Home > Analys: Petroleum Geo Services långsiktig köpsignal utlöst

Analys: Petroleum Geo Services långsiktig köpsignal utlöst

Petroleum Geo Services verkar inom olje- och gassektorn och hjälper oljeföretag att finna olja och gasfyndigheter till havs och globalt.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde har på sensommaren börjat stiga vilket jag tolkar som positivt speciellt efter en längre tids konsolidering, då aktien haft tid att samla kraft inför en ny uppgångsfas.

Aktien har nyligen lyckats bryta ett större motståndsområde runt 93 kr, vilket är signifikant då 93 kr nivån testats ett flertal gånger i de senaste två årens större konsolidering.

Vid utbrottet ökade omsättning markant, vilker ökar tillförlitligheten i köpsignalen. Detta har följts av ett  lyckat återtest och så länge som aktien håller sig ovanför 90 kr är det positiva scenariot intakt.

Ett köp föreslås runt dagens nivå (94kr) med en stop loss under 90 kr. Potentialen på ovansidan är betydande men vi har siktet på i första hand utbudsnivån runt 117kr.

Analys Petroleum Geo Services
Petroleum Geo Services
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto