Home > Analys: Oroväckande struktur i Starbucks talar för negativ positionering

Analys: Oroväckande struktur i Starbucks talar för negativ positionering

Alla känner vi till Starbucks, ett bolag som under många år hade en fantastisk utveckling. Det är mycket möjligt att Starbucks kommer få fler chanser att rosa aktiemarknaden, men just nu förefaller det som att vi är i en större korrigering, en korrigering vars syfte är att återställa förväntningar, sentiment och värderingar så att bolaget på nytt kan bli attraktivt för det större kapitalet.

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

Vi tog i den förra analysen av Starbucks fasta på den uppcykel som förmodades ha startat i och med botten den 19 maj 2015. Slutsatsen i stort förefaller ha varit korrekt, men vi kom inte riktigt i mål.

Nu har vi fått intressanta cykler som indikerar att den positiva fasen kan vara tillända och en ny negativ cykel kan ha påbörjats. Toppen kom in i samband med delårsrapporten den 26 januari.

I och med att den första negativa cykeln tog 192 dagar i anspråk och den positiva cykeln 252 dagar har vi indikationer på en fortsatt långsiktigt positiv hållning, men det finns utrymme för en nedgång på up till 252 dagar och vi förväntar oss en negativ utveckling under minst drygt tre månader.

Starbucks (dagsdiagram)
Starbucks (dagsdiagram)

Pivots

Toppen kom in i oktober 2015 på $64, vilket signalerar en nedgång till minst $47. På kortsikt har vi ett viktigt motstånd vid $57 och stöd vid $53.

Vågmönster

Starbucks förefaller hittills ha avverkat två vågor av tre i en korrektiv trevågs-sekvens, vi står nu inför den tredje och avslutande vågen på nedsidan. Inte sällan tenderar denna avslutande rörelse, som vi i Elliott wave termer kallar våg C, att vara relativt kraftfull.

Tekniska indikatorer

200 dagars medelvärde pekar sedan en tid tillbaka nedåt, vilket indikerar en långsiktigt negativ trend. 50 dagars glidande medelvärde har varit positivt, men börjar nu plana ut. Medelvärdena är inte entydigt negativa då 50 dagars befinner sig ovanför det längre och långsammare 200 dagars, men priset befinner sig i detta läge under de båda vilket är ett svaghetstecken.

De dagliga oscillatorerna definierat som RSI och Slow stochastic är nedtryckta och indikerar att Starbucks kortsiktigt är översålt.

Starbucks – en överblick
Entré sälj $57.00 Ticker SBUX
Målkurs $47.00 Marknad Nasdaq
Nödutgång $59.00 P/E (est 2017)  26.2
Senaste $55.25 Direkt avk. 1.8 %

Summering

Vi har ur ett långsiktigt perspektiv en positiv hållning till Starbucks, men är negativa till aktien de kommande månaderna. I det kortsiktiga perspektivet är aktien översåld och en studs är inte osannolik. Idealt får vi en rörelse tillbaka mot $57 nivån då vi får en bra risk/reward för korta positioner. Nödutgången kan vara en daglig stängning över $59 och målnivån är satt till $47.

 

Taggar:
EU

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.