok och snarast fullt naturligt med lite nedåtriktade rekyler då och då. De kan snarast betraktas som bra köptillfällen, särskilt om man är disciplinerad med sina stop losser. Rekylerna ska dock helst ske till en lägre handelsaktivitet än under uppgångarna och också gärna stanna av inom rimlig tid vid någon lämplig stödnivå.

Så nu vore det väldigt bra för det mer positiva börsscenariot om OMXS30 kunde stanna av och sedan även vända upp vid någon av stödnivåerna vid till exempel ca 1313, ca 1285 eller ca 1253. Det finns till och med en liten stödnivå här vid ca 1318, men den ser relativt osäker ut.

Skulle emellertid OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödet vid ca 1253, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsomsättning, erhålls en långsiktigt lite viktigare säljsignal. Det skulle i så fall avsevärt öka osäkerheten inför möjligheten att inom överskådlig tid nå upp till våra målområden vid 1390-1400 och 1460-1470. Risken skulle då istället bli överhängande att indexet även då ska gå ner och testa stödnivåerna vid ca 1234, ca 1205 och kanske även det vid ca 1109.

Det skulle däremot passa väldigt bra om OMXS30 skulle kunna vända upp denna vecka så att vi får en positiv avslutning och då kanske även en positiv utveckling för hela januari. De år där januari månad haft en negativ börsutveckling är väldigt få och de brukar då också indikera en svaghet i den underliggande långsiktiga börstrenden. Risken är då stor att hela året slutar på minus. Däremot skulle vi trots detta kunna få en bra börsutveckling under våren. För svagheten i den underliggande långsiktiga börstrenden brukar oftast visa sig först lite senare under året och då främst framåt hösten. Säsongsmässigt är nämligen de närmaste månaderna väldigt gynnsamt för börsuppgångar.

Kommande kurs: ”Bättre Affärer med Teknisk Analys” – i Stockholm den 16 februari

Stochastic-indikatorn har fått en säljindikation då den vänt ned under 80-nivån från att tidigare varit på klart högre nivåer. Det är ingen allvarlig säljsignal men indikerar att indexet nu kan komma att göra en nedåtriktad rekyl inom den mer långsiktigt uppåtgående trenden. Kommer Stochastic ned till översålda nivåer samtidigt som indexet kommit ned till viktiga stödnivåer kan det erhållas mycket intressanta köplägen på OMXS30. Särskilt intressant är det om man i samband med detta också får en reversal- eller någon annan typ av köpsignal. Viktigt är då att placera en stop loss strax under stödnivån.

Skulle OMXS30 vända uppåt så har indexet motståndsområden redan vid ca 1320-1322, men framförallt vid ca 1338 och ca 1359. Stänger OMXS30 över motståndet vid ca 1359 erhålls nya köpsignaler.

Vårt huvudscenario är fortfarande att så länge som stödet vid ca 1253 håller så siktar vi på att OMXS30 under första halvåret ska upp till ca 1460-1470. Vi tar emellertid ett steg i taget och vårt första målområde är ca 1390-1400.

För den kortsiktigt inriktade aktören fortsätter vi därför att rekommendera att köpa OMXS30 på nedåtriktade rekyler. Särskilt då om Stochastic visar på ett översålt läge då OMXS30 ligger nära en stödnivå. Sikta sedan på uppgångar till i första hand ca 1359, sedan till ca 1390-1400 och efter det till ca 1460-1470. Ett disciplinerat användande av stop losser är dock mycket viktigt för att ha en god riskkontroll. Ha särskilt en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1253. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Den långsiktige placeraren fortsätter vi också att rekommendera att vara beredd att sälja aktier på alla större och överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Lägg dig sedan gärna likvid och avvakta utvecklingen. Detta då dessa börsuppgångar framförallt orsakade av centralbankernas finansiella doping och inte av ekonomisk fundamenta vilket gör att risknivån är relativt hög på lite längre sikt. Baksmällan på den här helt likviditetsstyrda uppgången riskerar att med tiden kunna bli synnerligen allvarlig.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.