Home > Analys: Positiva signaler i Fabege.

Analys: Positiva signaler i Fabege.

Fabege aktien har stängt marginellt ovanför motståndet runt 140 kr vilket öppnar upp för vidare uppgång mot kanaltaket så länge som utbrottet förblir intakt.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Fabege aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal. Under oktober månad forcerades en längre tids kraftansamlingsfas på ovansidan vilket utlöst en köpsignal inom den stigande huvudtrenden. Det tidigare motståndet runt 130 kr har framgångsrikt testats två gånger vilket lett till förnyad köpkraft som tagit aktien upp för en ny toppnotering på 140 kr där ett nytt motståndsområde byggts upp.

Den 29 december bröts detta motstånd… om än marginellt vilket utlöst en ny köpsignal och öppnar upp för vidare uppgång mot kanaltaket runt 153 kr.

Så länge som utbrottet förblir intakt d.v.s. aktien fortsätter att handlas ovanför 140 kr är förutsättningarna goda för vidare uppgång. Kortsiktigt utgör ett köp på 140 kr som en attraktiv ingångsnivå då en stoploss kan placeras snävt, förslagsvis under 136.50 kr. Målkurs sätts till 153 kr.

Skulle aktien visa svaghet genom att stänga under 140 kr har risken för ett falskt utbrott ökat med åtföljande nedgång mot stödet runt 130 kr. Skulle även detta passeras på nedsidan är detta ett tydligt tecken på svaghet där närmaste stöd finns vid 126 följt av 112.50 kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande MA 200 runt 122 kr. Det kortsiktiga 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol FABG.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto