Home > Analys: Positiva indikationer i Ratos B!

Analys: Positiva indikationer i Ratos B!

Ratos har efter det stora raset mitten av februari i år, upplevt återkommande försök till återhämtning och utbrott över tung motståndsnivå. Det råder dock positiva tongångar, med tre signifikanta utmanande i bakfickan bara under maj månad. Det ser därmed nu ut som att vi laddar inför utbrott vidare norrut…

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Ratos vars primära inriktning är mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag, har börjat sända positiva signaler sedan början av maj.

Tidigare i februari uppstod ett lite större fall, i samband med att bolaget sänkt utdelningen. Utdelningen sänktes då till 2 kronor jämnt, från tidigare 3.25 kronor, och genomfördes till följd av helårsförlust enligt bolagets vd.

”Utdelningspolicyn säger att utdelningen ska reflektera resultatet i Ratos, och på helåret gör vi ett negativt resultat”, sade bolagets vd Magnus Agervald, som tillträdde den 14 november 2016.

Ratos föll vid tillfället från 47 kronor ned till runt 42 kronor under en dag. Därefter fick vi en något vidare rörelse söderut efter konsolidering.

Sedan mitten av april har dock tongångarna skiftas, och vi har under mindre än två månader fått flertalet utmanande av den tunga motståndsnivån vid 43 kronor.

Vi noterar även under denna tidpunkt att vi fått allt högre bottnar, vilket i sig sänder ytterligare positivitet. Även den tydliga etablering som skett över både MA 50 och 200 sänder vidare stöd till de positiva tongångar vi upplever.

Ratos sänder därmed signaler på att vi nu står och kraftsamlar, inför utbrott över motståndsnivån vid 43 kronor. Ett utbrott över här öppnar inte bara upp för en vidare uppgång, men vi bedömer även att vi kommer få ytterligare bränsle och kraftigt momentum när även motståndet vid 44 kronor slås ut.

Vid just 44 kronor inväntar motstånd, men samtidigt skulle en uppgång till denna prisnivå innebära att vi lyckats passera MA 100, vilket vidare väntas signalera styrka.

Förslagsvis kan en inledande position öppnas redan vid etablering över just motståndsnivån 43 kronor, som därefter ökas vid etablering över nästa motståndsnivå vid 44 kronor.

Efter att första triggern och köpsignal utlöses vid 43.25 kronor, efter etablering över motståndsnivån 43 kronor, följt av 44 kronor öppnar detta upp får en uppgång till vår målkurs 46.25 kronor. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 42.25 kronor.

Utifrån ett längre perspektiv finns utrymme för uppgång till 48 kronor, men här ser vi en ökad sannolikhet för att styrkan tilltar från säljare.

Aktien handlas strax under 100 dagars glidande medelvärde, samtidigt som en tydlig etablering nyligen uppenbarats över både det kortsiktiga MA 50, men även långsiktiga vägskälet MA 200. Utifrån ett betydligt längre perspektiv ser även aktien ut att finna mark över 12 månaders glidande medelvärde.

Sedan början av maj har det bland annat framgått att bolaget avyttrar dotterbolaget Nebula till Telia för 165 miljoner euro, med en exitvinst på 500 miljoner kronor. Affären kräver godkännande av konkurrensmyndigheter, samt väntas vara slutförd under det tredje kvartalet i år.

Även Ratos dotterbolag Sophion Holding har i ett tidigare pressmeddelande i början av maj uppgett att man säljer Sophion Bioscience till Sapphire Bioscience, ett nybildat förvärvsbolag kontrollerat av Thais Johansen, som är vd i Sophion Bioscience. Avyttringen förväntas dock inte ge någon väsentlig exiteffekt.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol RATO B.

Analys: Positiva indikationer i Ratos B!

Ratos
Entré köp 43.25 kr Ticker RATO B
Målkurs 46.25 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 42.25 kr P/E NEG
Senaste 42.70 kr Direkt avk. 4.7%
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto