Home > Analys: Översålt OMXS30 kan lyfta

Analys: Översålt OMXS30 kan lyfta

OMXS30 ligger långsiktigt i en uppåtgående trend. På medellång sikt har dock indexet fastnat i ett konsolideringsområde mellan en stödnivå vid ca 1318 och ett motståndsområde vid ca 1376-1382. OMXS30 är emellertid nu klart översålt och skulle därför lätt kunna ta fart uppåt. En kortsiktig köpsignal erhålls om indexet stänger över 1352.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Stockholmsbörsen gick marginellt ned under förra veckans på grund av påsken något förkortade handelsperiod. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 0,2 procent till 1341,85. Hittills i år har därmed OMXS30 gått upp med 0,7 procent. Om man lägger till förfallna utdelningar har dock indexet gått upp med ca 3,1 procent.

OMXS30 befinner sig nu i ett mycket intressant läge. Stochastic-indikatorn visar nämligen på att börsen är klart översåld samtidigt OMXS30 befinner sig i en långsiktigt uppåtgående trend. Indexet har också tidigare fått köpsignaler som indikerar en långsiktig uppgångspotential till ca 1460-1470. Läget blir inte sämre av att de finansiella marknaderna har ett stort överskott på riskvilligt kapital samtidigt som situationen i Ukraina nu verkar stabiliseras något vilket kanske kan släppa på handlingsförlamningen hos många börsaktörer.

Överskottet av riskkapital kommer från centralbankerna i framförallt USA och Japan som trots nedtrappningen av Feds QE3-program båda fortsätter att föra en extremt expansiv penningpolitik. Räntorna är mycket låga och placeringsalternativen som ger någon rimlig avkastning är få för alla överlikvida placerare.

Inte bara finansmarknaderna utan även företagen verkar nu ha ett överskott av kapital. Då företagens investeringsvilja i ny tillverkningskapacitet är låg skickas mycket av dessa pengar vidare till aktieägarna genom utdelningar och aktieåterköp. Men vi får också en hel del indikationer på att vi nu står inför en våg av företagsuppköp på börsen.

Även om den långa trenden är uppåtriktad på börsen så befinner sig emellertid OMXS30 lite mer medellångsiktigt i ett konsolideringsområde, en återhämtningsfas, mellan en stödnivå vid ca 1318 och ett motståndsområde vid ca 1376-1382.

Skulle dock OMXS30 stänga över det kortsiktigt mycket intressanta motståndsområdet vid ca 1352 får indexet en köpsignal som kan innebära att startskottet går för en lite större uppgång. Särskilt om indexet skulle etablera sig över 1352 under en relativt nedgångsdagarna hög handelsaktivitet, gärna med en börsomsättning på minst 20 miljarder, blir denna köpsignal extra intressant. I så fall blir förutsättningarna goda för att även motståndet vid ca 1376-1382 ska ge vika. Skulle så ske, gärna också då under en hög börsomsättning, får OMXS30 nya starka köpsignaler. Vi siktar i så fall på en uppgång till först och främst motståndsområdet kring ca 1390-1400.

Hittills har emellertid uppgångarna skett hackvis, med två steg framåt och ett steg bakåt. Så vi skulle inte bli särskilt överraskade om OMXS30 efter det att kommit upp till 1390-1400 skulle göra en nedåtriktad rekyl. På sikt är dock vårt målområde, för hela den lite längre uppgångsfasen, minst ca 1460-1470.

Prenumerera på våra analyser och få dem kostnadsfritt direkt till din e-post!

Skulle OMXS30 emellertid stänga under stödet vid ca 1329 erhålls istället en kortsiktig säljsignal. Då finns det dock det starka stödområdet redan vid ca 1318 som tar emot. Särskilt nu då OMXS30 är så översålt borde indexet ha svårt att gå under detta stöd. Skulle emellertid, mot förmodan, så ske finns stödområden också vid ca 1290-1300 men framförallt vid ca 1276 som borde kunna hejda nedgångarna.

Det är också först om stödet vid ca 1276 bryts som en mer långsiktigt viktig säljsignal skulle erhållas. Nedgångar dessförinnan ser vi främst som bra inköpstillfällen i en långsiktigt uppåtgående trend. Skulle däremot stödet vid ca 1276 inte hålla bryts tyvärr mönstret med successivt stigande bottnar och stigande toppar. Dessutom skulle index också helt plötsligt ligga klart under 200 dagarsmedeltalskurvan. Båda dessa saker skulle vara högst oroväckande.

Extra allvarligt skulle det vara om allt detta skulle ske under en relativt hög börsaktivitet. I så fall blir vårt långsiktiga mål för OMXS30 på 1460-1470 ytterst osäkert. Denna typ av säljsignaler skulle då göra att vi istället skulle börja sikta in oss på lite större nedgångar. OMXS30 riskerar då att kunna gå ner och testa stödområdet vid ca 1205 eller ännu lägre. Detta är verkligen inte vårt huvudscenario, men det är viktigt att ha handlingsberedskap inför alla möjliga händelseförlopp.

Vi fortsätter därför att rekommendera den kortsiktigt inriktade aktören att köpa OMXS30 främst vid nedåtriktade rekylerna. Särskilt om indexet skulle få en köpsignal, det är översålt som nu och näraliggande stop loss nivå kan urskiljas. Skulle OMXS30 gå över 1352 och därmed få köpsignalen enligt ovan, sätt gärna en stop loss om indexet skulle stänga under stödet vid ca 1329. Flytta sedan också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst. Det är nämligen mycket viktigt med ett disciplinerat användande av stop losser.

För mer långsiktiga placerare rekommendera fortsatt att vara beredd att sälja index och aktieinnehav på alla större uppgångar de närmaste månaderna. Särskilt om OMXS30 då kommit upp till 1450-1500 nivåerna. Den av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik dopade aktiemarknaden kan i och för sig fortsätta att stiga ett bra tag till. Men riskerna ska inte underskattas och en förtroendekris kan komma helt plötsligt. Särskilt med tanke på att aktievärderingarna redan är höga, de finansiella obalanserna är stora världen över och många långsiktigt viktiga ekonomiska förhållanden ser synnerligen osäkra ut.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto