Home > Analys: Positiv motreaktion vid intervallbotten i Hennes & Mauritz.

Analys: Positiv motreaktion vid intervallbotten i Hennes & Mauritz.

H&M B handlas inom en långsiktigt uppåtgående trend definierat som ett stigande MA 200. Aktien har visat kortsiktigt positiva signaler då en bullish engulfing candlestick bildats vid intervallbotten runt MA 200.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

H&M B handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal där kanaltaket utgör ett naturligt motstånd vid kursuppgångar och kanalbotten ett stöd vid vinsthemtagningsfaser. Inom denna kanal tenderar aktien att bilda mindre kraftansamlingsfaser i form av prisboxar. Ett utbrott på ovansidan har omvandlat taket till ett stöd för vidare uppgång medan ett utbrott på nedsidan omvandlar botten till ett potentiellt motstånd.

Aktien var nyligen nere och vände vid pris box botten vilket är extra signifikant då en bullish engulfing candlestick bildadesvid det långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 200. Detta indikerar att köpare hittats och ökar oddsen för en uppgång mot i första hand 343 kr. Skulle aktien forcera detta motstånd finns nästa nivå vid 360 följt av 368 samt kanaltaket runt 380 kr.

Vi rekommenderar ett köp på rekyl runt 325 kr då nödutgången i detta fall kan placeras snävt, förslagsvis under 320 kr. Målkurs sätts konservativt till342 kr med reservation för betydligt högre kurser vid en passering av 343 kr på ovansidan.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns mellan 322-324 kr följt av 300 kr. Motstånd vid 343, 360 samt kanaltaket runt 380 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol HM B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto