Home > Analys: Nedgången för OMXS30 har bara börjat

Analys: Nedgången för OMXS30 har bara börjat

OMXS30 har sedan höstens topp på 1119,2 den 14 september gått ner med 6,0 procent för att skrivande stund ligga på 1051,51.  Under nedgången har OMXS30 fått ett stort antal säljsignaler som jag skrivit om i tidigare analyser. Se till exempel OMXS30 analysen den 8 november.

Scenariot sedan uppgången startade i juni har också varit att indexet skulle nå en topp under hösten för att sedan riskera gå in i en relativt kraftig nedgång.  Det är denna nedgångsfas som nu ser ut att ha startat. Ett stort antal breddindikatorer som visat på svaghet samt det negativa handelsvolymmönstret på börserna världen över har stärkt detta scenario.

Handelsvolymerna på både de svenska och amerikanska börserna har nämligen under uppgångsdagarna varit relativt blygsamma jämfört med den under nedgångsdagarna under större delen av denna uppgång. Vid en långsiktigt hållbar uppgång skulle istället volymerna vara klart större på uppgångsdagarna. Detta är en tydlig varningssignal om att sommarens och höstens uppgångar bara varit ett förrädiskt bearmarket rally i en större nedåtgående rörelse.

Måndagens uppgång skedde till exempel under en låg handelsvolym. Detta indikerar alltså att vi ännu inte sett slutet på nedgångarna. Snarare tvärtom.

I fredags var OMXS30 nere strax under stödnivåerna kring ca 1029-1034. Indexet var i det läget tydligt översålt, det berömda gummibandet var överspänt, och det behövdes då inte mycket för att indexet därifrån skulle få en uppåtrekyl.

Vi får nu se hur långt den nuvarande uppåtrekyl orkar ta OMXS30. Indexet har de närmast liggande motståndsnivåerna vid ca 1056, ca 1070, ca 1079-1084. Risken är stor att indexet den närmaste tiden toppar av vid någon av dessa nivåer.

Stochastic-indikatorn visar fortfarande på att OMXS30 är översålt. Detta är emellertid ingen tillförlitlig köpsignal. Indexet kan nämligen fortsätta att vara översålt en lång tid om den kommit in i en stark trend.  Man kan då däremot vara beredd på att man lättare kan få sådana här uppåtgående rekyler inom den nedåtgående trenden.

Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan, har varit nedåtriktad sedan i början av oktober. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har också börjat flacka ut och är nu till och med lätt nedtåriktad. Intressant nog ligger både 20 och 200 dagars medeltalskurvan vid ca 1052-1054 och förstärker därmed motståndsområdet däromkring.

Efter att denna uppåtrekyl är klar kommer OMXS30 troligtrvis göra nya allvarliga försök att gå under stödnivåerna kring ca 1026-1029. Sedan har OMXS30 också stödnivåer vid ca 1000-1009 som, i alla fall tillfälligtvis, kan hejda indexet i sin nedgång.

Storleken på de kursformationer som OMXS30 under sommaren och hösten skapat och dessutom också fått säljsignaler ur indikerar emellertid att nedsidan för indexet är minst ned till ca 940-950 området. OMXS30 har dessutom en viktig horisontell stödnivå vid ca 941.

Sammantaget indikerar det att risken, eller kanske snarare möjligheten, är överhängande att OMXS30 med tiden kommer att leta sig ner till nivåerna kring ca 940-950.

En sådan nedgång kan emellertid bli en klart volatil resa där OMXS30 kan få för stora kast både upp och ned.

Ett sätt att agera i en sådan ryckig nedåtgående trend är att genomgående använda eventuella uppgångar till att sälja och blanka indexet. Detta särskilt om uppåtrekylerna innebär indexet blivit överköpt och/eller närmat sig viktiga motståndsområden.

Förslagsvis kan man då också göra vinsthemtagningar på halva sina blankade positioner på större nedställ i marknaden. Särskilt om indexet då kommer i närheten av starka stödnivåer och samtidigt är översålt. Som det till exempel var i fredags vid stödnivån ca 1029.

Fördelen med att bara gå ur halva sin position i dessa lägena är man då kan agera lugnare och ändå vara med på de stora rörelserna. Ibland forcerar nämligen även en översåld marknaden igenom starka stödnivåer.

Samtidigt kan svängningarna ibland vara så snabba att man inte hinner med att gå kort i marknaden igen om man gått ur helt och hållet. Detta kan vara lite synd då den stora kurspotentialen under överskådlig tid ser ut att vara på nedåtsidan.

Att ta position
Handla OMXS30 för uppgång med tex. Citi First LONGOMX BI CIT*
Handla OMXS30 för nedgång med tex. Citi First SHORTOMX AF CIT*
Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)

*CitiFirst samarbetar med Tradingportalen vid marknadsföring av CitiFirsts produkter.

Vill du lära dig mer om teknisk analys? Då kan du gå vår kurs ”Bättre Affärer med Teknisk Analys”. Nästa tillfälle lördag den 8 december.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto